Înfrăţiri

Înfrăţiri

  În luna august 2011, Comuna Limanu a semnat un acord de cooperare cu Comuna Santa Marinella din Italia. Prin aceste legături ne dorim în special dezvoltarea, la nivel local, a colaborării industriale şi comerciale, inclusiv a investiţiilor, precum şi cooperarea directă între întreprinderi. Părţile vor acorda o atenţie deosebită colaborării între întreprinderile şi firmele mici şi mijlocii, vor participa la expoziţiile şi târgurile organizate în ţările lor, în cadrul cărora vor conveni, pe o bază comună, acţiuni de cooperare şi schimburi cu parteneri străini. Părţile vor dezvolta colaborarea reciprocă în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Ele vor contribui la elaborarea şi aplicarea unei strategii privind prevenirea şi combaterea cauzelor de natură să prejudicieze echilibrul ecologic al localităţilor lor. Acest acord de înfrăţire ţine cont de toate aspectele privitoare la o bună dezvoltare socio-economică, cultural-artistică, educativă, sportivă a comunităţii noastre prin schimb de experienţă şi sprijin.

Link-uri rapide

Primar

Primar
Daniel Gheorghe GEORGESCU

Vremea

LIMANU

Trimite o sesizare