Date şi formulare online

Date şi formulare online din cadrul serviciilor şi compartimentelor primăriei Comunei Limanu

DescriereDocument
Formular declarare fose septice 2022 DOC
HCL Taxe si Impozite Locale 2016 PDF
Cerere autorizatie functionare PDF
Cerere eliberare credentiale eTAX PDF
ITL – 001 DOC
ITL – 002 DOC
ITL – 010 Cerere-Certif-PF DOC
ITL – 011 Certificat-PF-1 DOC
ITL – 012 Cerere Certificat-PJ DOC
ITL – 013 Certificat-PJ DOC
ITL – 014 Declar Deciz Reclama Publica DOC
ITL – 015 Declar Deciz Afisaj DOC
ITL 016 Declaratie pentru scoatere din evidenta a mijloacelor de transport DOC
ITL 017 Decont impozit pe spectacole nr1 DOC
ITL 017 Decont impozit pe spectacole DOC
ITL 019 Borderou desfasurator al incasarilor DOC
ITL 025 Borderou debite scaderi DOC
ITL 025 Borderou debite scaderi DOC
ITL 026 Confirmare de primire a debitului DOC
ITL 028 Anunt colectiv pentru comunicare prin publicitate DOC
ITL 030 Legitimatie functionar public – OFL DOC
ITL 031 Ordin de serviciu DOC
ITL 032 Aviz de inspectie fiscala DOC
ITL 033 Invitatie DOC
ITL 034 Proces verbal de retinere-restituire de inscrisuri DOC
ITL 034 Proces verbal de retinere-restituire de inscrisuri_2 DOC
ITL 035 Decizie de impunere inspectie fiscal DOC
ITL 036 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere DOC
ITL 036 Decizie privind nemodificarea bazei de impunere_2 DOC
ITL 037 Somatie DOC
ITL 038 Titlul executoriu DOC
ITL 039 Proces verbal privind comunicarea somatiei nr1 DOC
ITL 040 Procesul verbal privind calculul sumelor prevãzute prin titlul executoriu DOC
ITL 041 Decizie de instituirea masurilor asiguratorii DOC
ITL 042 Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii DOC
ITL Regim special – 001 DOC

DescriereDocument
Cerere buletin -luare in spatiu ODT
Cerere buletin ODT
Cerere nomenclator ODT
CERERE APIA ODT

DescriereDocument
Documente necesare pentru procesul verbal la terminarea lucrarilor PDF
Cerere de atestare a edificarii constructiei PDF
Acte necesare emitere autorizatie de construire_desfiintare si Opis general PDF
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construre_desfiintare PDF
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism PDF
Cerere completare documentatie PDF
Cerere emitere autorizatie de construire_desfiintare PDF
Cerere emitere aviz arhitect sef PDF
Cerere emitere aviz de oportunitate PDF
Cerere emitere certificat de urbanism PDF
Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor catre isc PDF
Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor PDF
Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor ISC PDF
Comunicare privind incheierea executiei lucrarilor PDF
Documente necesare emitere certificat de urbanism PDF
MODEL Panou de identificare a investitiei PDF
Cerere emitere aviz Arhitect sef PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Daniel Gheorghe GEORGESCU

Vremea

LIMANU

Trimite o sesizare