Proiecte locale

Nr. crt.
Descriere
1. Reabilitarea , modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru Școala Gimnazială nr.1 din satul 2 Mai , Comuna Limanu , Județul Constanța
2.Înființare grădiniță cu program prelungit in localitatea Limanu , comuna Limanu , Județul Constanța.
3.Înființare sala de sport , Școala Gimnazială nr.1 din localitatea 2 Mai ,comuna Limanu , Județul Constanța
4.Înființare dispensar uman în localitatea Limanu , comuna Limanu, Județul Constanța
5.Înființare capelă mortuară în localitatea 2 Mai , comuna Limanu , Județul Constanța
6.Extindere și amenjare parc în localitatea Limanu ,comuna Limanu , Județul Constanța
7.Înființare bază sportivă și de agrement în localitatea 2 Mai, comuna Limanu, Județul Constanța
8. Renovare , modernizare , extindere și dotare Cămin Cultural din localitatea 2 Mai , , comuna Limanu , Județul Constanța
9.Reabilitare termică și modernizare Cămin Cultural din localitatea Limanu , comuna Limanu , Județul Constanța
10.Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Limanu , Județul Constanța
11.Înființare rețea de canalizare și extindere rețele de apă , în localitatea Limanu , în colaborare cu SC RAJA SA în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN ARIA DE OPERARE A S.C RAJA S.A CONSTANȚA
12.Înființare rețea de iluminat public pietonal pentru zona adiacentă plajei din localitatea Vama Veche , comuna Limanu , Județul Constanța.
13.Modernizare și reabilitare a infrastructurii rutiere din localitățiile Limanu , 2 Mai si Vama Veche , comuna Limanu , Județul Constanța.
14.Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local în localitațiile Limanu , 2 Mai si Vama Veche , comuna Limanu , Județul Constanța prin cadrul PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2017-2020.
15.Pietruire și asfaltare străzi în zona IV din localitatea Limanu , comuna Limanu , Județul Constanța.
16.Amenajare sistem de dirijare a apelor pluviale , construire rigole de scurgere a apelor pluviale și asfaltare străzi in zona I din localitatea Limanu , comuna Limanu , Județul Constanța.
17.Amenajarea străzii Falezei din localitatea 2 Mai , comuna Limanu , Județul Constanța.
18.Asfaltare drum de legătura Limanu-Hagieni , comuna Limanu , Județul Constanța.
19.Amenajarea pietonală a străzii GHEORGHE BUNOIU și înființare refugii de parcare & spații verzi pe strada MIHAIL KOGĂLNICEANU în localitatea 2 Mai , comuna Limanu , Județul Constanța.

Link-uri rapide

Primar

Primar
Daniel Gheorghe GEORGESCU

Vremea

LIMANU

Trimite o sesizare