Hotărârile Consiliului Local

DataNr.HCLTitlu HCLDocument
01-ian.-24HCL-1HCL-1-Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 2.149.099,90, a bugetului local de venituri si cheltuieli inregstrat la sfarsitul anului 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedeti
25-ian.-24HCL-2HCL-2-Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
25-ian.-24HCL-3HCL-3-Completarea anexei nr.1 la HCL nr. 247/2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Limanu, pentru anul scolar 2024-2025
25-ian.-24HCL-4HCL-4-Aprobarea revocarii art. 2 din HCL nr. 181/31.10.2023
25-ian.-24HCL-5HCL-5-Privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
25-ian.-24HCL-6HCL-6-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile noi sau reabilitate, cu destinatia de locuinta, pentru care proprietarii executa pe cheltuiala proprie, lucrari pentru instalare de sisteme de producere a energiei din surse fotovoltaice
25-ian.-24HCL-7HCL-7-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ” Pietruirea Drumurilor in Localitatea Hagieni, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-8HCL-8-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Localitatea Vama Veche, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-9HCL-9-Aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, judet Constanta, pentru anul 2024, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr. 196/2016 si pentru persoane obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii
25-ian.-24HCL-10HCL-10-Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta
25-ian.-24HCL-11HCL-11-Stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali – membrii ai Consiliului Local al comunei Limanu, pentru participarea la sedintele Consiliului si ale Comisiilor de specialitate
25-ian.-24HCL-12HCL-12-Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Primarei comunei Limanu
25-ian.-24HCL-13HCL-13-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
25-ian.-24HCL-14HCL-14-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu, Judetul Constanta
25-ian.-24HCL-15HCL-15-Privind completarea art. 3 din HCL nr. 198/23.12.2019
25-ian.-24HCL-16HCL-16-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 191.426 m.p. situat in comuna Limanu, sat Limanu zona Peninsula, lot 295/1, cf 112770, Judetul Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu
12-feb.-24HCL-17HCL-17-Alegerea presedintului de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie
12-feb.-24HCL-18HCL-18-Aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-19HCL-19-Deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
12-feb.-24HCL-20HCL-20-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Clubului Sportiv ” Poseidon” limanu-2 Mai
12-feb.-24HCL-21HCL-21-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-22HCL-22-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
12-feb.-24HCL-23HCL-23-Aprobarea proiectului/actiunii “Primavara incepe cu o floare si un martisor”
12-feb.-24HCL-24HCL-24-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr.4470/254/2022
14-feb.-24HCL-25HCL-25-Aprobarea modificarii HCL nr.18/12.02.2024
15-feb.-24HCL-26HCL-26-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 25/14.02.2024
15-feb.-24HCL-27HCL-27-Aprobarea modificarii si completarii articolului nr.1 din HCL nr. 19/12/02/2024
26-feb.-24HCL-28HCL-28-Aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului dispensar uman, in 4 unitati individuale, imobil inscris in cartea funciara a localalitatii Limanu cu nr, 110509 – C2-U5, domeniul public, str. Caminului, nr.40, Limanu
26-feb.-24HCL-29HCL-29-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 20/12.02.2024
26-feb.-24HCL-30HCL-30-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu
26-feb.-24HCL-31HCL-31-Aprobartea preluarii conrtractului de concesionare nr. 1429/11.05.2006
26-feb.-24HCL-32HCL-32-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, constituit, asupra lotului nr.53, situat in comuna Limanu, zona VII
26-feb.-24HCL-33HCL-33-Utilizarea excedentului bugetar activitatilor finantate integral din venituri proprii, aferent anului 2023
26-feb.-24HCL-34HCL-34-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 26/15.02.2024
26-feb.-24HCL-35HCL-35-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile si terenurile aflate in proprietatea personaelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice
26-feb.-24HCL-36HCL-36-Acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare nou-nascut ” Prunc de Dobrogea”
26-feb.-24HCL-37HCL-37-Aprobarea programului de actiuni comunitare pentru combatarea saraciei si excluziunii sociale la nivelul comunei Limanu
26-feb.-24HCL-38HCL-38-Aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Pista de biciclete in comuna Limanu” , finantat in cadrul PNRR, Componenta 10 – Fondul Local
26-feb.-24HCL-39HCL-39-Aprobarea actualizarii Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii proiect “Amenajare strada Gheorghe Bunoiu si infiintare refugii parcare/spatii verzi pe strada Mihail Kogalniceanu in localitatea 2 Mai
26-feb.-24HCL-40HCL-40-Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului in suprafata de 2.588 mp ce face parte din suprafata totala de 22.596 mp, parcela PS 183/2, inscris in cartea funciara nr. Cadastral 111606, situat in extravilanul comunei Limanu, sat Limanu, pt. proiectul de interes public local ” Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Limanu” finantat prin PNRR Componenta C31.1A-Managementul deseului
26-feb.-24HCL-41HCL-41-Aprobarea D.A.L.I. – Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Construire pista pentru biciclete adiacenta DC8″
26-feb.-24HCL-42HCL-42-Aprobarea modificarii capitolului III din anexa nr.3 la HCL nr. 238/28.12.2023

DataNr.HCLTitlu HCLDocument
28-dec.-23HCL-247HCL-247-Aprobarea organizarii retelelor scolare de pe raza comunei Limanu, an scolar 2024-2025
28-dec.-23HCL-246HCL-246-Aprobarea Raportului cost-beneficiu, instrumentat analitic, cu privire la necesitatea infiintarii unui Serviciu Public specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan
28-dec.-23HCL-245HCL-245-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
28-dec.-23HCL-244HCL-244-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii “MODERNIZARE STRADA ION CREANGA, CAMINULUI 2(TRONSON INTRE STR. BRADULUI SI STR. LACULUI) SI CAMINULUI 1(TRONSON INTRE STR. BRADULUI SI STR. RANDUNELELOR)
28-dec.-23HCL-243HCL-243-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii ” REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA 2 SI ZONA 3 LIMANU”
28-dec.-23HCL-242HCL-242-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii ” REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA DE EST…”
28-dec.-23HCL-241HCL-241-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii ” REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA 2 MAI…”
28-dec.-23HCL-240HCL-240-Aprobarea modificarii HCL nr. 59
28-dec.-23HCL-239HCL-239-Aprobarea modificarii HCL nr. 58
28-dec.-23HCL-238HCL-238-Stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale ale comunei Limanu, aferente anului 2024
28-dec.-23HCL-237HCL-237-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul IV, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe 2023
28-dec.-23HCL-236HCL-236-Actualizarea regulamentului de organizare si functionare al Primariei comunei Limanu
28-dec.-23HCL-235HCL-235-Aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
28-dec.-23HCL-234HCL-234-Aprobarea preturilor si tarifelor pentru prestarile de servicii efectuate de catre societatea…. Aferente anului 2024
28-dec.-23HCL-233HCL-233-Achizitionarea de servicii juridice
28-dec.-23HCL-232HCL-232-Achizitionarea de servicii juridice
28-dec.-23HCL-231HCL-231-Declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
28-dec.-23HCL-230HCL-230-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul IV, al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv
28-dec.-23HCL-229HCL-229-Aprobarea modificarii HCL nr.196
28-dec.-23HCL-228HCL-228-Aprobarea modificarii HCL nr.52
28-dec.-23HCL-227HCL-227-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, parcela A467/3 lot 3/5, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-226HCL-226-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, Mihail Kogalniceanu nr. 25A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-225HCL-225-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, parcela A467/33, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-224HCL-224-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Zenitului nr.22, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-223HCL-223-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.6, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-222HCL-222-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in 2 Mai, strada Atelierelor nr.2, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-221HCL-221-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in 2 Mai, fosta incinta CAP 2 Mai, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-220HCL-220-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.5A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-219HCL-219-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.5A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-218HCL-218-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.5A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-217HCL-217-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.42, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-216HCL-216-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, parcela A467/3/4/2/2, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-215HCL-215-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 500mp, proprietate privata a Comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat Limanu, strada Mihail Sadoveanu, nr.6 si vanzarea directa a acestuia
28-dec.-23HCL-214HCL-214-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 500mp, proprietate privata a Comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat Limanu, strada Lacului, nr.9 si vanzarea directa a acestuia
28-dec.-23HCL-213HCL-213-Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului 350mp, situat in Limanu, str. Amurgului nr. 2, jud. Constanta, aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
28-dec.-23HCL-212HCL-212-Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului 400mp, situat in 2 Mai, str. Nucilor nr. 58, jud. Constanta, aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
28-dec.-23HCL-211HCL-211-Trecerea unui bun imobil din domeniul privat al comunei Limanu, in domeniu public al acesteia, avand in vedere ineteresul public local si declararea acestui bun ca fiind de uz si de interes public local
28-dec.-23HCL-210HCL-210-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
21-dec.-23HCL-209HCL-209-Rectificarea bugetului local aprobat pe 2023
06-dec.-23HCL-208HCL-208-Aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA”
06-dec.-23HCL-207HCL-207-Actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferent obictivului de investitii “ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA VAMA VECHE: NICHITA STANESCU, MIHAI EMINESCU, ARINULUI, TUDOR VLADIMIRESCU”
06-dec.-23HCL-206HCL-206-Aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere 20632/21.12.2018
27-nov.-23HCL-205HCL-205-Rectificarea bugetului local si a listei de investitii
27-nov.-23HCL-204HCL-204-Radierea debitelor din evidenta fiscala ale comunei Limanu
27-nov.-23HCL-203HCL-203-Rectificarea bugetului creditelor interne si a listei de investitii aprobate pentru 2023
27-nov.-23HCL-202HCL-202-Rectificarea bugetului si a listei de investitii aprobate pe anul 2023
27-nov.-23HCL-201HCL-201-Aprobarea manifestarii culturale “Ziua Nationala a Romaniei”
27-nov.-23HCL-200HCL-200-Aprobare eveniment “Traditii si Obiceiuri de Craciun”
27-nov.-23HCL-199HCL-199-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in 2 Mai, nr. cadastral 112411, in vederea construirii unei pensiuni si imprejmuire teren
27-nov.-23HCL-198HCL-198-Acordarea dreptului de uz si servitute asupra imobilului teren, situat in sat 2 Mai, str. Macului, CF 112972, pentru amplasarea unui PTAB
27-nov.-23HCL-197HCL-197-Acordarea dreptului de uz si servitute asupra imobilului teren, situat in sat 2 Mai, str. Macului, CF 112972, pentru amplasarea unui PTAB
27-nov.-23HCL-196HCL-196-Darea in administrare a doua bunuri imobile, proprietate publica a comunei Limanu si dotarile aferente, catre Scoala Gimnaziala nr. 1 Limanu
27-nov.-23HCL-195HCL-195-Modificarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
27-nov.-23HCL-194HCL-194-Virarea de credite bugetare in cadrul Clubului Sportiv Limanu-2 Mai
27-nov.-23HCL-193HCL-193-Indreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr.1 a HCL nr.182/31.10.2023
13-nov.-23HCL-192HCL-192-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ” Reabilitarea modernizare si dotare Camin Cultural in Localitatea Limanu”
13-nov.-23HCL-191HCL-191-Indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 al HCL nr.183/31.10.2023
13-nov.-23HCL-190HCL-190-Aprobarea incheierii unui acord de parteneriat, pentru implementarea proiectului “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA LIMANU DOTATA CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE”
13-nov.-23HCL-189HCL-189-Aprobarea depunderii proiectului obiectivului de investitii “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA LIMANU DOTATA CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE” si aprobarea Studiului de fezabilitate aferent acestuia, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a bugetului proiectului in cadrul Fondului pentru modernizare in Romania, Programul cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa I, Partea I
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa I, Partea II
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa II
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa III
13-nov.-23HCL-188HCL-188-Revocare HCL 180/31.10.2023
31-oct.-23HCL-187HCL-187-Reducerea cu 10% a numarului de posturi existente in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu, in conformitate cu prevederile art. XVII alin (8) din Legea nr. 296/2023
31-oct.-23HCL-186HCL-186-Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni
31-oct.-23HCL-185HCL-185-Aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparataul de specialitate al primarului comunei Limanu
31-oct.-23HCL-184HCL-184-Rectificare bugetului local aprobat pe anul 2023
31-oct.-23HCL-183HCL-183-Aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Infiintare gradinita cu program prelungit, localitatea Limanu, comuna Limanu” derulat conform contractului de finantare nr. CO720EN00021521400470/21.12.2016
31-oct.-23HCL-182HCL-182-Declararea unui bun imobil ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu si completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
31-oct.-23HCL-181HCL-181-Atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Limanu, a unor bunuri imobile
31-oct.-23HCL-180-IIHCL- 180 – ANEXA
31-oct.-23HCL-180-I
Aprobarea depunerii obiectivului de investitii ” Construire Centrala Fotovoltaica (Prosumator) Limanu Dotata cu Statie de Reincarcare pentru Masini Electrice” si aprobarea Studiului de fezabilitate aferent acestuia, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a bugetului proiectului in cadrul Fondului pentru modernizare in Romania.
31-oct.-23HCL-179HCL-179-Achizitionarea de servicii juridice
31-oct.-23HCL-178HCL-178-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Modernizare strada Militarilor, Pichetului, Vaii, Liliacului, Localitatea Limanu”, faza proiect tehnic
31-oct.-23HCL-177HCL-177-Constatarea incetarii de drept, a mandatului de consilier local, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 sedinte oridinare si/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfasurate pe durata a trei luni calendaristice si vacantarea locului in cadrul consiliului local al comunei Limanu
31-oct.-23HCL-176HCL-176-Modificare anexei nr.5 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Limanu, nr.718/21.04.2023
31-oct.-23HCL-175HCL-175-Aprobarea atribuirii denumirii ” Raza de Soare” pentru Gradinitia cu program prelungit Limanu
16-oct.-23HCL-174HCL-174-Rectificarea bugetului local si a listei de investitii aprobate pe anul 2023
16-oct.-23HCL-173HCL-173-Insusirea acordului privind contractul de inchiriere nr. 6538/12/04/2021
16-oct.-23HCL-172HCL-172-Aprobarea contului de executie al bugetului pe trimestrul III al anului 2023
16-oct.-23HCL-171HCL-171-Aprobarea contului de executie al bugetului pe trimestrul III al anului 2023
16-oct.-23HCL-170HCL-170-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lotului nr. 66, situat in comuna Limanu, sat Limanu, zona VII
29-sept.-23HCL-169HCL-169-Achizitionartea de servicii juridice
29-sept.-23HCL-168HCL-168-Actualizarea si completarea regulamentului de organizare al Primariei Limanu
29-sept.-23HCL-167HCL-167-Atestarea apartanentei la domeniul privat al Comunei Limanu
29-sept.-23HCL-166HCL-166-Completarea si modificarea HCL 94
29-sept.-23HCL-165HCL-165-Aprobarea derarii UAT Comuna Maia in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Apa si Canal
29-sept.-23HCL-164HCL-164-Retragerea dreptului de folosinta gratuita – lot nr. 28
25-sept.-23HCL-163HCL-161-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Nr. 1 Limanu
18-sept.-23HCL-162HCL-162-Desemnarea a doi reprezentanti ai CL in cadrul consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Limanu
18-sept.-23HCL-161HCL-161-Aprobarea rectificarii bugetului local si al listei de investitii 2023
25-aug.-23HCL-148HCL-148-Aprobare documentatie PUD – imobil nr. cadastral 111658
25-aug.-23HCL-149HCL-149-Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului, lot 133, zona 4, Limanu
25-aug.-23HCL-150HCL-150-Neasumarea responsabilitatii oragnizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pt. achizitia de fructe, legume, produse panificatie si lactate
25-aug.-23HCL-151HCL-151-Completare HCL nr. 76
25-aug.-23HCL-152HCL-152-Incetarea contractului de mandat al unui membru din consiliul de administratie/Numire membru provizoriu
25-aug.-23HCL-153HCL-153-Aprobarea documentatiei PUD, Vama Veche nr. Cadastral 111868
25-aug.-23HCL-154HCL-154-Actualizare indici tehnico-economici si deviz “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera zona de vest, Limanu”
25-aug.-23HCL-155HCL-154-Actualizare indici tehnico-economici si deviz “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera zona de vest, Limanu”
25-aug.-23HCL-156HCL-156-Achizitie servicii juridice
25-aug.-23HCL-157HCL-157-Achizitie servicii juridice
25-aug.-23HCL-158HCL-158-Achizitie servicii juridice
25-aug.-23HCL-159HCL-159-Aprobarea rectificarii bugetului local si al listei de investitii
25-aug.-23HCL-160HCL-160-Aprobarea modificarea tarifelor cuprise in anexa 5 – Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare Limanu
11-aug.-23HCL-140HCL-140-Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
11-aug.-23HCL-141HCL-141-Aprobare diminuare tarif soartare deseuri
11-aug.-23HCL-142HCL-142-Incheiere acte aditionale/protocoale privind stabilirea fluxului financiar pt. activitati de gestionare a deseurilor
11-aug.-23HCL-143HCL-143-Achizionare servicii juridice
11-aug.-23HCL-144HCL-144-Aprobare procedura acordare titlul “Cetatean de onoare ale Comunei Lminau”
11-aug.-23HCL-145HCL-145-Conferire titlu “Cetatean de onoare al Comunei Limanu”
11-aug.-23HCL-146HCL-146-Aprobare tarif sortare,tratare,colectare,transport al deseurilor pe raza UAT Limanu
11-aug.-23HCL-147HCL-147-Aprobare rectificare buget local si lista investitii
29-iul.-23HCL-126HCL-126-Achizitionare servicii juridice
28-iul.-23HCL-123HCL-123-Aprobarea bugetului contului de executie bugetara trim II – Club Sportiv Poseidon
28-iul.-23HCL-124HCL-124-Aprobarea bugetului contului de executie bugetara trim II – Com. Limanu
28-iul.-23HCL-125HCL-125-Aprobare documentatie PUZ 2 Mai, lot.1/1/1/1/2
28-iul.-23HCL-127HCL-127-Achizitionare servicii juridice
28-iul.-23HCL-128HCL-128-Achizitionare servicii juridice
28-iul.-23HCL-129HCL-129-Aprobarea completarii HCL 150
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa I-Anexa I HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa II-Anexa II HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa III-Anexa III HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa IV-Anexa IV HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa V-Anexa V HCL 129
28-iul.-23HCL-130HCL-130-Aprobare PUD 2 Mai, parcela A338/21/5
28-iul.-23HCL-131HCL-131-Completare inventar domeniu privat Com. Limanu
28-iul.-23HCL-132HCL-132-Completare art. 2 din HCL 26
28-iul.-23HCL-133HCL-133-Declarare imobil interes public local CF 112651
28-iul.-23HCL-134HCL-134-Aprobare D.A.L.I. documentatie de avizare – Pietruire drumuri Hagieni
28-iul.-23HCL-135HCL-135-Aprobare D.A.L.I. documentatie de avizare – Modernizare strazi Limanu
28-iul.-23HCL-136HCL-136-Aprobare D.A.L.I. documentatie de avizare – Modernizare strazi 2 Mai
28-iul.-23HCL-137HCL-137-Aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii
28-iul.-23HCL-138HCL-138-Aprobare studiu fezabilitate- Extindere/modernizare retele alimentare energie electrica
28-iul.-23HCL-139HCL-139-Aprobare dare in administrare chioscuri 2 Mai catre Scoala Nr.1 Limanu
30-iun.-23HCL-113HCL-113-Alegerea presedintelui de sedinta
30-iun.-23HCL-114HCL-114-Achizitionare servicii juridice
30-iun.-23HCL-115HCL-115-Modificare contract concesiune 1926/04.08.1998
30-iun.-23HCL-116HCL-116-Aprobarea rezultatului inventarierii anuale generale ale activelor,datoriilor si capitalurilor aflate in patrimoniul UAT Limanu
30-iun.-23HCL-117HCL-117-Aprobare documentatie PUD Vama Veche,Str. Pescarusului nr. 4A
30-iun.-23HCL-118HCL-118-Aprobare documentatie PUD Vama Veche,Str. Atelierelor, nr.5
30-iun.-23HCL-119HCL-119-Aprobare retragere drept folosinta gratuita, lot nr.81
30-iun.-23HCL-120HCL-120-Modificare statut Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
30-iun.-23HCL-121HCL-121-Acord CL pentru subinchiriere imobile conform contractelor nr. 4597/4596
30-iun.-23HCL-122HCL-122-Acceptare sponsorizare
22-iun.-23HCL-110HCL-110-Aprobare program evenimente 2023
22-iun.-23HCL-111HCL-111-Incheiere contract parteneriat cu Muzeul National al Taranului Roman
22-iun.-23HCL-112HCL-112-Modificare HCL 109
12-iun.-23HCL-108HCL-108-Aprobarea aderarii/participarii Comunei Limanu la Noul Parteneriat tip LEADER DLRC
12-iun.-23HCL-109HCL-109-Declarare bunuri imobile ca fiind de uz si interes public
08-iun.-23HCL-103HCL-103-Aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii
08-iun.-23HCL-104HCL-104-Aprobarea privind modificarea organigramei si a statutului de functii
08-iun.-23HCL-105HCL-105-Mdificare HCL 79
08-iun.-23HCL-106HCL-106-Achizitionarea de servicii juridice
08-iun.-23HCL-107HCL-107-Achizitionarea de servicii juridice
18-mai-23HCL-85HCL-85-Cadru de aplicare majorare cu pana la 500% a impozitului
18-mai-23HCL-86HCL-86-Stabilire plati indemnizatie consilieri locali
18-mai-23HCL-87HCL-87-Achizitionare servicii juridice
18-mai-23HCL-88HCL-88-Achizitionare servicii juridice
18-mai-23HCL-89HCL-89-Acord CL subinchiriere chioscuri
18-mai-23HCL-90HCL-90-Retragere drept folosinta Lot nr. 264 Limanu
18-mai-23HCL-91HCL-91-Rectificare buget local si lista investitii 2023
18-mai-23HCL-92HCL-92-Aprobare organigrama si statut functii
18-mai-23HCL-93HCL-93-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-94HCL-94-Constituire drept superficie cu titlu oneros- teren 400mp, 2 Mai
18-mai-23HCL-95HCL-95-Constituire dreptsuperficie cu titlu oneros-teren 400mp, Limanu
18-mai-23HCL-96HCL-96-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-97HCL-97-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-98HCL-98-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-99HCL-99-Modificare HCL 186/06.12.2022
18-mai-23HCL-100HCL-100-Refuz plata cotizatie de aderare la Asociatia pt. protectia animalelor- Navodari
18-mai-23HCL-101HCL-101-Modificare HCL 186/06.12.2022
18-mai-23HCL-102HCL-102-Depunere cerere finantare proiect “Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai inv. preuniversitar care functioneaza in localitatile eligibile pe raza Jud. Constanta”
10-mai-23HCL-83HCL-83-Alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu
10-mai-23HCL-84HCL-84-Aprobarea cererii de finantare-Extindere si reabilitare retele de apa in sat 2 Mai- UAT Limanu
28-apr.-23HCL-81HCL-81-Aprobarea mentinerii Comunei Limanu in parteneriat tip DLRC
28-apr.-23HCL-82HCL-82-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personaluui contractual
19-apr.-23HCL-69HCL-69-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I al bugetului de venituri si cheltuieli
19-apr.-23HCL-70HCL-70-Declarare uz si interes public bunuri imobile 2 Mai
19-apr.-23HCL-71HCL-71-Aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale si a limitelor amenzilor
19-apr.-23HCL-72HCL-72-Atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Limanu a unor bunuri imobile
19-apr.-23HCL-73HCL-73-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon
19-apr.-23HCL-74HCL-74-Completare HCL 232/27.12.2022
19-apr.-23HCL-75HCL-75 si ANEXA-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, suprafata 500m, str. Pictor Tonita Nr.29
19-apr.-23HCL-76HCL-76-Atribuire directa a contractului de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare al Comunei Limanu
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 1
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 2
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 3
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 4
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 5 I
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 5 III
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 6
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 7
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 8
19-apr.-23HCL-77HCL-77-Prelungirea duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare, modernizare si dotare Camin Cultural 2 Mai”
19-apr.-23HCL-78HCL-78-Aprobarea revocarii HCL 140
19-apr.-23HCL-79HCL-79-Aprobarea modificarii HCL 38
19-apr.-23HCL-79HCL-79-ANEXA
19-apr.-23HCL-80HCL-80-Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 191.426 mp, zona Peninsula, Lot 295/1, Limanu
31-mar.-23HCL-60HCL-60-Aprobarea planului pt. asigurarera resurselor destinate prevenirii si gestionarii situatilor de urgenta 2023
31-mar.-23HCL-61HCL-61-Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Limanu
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA Vol II
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(1)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(2)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(3)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(4)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(5)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(6)
31-mar.-23HCL-62HCL-62-Achizitionare servicii juridice
31-mar.-23HCL-63HCL-63-Modificarea si completarea inventarului domeniul privat al comunei Limanu
31-mar.-23HCL-64HCL-64-Exprimare acordului consiliului local pentru subinchirierea chioscurilor-contract 4168/09/03/2022
31-mar.-23HCL-65HCL-65-Aprobare documentatie PUD-imobil situat in Vama Veche
31-mar.-23HCL-66HCL-66-Aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe 2023 si lista de investitii 2023
31-mar.-23HCL-67HCL-67-Achizitionare servicii juridice
31-mar.-23HCL-68HCL-68-Nominalizare consilieri locali – Evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general
30-mar.-23HCL-58HCL-58-Declaratie uz de interes public-Limanu
30-mar.-23HCL-59HCL-59-Darea in administrare a gradinitei cu program prelungit-Limanu
13-mar.-23HCL-51HCL-51-Alegere presedinte sedinta Consiliu Local
13-mar.-23HCL-52HCL-52-Aprobare proiect tehnic asfaltare Vama Veche
13-mar.-23HCL-53HCL-53-Completare HCL 34
13-mar.-23HCL-54HCL-54-Cofinantare proiect-“In aceeasi oala.Oameni, traditii si gusturi multietnice in comuna Limanu”
13-mar.-23HCL-55HCL-55-Modificare anexa 2 HCL 24
13-mar.-23HCL-56HCL-56-Aderare UAT Limanu la Asocitatia Flag Mangalia Litoral
13-mar.-23HCL-57HCL-57-Achizitionare servicii juridice
03-mar.-23HCL-46HCL-46-Modificare HCL 78
03-mar.-23HCL-47HCL-47-Aprobare proiect tehnic asfaltare
03-mar.-23HCL-48HCL-48-revocare HCL 45
03-mar.-23HCL-49HCL-49-Aprobare buget local si lista investitii
03-mar.-23HCL-50HCL-50-Programul de acvacultura si pescuit 2021-2027
28-feb.-23HCL-31HCL-31-Aprobarea organizarii retelei scolare
28-feb.-23HCL-32HCL-32-Centrul de preventie,tratament,medical, salvamar
28-feb.-23HCL-33HCL-33-Proiect Actiune “Primavara incepe cu tine”
28-feb.-23HCL-34HCL-34-Trecere teren din domeniu privat-public
28-feb.-23HCL-35HCL-35-Dezmembrare imobil teren lot 295-Limanu
28-feb.-23HCL-36HCL-36-Achizitionare servicii
28-feb.-23HCL-37HCL-37-Indexul animalelor din comuna Limanu
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Regim deseuri si legea salubrizarii
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 2.1
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 2.2
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 2.3
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 3
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 4.1
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 4.2
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 4.3
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 5
28-feb.-23HCL-39HCL-39-Organizarea activitatilor comercial
28-feb.-23HCL-40HCL-40-Modificare HCL 30
28-feb.-23HCL-41HCL-41-Modificare HCL 14
28-feb.-23HCL-42HCL-42-Protocol colaborare-Varianta Mangalia
28-feb.-23HCL-43HCL-43-Documentatie pasuni Limanu
28-feb.-23HCL-44HCL-44-Protocol colaborare-Educatie timpurie
28-feb.-23HCL-45HCL-45-Modificare buget local si a listei de investitii
06-feb.-23HCL-30HCL-30-modificare HCL 18
02-feb.-23HCL-17HCL-17-alegere presedinte sedinta
02-feb.-23HCL-18HCL-18-aprobarea bugetului local si de investitii 2023
02-feb.-23HCL-19HCL-19-aprobare buget credite interne si de investitii
02-feb.-23HCL-20HCL-20-aprobare buget Club Sportiv 2 Mai-Limanu 2023
02-feb.-23HCL-21HCL-21-aprobare buget 2023
02-feb.-23HCL-22HCL-22-deblocare si utilizare buget excedentar
02-feb.-23HCL-23HCL-23-aprobare protocoale de colaborare cadru
02-feb.-23HCL-24HCL-24-stabilire salarii si functii speciale
02-feb.-23HCL-25HCL-25-actualizare regulament de functionare si organizare
02-feb.-23HCL-26HCL-26-aprobare organigrama Club Sportiv
02-feb.-23HCL-27HCL-27-alegere presedinte sedinta a sedintei extraordinare din 06.02.2023
02-feb.-23HCL-28HCL-28-modificare HCL 22
02-feb.-23HCL-29HCL-29-modificare HCL 19
31-ian.-23HCL-10HCL-10-modificarea actului constitutiv al asociatiei Apa si Canal
31-ian.-23HCL-11HCL-11-aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita-lot 49-Limanu
31-ian.-23HCL-12HCL-12-aprobare plan actiuni si lucrari ale lucrarilor neremunerate executate de beneficiarii legii 416/2001
31-ian.-23HCL-13HCL-13-aprobare organigrama si statut functii
31-ian.-23HCL-14HCL-14-aprobare modificare HCL-3
31-ian.-23HCL-15HCL-15-achizitionare servicii juridice
31-ian.-23HCL-16HCL-16-aprobarea evaluarii teren intravilan
12-ian.-23HCL-5HCL-5 privind aprobarea Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico-economici sia devizului – ASFALTARE STRAZI VAMA VECHE
12-ian.-23HCL-6HCL-6 privind achizitionarea de servicii juridice
12-ian.-23HCL-7HCL-7 privind achizitionarea de servicii juridice
12-ian.-23HCL-8HCL-8 privind achizitionarea de servicii juridice privind promovarea unei actiuni de desfiintare a constructiilor neautorizate
12-ian.-23HCL-9HCL-9 privind achizitionarea de servicii juridice
06-ian.-23HCL-1HCL-1 privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei din excedentul anului 2022 in bugetul pe 2023
06-ian.-23HCL-2HCL-2 privind acoperirea definitiva a sectiunii de dezvoltare in valoare de 6.377.981,58 a bugetului local,inregistrat la sfarsitul anului 2022

06-ian.-23HCL-3HCL-3 privind modificarea HCL nr.221
06-ian.-23HCL-4HCL-4 privind achizitionarea de servicii juridice

NumărDatăTitlul hotărâriiPDF
1922022.12.27HCL-192 privind rectificarea bugetului local pe 2022


1932022.12.27HCL-193 privind acordarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului Clubul Sportiv Poseidon
1942022.12.27HCL-194 privind aprobarea documnetatiei Plan Urbanistic-2 Mai-Str. Ghe. Bunoiu-nr.146
1952022.12.27HCL-195
privind aprobarea documnetatiei Plan Urbanistic-Limanu-Str. Medeleni-nr. 2A Bis

1962022.12.27HCL-196 privind indreptatea erorirlor materiale cuprinse in HCL 183/56/9/10/42/66/116/118
1972022.12.27HCL-197 privind achizitionarea de servicii juridice

1982022.12.27HCL-198 privind achizitionarea de servicii juridice

1992022.12.27HCL-199 privind majorarea impozitului pt. teren situat in Str. Mihail Kogalniceanu nr. 467
200 2022.12.27HCL-200 privind majorarea impozitului pt. teren situat in Str. Atelierelor nr. 7

2012022.12.27HCL-201 privind majorarea impozitului imobil/cladire situat in Str. Mihail Kogalniceanu

2022022.12.27HCL-202 privind majorarea impozitului imobil/cladire situat in Str. Mihail Kogalniceanu, nr.457A1


2032022.12.27HCL-203 privind majorarea impozitului pt. teren situat in Str. Zenitului,parcela 467/3/4/2/8/1

2042022.12.27HCL-204 privind majorarea impozitului pt. teren situat in Vama Veche, parcela 467/3-lot 3/5

2052022.12.27HCL-205 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Pescarusului, nr.5A

2062022.12.27HCL-206 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Mihail Kogalniceanu 25A

2072022.12.27HCL-207 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Zaharia Stancu,nr.14,lot127,zona 4
2082022.12.27HCL-208 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Zaharia Stancu,nr.37,lot92,zona 4

2092022.12.27HCL-209 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Zaharia Stancu,nr.19,lot 101,zona 4


2102022.12.27HCL-210 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Vasile Parvan, nr. 25,lot 24,zona 4

2112022.12.27HCL-211 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Vasile Parvan, nr. 23,lot 25,zona 4


2122022.12.27HCL-212 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Nicolae Titulescu, nr. 19,lot 61,zona 4

2132022.12.27HCL-213 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. General Vartejan, nr.33,lot 64,zona3

2142022.12.27HCL-214 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. Pictor Tonita, nr.14

2152022.12.27HCL-215 privind majorarea impozitului imobil/teren situat pe str. General Vartejan, nr.29

2162022.12.27HCL-216 privind validarea dispozitiei-rectificarea bugetului local, prin majorarea acestuia cu suma de 55.000 lei
2172022.12.27HCL-217 privind rectificarea bugetului local, prin majorarea acestuia cu suma de 747.480 lei
2182022.12.27HCL-218 privind aprobarea revocarii HCL 183
2192022.12.27HCL-219 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii
2202022.12.27HCL-220 privind incadrarea pe zone a terenurilor situate in intravilan si extravilanul comunei Limanu pt. impozitare
2212022.12.27HCL-221 privind stabilirea si aprobarea taxelor si impozitului local aferente anului 2023
2222022.12.27HCL-222 privind aprobarera contului de executie bugetara, trim. IV al bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022
2232022.12.27HCL-223 privind aprobarea preturilor sii tarifelor pt. serviciii
2242022.12.27HCL-224 privind completarea inventarului domeniului privat
2252022.12.27HCL-225 privind aprobarea fisei de date a procedurii pt. organizarer si desfasurare a licitatie publice pt. inchiriere apartament nr.5 din cadrul dispensarului Limanu
2262022.12.27HCL-226 privind aprobarea fisei de date a procedurii pt. organizarer si desfasurare a licitatie publice pt. inchiriere apartament nr.2 din cadrul dispensarului Limanu
2272022.12.27HCL-227 privind aprobarea contului de executie bugetara trimestrul I
2282022.12.27HCL-228 privind aprobarea contului de executie bugetara trimestrul II

2292022.12.27HCL-229 privind aprobarea contului de executie bugetara trimestrul III
2302022.12.27HCL-230 privind aprobarea contului de executie bugetara trimestrul IV
2312022.12.27HCL-231 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 2022
2322022.12.27HCL-232 privind completarea HCL 135
1892022.12.13HCL 189 privind modificarea art. 3 din HCL 177/29.11.2022
1902022.12.13HCL 190 privind aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
1912022.12.13HCL 191 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
1852022.12.06HCL 185 privind aprobarea revocarii HCL 184/29.11.2022
1862022.12.06HCL 186 privind aprobarea solicitarii trecerii unui imobil teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in domeniul public al com. Limanu si administrarea Consiliului Local Limanu
1872022.12.06HCL 187 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarele civile nr. 4258/254/2022, nr 2904/254/2022, nr 3727/254/2022, nr. 3728/254/2022, nr. 3725/254/2022, nr. 8211/118/2022 si pentru promovare actiune de desfiintare lucrari impotriva numitului….
1882022.12.06HCL 188 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
1742022.11.29HCL 174 privind aprobarea completarii HCL 91/14.06.2022
1752022.11.29HCL 175 privind incetarea contractului de concesiune din data de 16.03.1995, prin renuntarea concesionarului
1762022.11.29HCL 176 privind modificarea contractului de inchiriere 19494/04.12.2018
1772022.11.29HCL 177 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare, modernizare si dotare Camin Cultural, loc. 2 Mai, jud. CT” derulat conform contractului de finantare C076CN00031521400192/21.12.2016
1782022.11.29HCL 178 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a ap.2 – laborator si a ap. 5 din cadrul dispensarului uman din loc. Limanu, str. Caminului 40, com. Limanu
1792022.11.29HCL 179 privind exprimarea acordului CL Limanu de reziliere a contractului de superficie, uz si servitute, autentificat sun nr. 176/31.01.2014
1802022.11.29HCL 180 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico economici si a devizului general aferente obiectivului de investitiii “Reabilitare si moderniare infrastructura rutiera zona vest, loc. Limanu, CT”
1812022.11.29HCL 181 privind aprobarea modificarii HCL 170/14.11.2022
1822022.11.29HCL 182 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil 5413/254/2022 – apel
1832022.11.29HCL 183 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2Mai
1842022.11.29HCL 184 privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de transmitere cu titlu gratuit a unui imobil teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in domeniul public al com. Limanu si administrarea Consiliului Local Limanu
1662022.11.14HCL 166 privind aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, pentru “Modernizare infrastructura rutiera, loc. Limanu, CT:, aprobat prin P.N.I. “Anghel Saligny” precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
1672022.11.14HCL 167 privind aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului-dispensar uman, in 5 unitati individuale, imobil inscris in Cartea Funciara a loc. Limanu cu nr. 110509. domeniul public, str Caminului 40, com. Limanu
1682022.11.14HCL 168 privind aprobarea PUZ in scopul parcelarii si reglementarii urbanistice pentru realizarea de constructii turistice si rezidentiale pe amplasamantul situat in intravilan, sat Vama Veche, parcela A474/7/4, com. Limanu, jud CT
1692022.11.14HCL 169 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil 2145/254/2022, 7450/118/2022, 3716/254/2022, 3010/254/2022, 2744/254/2021, 3014/254/2022
1702022.11.14HCL 170 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala 2 din satul 2 Mai, com. Limanu, CT”, cod SMIS 124893
1712022.11.14HCL 171 privind completarea HCL 112/29..07.2019
1722022.11.14HCL 172 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
1732022.11.14HCL 173 privind aprobarea depunerii la finantare si implementarii proiectului “Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in com. Limanu, CT” finantat prin PNRR Componenta C 3I.1A – Managementul deseului
1542022.10.31HCL 154 privind aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. Portului 8, com. Limanu, nr cadastral 111301 in vederea – construire imobile P+1E – cu functiunea de camere de inchiriat – cu respectarea prevederilor Codului Civil
1552022.10.31HCL 155 privind aprobarea documentatiei PUZ – introducere in intravilan si reglementare pentru construirea de locuinte unifamiliale si case de vacanta, pe amplasamentul situat in extravilanul comunei Limanu, sat 2 Mai, parcela A326/2 si A326/5/1, A326/5/2 lot 2 si lot 4, jud. CT
1562022.10.31HCL 156 privind aprobarea regulamentului/fisei de date a procedurii privind modul de prganizare si desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea unui teren in suprafata de 3328mp, pentru desfasurarea de activitati economice, sat Limanu, teren adiacent Tabie, com Limanu si mandatarea reprezentantilor CL in cadrul comisiei de licitatie
1572022.10.31HCL 157 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico-economici revizuiti, aferenti investitiilor propuse de comuna Limanu in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC RAJA SA CT in perioada 2014-2020 si includerea in bugetul de venituri si cheltuieli a cotei de cofinantare
1582022.10.31HCL 158 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
1592022.10.31HCL 159 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
1602022.10.31HCL 160 privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul III, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2022
1612022.10.31HCL 161 privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul II, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2022
1622022.10.31HCL 162 privind aprobarea completarii HCL 91/14.06.2022
1632022.10.31HCL 163 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile noiembrie, decembrie si ianuarie
1642022.10.31HCL 164 privind modificarea inventarului domeniului privat al comueni Limanu
1652022.10.31HCL 165 privind darea in administrare a Salii de Sport Scoala Gimnaziala, a cladirii scolii gimnaziale nr 2 si a terenului aferent, bunuri proprietate publica a comunei Limanu, catre Scoala Gimnaziala 1 Limanu
1452022.09.26HCL 145 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
1462022.09.26HCL 146 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in art 2 al HCL 144/06.09.2022
1472022.09.26HCL 147 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii petentului in dosarul 3529/118/2022
1482022.09.26HCL 148 privind avizarea documentatiei PUD generat de parcela IE 107458 in vederea construirii unui imobil P+1E locuinta
1492022.09.26HCL 149 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2022-2023 pentru elevii invatamantului preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna Limanu
1502022.09.26HCL 150 privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA IN COMUNA LINAU, jud CONSTANTA, 2021-2027
1512022.09.26HCL 151 privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente Sistem de monitorizare si supraveghere video a spatiului public in Comuna Limanu, jud. CT, finantat prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
1522022.09.26HCL 152 privind aprobarea depunerii proiectului si a cheltuielilor aferente Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – pista de biciclete in com. Limanu, jud, CT, finantat prin Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
1532022.09.26HCL 153 privind modificarea si completarea HCL 149/26.09.2022
1422022.09.06HCL 142 privind desemnarea a doi reprezentanti ai CL Limanu in cadrul CA al Scolii Gimnaziale 1 Limanu
1432022.09.06HCL 143 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Adminstratiei prin CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip Construire Cresa mica, sat Limanu, situat in loc. Limanu, str General Vartejanu 2, loturile 10,11,12,13/1,30/2,22,23,24,25 si 26 conform CF 112364
1442022.09.06HCL 144 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR – Infiintare gradinita cu program prelungit, loc Lomanu, derulat cf contractului de finantare CO72EN00021521400470/21.12.2016
1402022.08.29HCL 140 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
1412022.08.29HCL 141 privind revocarea HCL 134/16.08.2022 si HCL 139/29.08.2022
1312022.08.16HCL 131 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL pentru sedinta extraordinara, de indata din 16.08.2022
1322022.08.16HCL 132 privind aprobarea bugetului creditelor interne ale com. Limanu si alistei de investitii pentru anul 2022
1332022.08.16HCL 133 privind rectificarea bugetului local si alistei de investiii pentru anul 2022
1342022.08.16HCL 134 privind predarea catre Minsterului Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Adminsitratiei prin CNI …. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip “Cresa Mica” sat Limanu, G-ral Vartejanu 2
1352022.08.16HCL 135 privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
1362022.08.16HCL 136 privind privind preluarea contractului de concesionare 61 din 13.11.1998 de la doamna …. de catre doamna …. si aprobarea raportului de evaluare pentru actualizarea redeventei
1372022.08.16HCL 137 privind radierea unor debite din evidentele fiscale ale comunei Limanu
1382022.08.16HCL 138 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in anexele 1 si 2 ale HCL 79/31.05.2022, HCL 65/21.04.2022, HCL 53/08.04.2022, HCL 27/28.02.2022 si HCL 35/22.02.2021
1392022.08.16HCL 139 privind indreptare erorii materiale cuprinse in titulatura HCL 134/16.08.2022
1082022.07.14HCL 108 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al com. Limanu
1092022.07.14HCL 109 privind privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al com. Limanu
1102022.07.14HCL 110 privind prelungirea valabilitatii documentatiei PUD aprobata prin HCL 115/15.09.2020
1112022.07.14HCL 111 privind avizarea documentatiei PUD generat de parcela IE 110747, str Pescarusului nr. 5A, lot 1/6 + lot 1/7, sat Vama Veche
1122022.07.14HCL 112 privind avizarea documentatiei PUD generat de parcela IE111270 str Pescarusului 5A, lot 1/1+lot1/2+lot1/3+lot1/4+lot1/5 – lot1/1 sat Vama Veche
1132022.07.14HCL 113 privind avizarea documentatiei PUD generat de parcela IE104688, parcela A467/2, lot 3/3 sat Vama Veche
1142022.07.14HCL 114 privind avizarea documentatiei PUD generat de parcela IE 111271 str Pescarusului 5A, lot 1/1+lot1/2+lot1/3+lot1/4+lot1/5 – lot1/2 sat Vama Veche
1152022.07.14HCL 115 privind avizarea documentatiei PUD generat de parcela IE 110856 str Pescarusului 5A, lot 1/1+lot1/2+lot1/3+lot1/4+lot1/5 – lot2 sat Vama Veche
1162022.07.14HCL 116 privind avizarea documentatiei PUZ in scopul parcelarii si reglementarii urbanistice, cu modificarea indicatorilor urbanistici, cf art 32 alin (7) din Legea 350/2001
1172022.07.14HCL 117 privind modificarea anexei 1 la HCL 24/2017 si indreptarea erorii materiale cuprinse in aceasta
1182022.07.14HCL 118 privind avizarea documentatiei PUZ in scopul parcelarii si reglementarii urbanistice pentru realizarea de constructii turistice si rezidentiale, sat Vama Veche
1192022.07.14HCL 119 privind conferirea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Limanu, doamnei….
1202022.07.14HCL 120 privind aprobarea SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii Extindere si Amenajare Parc, loc. Limanu, CT
1212022.07.14HCL 121 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului de venituri si cheltuieli al….
1222022.07.14HCL 122 privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
1232022.07.14HCL 123 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu pentru o perioada de trei luni – august, septembrie si octombrie
1242022.07.14HCL 124 privind prelungirea valabilitatii documentatiei PUD aprobata prin HCL 125/13.08.2021
1252022.07.14HCL 125 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in titulatura HCL 81/31.05.2022 si in art 1 aprobat de acesta
1262022.07.14HCL 126 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in titulatura HCL 77/31.05.2022 si in art. 1 aprobat in acesta
1272022.07.14HCL 127 privind aprobarea documentatiei de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale IE 110339 si IE 110363 inscrise in Cartea Funciara a loc. 2 Mai
1282022.07.14HCL 128 privind aprobarea documentatiei de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale IE 110504 si IE 110527 inscrise in Cartea Funciara a loc. 2 Mai
1292022.07.14HCL 129 privind aprobarea indicatorilor tehnico-tehnici actualizati si a devizului general actualizat, aferente ob. de investitii Modernizare Infrastructura Rutiera loc Limanu, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii …. precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
1302022.07.14HCL 130 privind aprobarea indicatorilor tehnico-tehnici actualizati si a devizului general actualizat, aferente ob. de investitii Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Zona de Vest loc Limanu, aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii …. precum si a sumei reprezentand categoriile de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
1072022.07.06HCL 107 privind aprobarea documentatiei de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale IE 112202, IE 104944, IE 104945, IE 112369, IE 104949, IE 104950, IE 104951, inscrise in cartea funciara a loc. Limanu
1062022.06.29HCL 106 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern in valoare de 5.000.000lei prin programl T -subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ teritoriale, pentru finantarea capitalului de lucru
1022022.06.20HCL 102 privind aprobarea contractarii unui imprumut intern – subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru unitatile administrativ teritoriale
1032022.06.20HCL 103 privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu
1042022.06.20HCL 104 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectiului de investitii Asfaltare Strazi in loc. Limanu: Macului, Bujorului, Campului
1052022.06.20HCL 105 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectiului de investitii Asfaltare Strada Nucilor si Domnita Balasa tronson 1, loc. 2 Mai
902022.06.14HCL 90 privind actualizarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
912022.06.14HCL 91 privind aprobarea Programuli de evenimente pentru anul 2022
922022.06.14HCL 92 privind completarea regulamentului local de urbanism
932022.06.14HCL 93 privind darea in administrare a 3 chioscuri destinate difuzarii si comercializarii presei, cartilor si florilor, bunuri proprietate privata a com Limanu, catre Scoala Gimnaziala 1 Limanu
942022.06.14HCL 94 privind aprobarea concesionarii directe a spatiului cu destinatia de cabinet medic de familie din cadrul dispensarului Limanu
952022.06.14HCL 95 privind acceptarea ofertei de donatie a domnului…. autentificata cu nr 736/29.04.2022
962022.06.14HCL 96 privind rectificarea bugetului local si al istei de investitii pe anul 2022
972022.06.14HCL 97 privind incetarea contractului de inchiriere nr 6249/15.05.2020 prin renuntarea locatarului
982022.06.14HCL 98 privind completarea si modificarea anexei 1 la HCL 89/31.05.2022
992022.06.14HCL 99 privind mandatarea reprezentantilor CL Limanu in cadrul Adunarii Generale a societatii ……. in vederea reinoirii mandatelor administratorilor din cadrul CA
1002022.06.14HCL 100 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unei parcele de teren, in suprafata de 3328mp, situata in sat Limanu
1012022.06.14HCL 101 privind avizarea PUD in vederea stabilirii conditiilor de construire spatiu alimentatie publica parter – Tudor Vladimirescu 28B, Vama Veche
832022.05.31HCL 83 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2021
842022.05.31HCL 84 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico economici aferente obiectivului de investitii Modernizare str Ion Creanga, Caminului 2 (intre str Bradului si str Lacului) si Caminului 1 (intre str Bradului si str Randunelelor) in loc. Limanu
852022.05.31HCL 85 privind aprobarea contului de executie bugetara la trmistrul I, al bugetului de venituri si cheltuieli al com Limanu pe anul 2022
862022.05.31HCL 86 privind aprobarea DALI si a indicatorilor tehnico economici aferente obiectivului de investitii Modernizare str Medeleni (intre str Mihail Sadoveanu si str Nordului) si str Mihail Sadoveanu in loc Limanu
872022.05.31HCL 87 privind avizul prealabil al administratorului domeniul public cu privire la organizarea evenimentului Crosul Copiilor
882022.05.31HCL 88 privind aprobarea prganigramei si statului de functii in cadrul CLubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
892022.05.31HCL 89 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
542022.04.21HCL 54 privind aprobarea dezmemrarii imobilului teren, proprietate publica a comunei Limanu, sat Vama Veche, str Ion Creanga 18, numar cadastral 110526
552022.04.21HCL 55 privind aprobarea modificarii art 16 din contractul de inchiriere 20632/21.12.
2018
562022.04.21HCL 56 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
572022.04.21HCL 57 privind incetarea contractelor de concesionare nr 4493/07.06.2012, nr 587/06.06.2012 si 198/08.04.2016 prin renuntarea concesionarilor
582022.04.21HCL 58 privind declararea unor bunuri imobile ca bunuri de uz si interes public local al comunei Limanu, indreptarea erorii materiale cuprinse in inv. domeniului public al com. Limanu, modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
592022.04.21HCL 59 privind aprobarea regulamentului privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public sau privat al com. Limanu, jud. CT
602022.04.21HCL 60 privind radierea unor debite din evidentele fiscale ale comunei Limanu
612022.04.21HCL 61 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a 2 chioscuri pentru comert stradal apmplasate in Vama Veche, str Falezei
622022.04.21HCL 62 privind actualizarea Regulamentului privind transportul in regim de taxi pe teritoriul administrativ al comunei Limanu
632022.04.21HCL 63 privind aprobarea regulamentului privind modul de prganizare si desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea a 2 chioscuri pentru comert stradal amplasate in Vama Veche, str Falezei si mandatarea reprezentantilor CL in cadrul comisiei de licitatie
642022.04.21HCL 64 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor aferenti obiectuvului de investitii Extindere si modernizare retele de a limentare cu apa, comuna Limanu
652022.04.21HCL 65 privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al rimarului com Limanu
432022.03.14HCL 43 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2022
442022.03.14HCL 44 privind aprobarea documentatiei de alipire a imobilelor cu numerele cadastrale IE 112124, IE 112144, cu imobilele avand numerele cadastrale IE 103850, IE 101877 si IE 112126, inscrise in Cartea Funciara a localitatii Vama Veche
452022.03.14HCL 45 privind aprobarea regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea unei parcele de teren, in suprafata de 70mp, in vederea amenajarii unei parcari, amplasata in Vama Veche, str Albatros nr S2, com. Limanu, CT
462022.03.14HCL 46 privind acceptarea ofertei de donatie a doamnei Furnica Iliana, autentificate cu nr. 167 din 28.01.2022
472022.03.14HCL 47 privind modificarea si completarea HCL 13/27.01.2022
482022.03.14HCL 48 privind aprobarea DALI – aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera loc. Vama Veche, com. Limanu, judetul Constanta”
492022.03.14HCL 49 privind mandatarea reprezentantilor CL Limanu, in cadrul comisiei de evaluare privind licitatia publica pentru inchirierea unui parcele de teren
502022.03.14HCL 50 privind aprobarea dezmembrarii imobilului situat in loc. Limanu str G-ral Vartejanu nr2 lot 13 si a imobilului situat in loc. Limanu, str. G-ral vartejanu nr2, lot 30
512022.03.14HCL 51 privind aprobarea dezmebrarii parcelei A467/3/5/2, A474/8/4, A474/10, A474/11, A474/12, CTD 476, situata in intravilanul Vama Veche
522022.03.14HCL 52 privind declararea unor bunuri imobile ca bunuri de uz si interes public local al comunei Limanu
532022.03.14HCL 53 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
212022.02.28HCL 21 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in art 4 HCL 136/25.11.2020, art 5 HCL 59/19.04.2021 si art 5 HCL 61/19.04.2021
222022.02.28HCL 22 privind aprobarea proiectului/actiunii Primavara incepe cu o floare si un martisor
232022.02.28HCL 23 privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor lactate si produse de panificatie si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul comunei Limanu
242022.02.28HCL 24 privind prelungirea termenului stabilit in cuprinsul art 3 al HCL 13/17.02.2020
252022.02.28HCL 25 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al com. Limanu, in domeniul public al acesteia, avand in vedere interesul public local si declararea acestor bunuri ca fiind de uz si de interes public local
262022.02.28HCL 26 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local Limanu si un membru supleant al acestuia, in cadrul comisiei de evaluare a probei de interviu pentru ocuparea fucntiilor de director si director adjunct
272022.02.28HCL 27 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
282022.02.28HCL 28 privind aprobarea regulamentului si a caietului de sarcini pentru organizarea si desfasurarea serviciului public de salvare acvatica-salvamar si a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinatie turistica din comuna Limanu
292022.02.28HCL 29 privind acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare nou-nascut “Prunc de Dobrogea”
302022.02.28HCL 30 privind privind aprobarea contului de executie al bugetului Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2Mai, pe trimestrul IV al anului 2021
312022.02.28HCL 31 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, pentru anul 2022, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii 416/2001 si pentru persoanele obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii
322022.02.28HCL 32 privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul IV, al bugetului de venituri si cheltuieli al com Limanu pe anul 2021
332022.02.28HCL 33 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 195mp situat in Vama Veche, str Falezei 2BIS, afkat in proprietatea privata a comunei Limanu
342022.02.28HCL 34 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp, proprietate privata a com. Limanu, situat in com Limanu, sat 2 Mai, str Nucilor 40 (zona VII lot 20), jud. CT si vanzarea directa a acestui teren, domnului…..
352022.02.28HCL 35 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp, proprietate privata a com. Limanu, situat in com Limanu, sat 2 Mai, str Nucilor 24, CT si vanzarea directa a acestui teren, doamnei….
362022.02.28HCL 36 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp, proprietate privata a com. Limanu, situat in com Limanu, sat 2 Mai, str Nucilor 89 (zonaVII, lot 81), CT, si vanzarea directa a acestui teren, doamnei…
372022.02.28HCL 37 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 500mp, proprietate privata a com. Limanu, situat in com Limanu, sat Limanu, zona IV lot 132, CT si vanzarea directa a acestui teren, domnului…
382022.02.28HCL 38 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil parter cu camere de inchiriat si imprejmuire teren, generat de imobilul situat pe str. Portului nr. 10, sat 2 Mai, com. Limanu
392022.02.28HCL 39 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil cu destinatia de locuinta D+P+1E, generat de imobilul situat pe str. Castanului 7, sat 2 Mai, com. Limanu
402022.02.28HCL 40 privind declararea unor suprafete de teren ca bunuri de uz si interes public local al comunei Limanu
412022.02.28HCL 41 privind actualizarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
422022.02.28HCL 42 privind avizarea documentatiei PUZ – introducere teren in intravilan si parcelare pentru locuinte, pe amplasamentul situat in parcelele A423/25 si A423/26, localitatea 2 Mai, comuna Limanu, CT
142022.02.10HCL 14 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Lomani pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie
152022.02.10HCL 15 privind schimbarea amplasamentului a doua loturi de teren, atribuite in folosinta gratuita, in baza legii 15/2003, avand in vedere faptul ca interesul public local o impune
162022.02.10HCL 16 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in art. 1 al HCL 12/27.01.2022
172022.02.10HCL 17 privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
182022.02.10HCL 18 privind aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2022
192022.02.10HCL 19 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al societatii Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
202022.02.10HCL 20 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2 Mai pentru anul 2022
52022.01.27HCL 5 privind incetarea contractului de inchiriere nr 6250/15.05.2020 prin renuntarea locatarului
62022.01.27HCL 6 privind mandatarea repezentantilor CL Limanu in cadrul comisiilor de evaluare privind licitatiile publice pentru inchirierea a 4 chioscuri in 2 Mai, 5 chioscuri in Vama Veche, si a unor parcele de teren, ambele din sat 2 Mai
72022.01.27HCL 7 privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Limanu, pentru anul scolar 2022-2023
82022.01.27HCL 8 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unei parcele de teren in suprafata de 70mp, in vederea amenajarii unei parcari, amplasata in sat Vama Veche, str Albatros S2, com Limanu
92022.01.27HCL 9 privind avizarea documentatiei PUZ pentru zona delimitata de strazile Ion Creanga, Tudor Vladimirescu, Zambilelor si Mihail Kogalniceanu, sat Vama Veche, comuna Limanu
102022.01.27HCL 10 privind avizarea documentatiei PUZ – introducere teren in intravilan si parcelare pentru locuinte turistice si rezidentiale, parcelele A448/1/14/2 si A448/1/14/3, din extravilanul satului Vama Veche, com. Limanu
112022.01.27HCL 11 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unei locuinte P+1E si imprejmuire, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str Meduzei nr.6, com Limanu
122022.01.27HCL 12 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea stabilirii conditiilor de amplasare si construire a unor imobile parter, avand ca functiuni alimentatie publica si evenimente culturale si imprejmuire teren, generat de imobilul situat in sat Vama Veche str Albatros, parcela A467/4/5/2/2/3 lot 2, com Limanu
132022.01.27HCL 13 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2021-2022 si semestrului 1 al anului scolar 2022-2023, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, la nivelul UAT com Limanu
12022.01.05HCL 1 privind aprobarea transferului sumei de 500.000lei din excedentul anului 2021 in bugetul pe anul 2022 pentru acoperirea golurilor temporare de casa al sectiunii de functionare
22022.01.05HCL 2 privind validarea dispozitiei nr 224/21.12.2021 privind rectificarea bugetului local al comunei Limanu, prin majhorarea acestuia cu suma de 250.000lei
32022.01.05HCL 3 privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare, pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022, precum si deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
42022.01.05HCL 4 privind aprobarea modificarii HCL 195/20.12.2021

NumărDatăTitlul HotărâriiPDF
105/01/2021HCL 1 privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 pentru acoperirea golului de casa creat, pana la aprobarea bugetului local pentru anul 2021
205/01/2021HCL 2 privind acoperirea deifinitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, a bugetului local de venituri si cheltuieli, inregistrata la sfarsitul anului 2020, din excedentul bugetar local al anilor precedenti
305/01/2021HCL 3 privind punerea la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, a terenului in suprafata de 2532.90mp, in vederea implementarii obiectivului “Amenajare sens giratoriu intersectie DN39 km 46+950 cu DC8
417/02/2021HCL 4 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu
517/02/2021HCL 5 privind modificarea si completarea art. 2 din HCL 149/25.11.2020
617/02/2021HCL 6 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren aferent Sediu administrativ Primarie, situat in localitatea 2 Mai, comuna Limanu, str. Mihail Kogalniceanu 423
717/02/2021HCL 7 privind completarea art. 20 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
817/02/2021HCL 8 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in art. 1 al HCL 144 din 25.11.2020
917/02/2021HCL 9 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
1017/02/2021HCL 10 privind modificarea HCL 156/21.12.2020
1117/02/2021HCL 11 privind modificarea si comnpletarea anexei nr.2 a HCL nr21/2020 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
1217/02/2021HCL 12 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea imobilului parter cu functiunea actuala de exchange (corp C2) situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu nr 54, jud Constanta
1317/02/2021HCL 13 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
1417/02/2021HCL 14 privind acizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii intimatilor in dosarul 2129/254/2020
1517/02/2021HCL 15 privind acizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii intimatilor in dosarul 17/118/2021
1617/02/2021HCL 16 privind aprobarea regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Limanu si reglementarile privind desfiintarea constructiilor cu caracter provizoriu sau edificate fara autorizatie de construire, pe terenuri apartinand domeniului public/privat al comunei Limanu
1717/02/2021HCL 17 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unei case de vacanta cu regim de inaltime parter si P+1E, pe terenul situat in sat 2 Mai, str. Mihail Kogalniceanu nr 466A, lot2, comuna Limanu
1817/02/2021HCL 18 privind avizarea documentatiei Plan urbanistic de Detaliu, in vederea construirii spatii de cazare P+1E – generat de imobilul teren situat pe str. Atelierelor nr.8A, lot2, sat 2Mai, comuna Limanu
1917/02/2021HCL 19 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unei locuinte ed vacanta S+P+1E, anexa parter si imprejmuire teren, generat ed imobilul situat in str. falezei 50B, sat 2 Mai, com. Limanu
2017/02/2021HCL 20 privind schimbarea destinatiei a doua imobile din inventarul domeniului public al comunei Limanu
2117/02/2021HCL 21 privind completarea art. 2 din HCL 136/2020
2217/02/2021HCL 22 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea loturilor adiacente lotului 8, zona 3, sat Vama Veche, in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat, doameni Cretu Doina
2317/02/2021HCL 23 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 500mp, proprietate privata a com. Limanu, situat in com. Limanu, sat Limanu, str. Lalelelor nr 11/A, lot 94/A, zona 2, judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren doamnei Dulcinatu (fosta Dorobat) Anca Elena
2417/02/2021HCL 24 privind aprobarea DALI – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare rigole, dirijare ape pluviale teren adiacent zona I, comuna Limanu, judetul Constanta”
2517/02/2021HCL 25 privind modificarea contractelor de concesiune/inchiriere in baza actualizarii pretului, anual, cu indicele de inflatie
2602/03/2021HCL 26 privind aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale com. Limanu, jud. Constanta, pentru anul 2021, ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001
2702/03/2021HCL 27 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
2802/03/2021HCL 28 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
2902/03/2021HCL 29 privind aprobarea proiectului/actiunii “Primavara incepe cu o floare si un Martisor”
3002/03/2021HCL 30 privind acceptarea ofertei de donatie a domnului Magureanu Alexandru Florin, autentificata cu nr. 840 din 13.08.2020
3122/03/2021HCL 31 privind aprobarea DALI – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare Infrastructura Rutiera Zona 2 si Zona3, localitatea Limanu, Com. Limanu, judetul Constanta”
3222/03/2021HCL 32 privind aprobarea DALI – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Zona de Vest, Localitatea Limanu, Com. Limanu, jud. Constanta
3322/03/2021HCL 33 privind privind aprobarea DALI – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Zona de Est, localitatea Limanu, jud. Constanta”
3422/03/2021HCL 34 privind aprobarea DALI – Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Modernizare Infrastructura Rutiera, localitatea Limanu, comnua Limanu, judetul Constanta”
3522/03/2021HCL 35 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu si aprobarea modificarii si completarii anexei nr.2 la HCL 21/2020 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
3622/03/2021HCL 36 privind preluarea contractului de concesionare nr. 10157/11.12.2013 de la dl. Valentin Vladescu (decedat), de catre Vladescu Georgeta, Vladescu Bogdan si Vladescu Inel Maria – Adriana (mostenitori legali)
3722/03/2021HCL 37 privind aderarea comunei Limanu la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS-ASPA IVETS
3822/03/2021HCL 38 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Infiintare gradinita cu program prelungit, localitatea Limanu, comuna Limanu, judetul Constanta”
3922/03/2021HCL 39 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
4031.03.2021HCL 40 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in art. 1 al HCL 38 din 22.03.2021
4131.03.2021HCL 41 privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Limanu, pentru anuls colar 2021-2022
4231.03.2021HCL 42 privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr. 5127/20.12.2006, ca afect al tacitei relocatiuni si transmiterea acestuia de la domnul Sava Chirita (decedat), catre Sava Elena si Beghila Irina (mostenitori legali)
4331.03.2021HCL 43 privind aprobarea schimbarii denumirii unei strazi din comuna Limanu
4419.04.2021HCL 44 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva a Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2Mai
4519.04.2021HCL 45 privind declararea unei suprafete de teren ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu
4619.04.2021HCL 46 privind mandatarea reprezentantului consiliului local Limanu in cadrul Adunarii generale a societatii Limanu verde Servicii de Curatenie SRL
4719.04.2021HCL 47 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Limanu
4819.04.2021HCL 48 privind aprobarea palnului pentru asigurarea resurselor umane, materiale si financiare destinate prevenirii si gestionarii situatiilor de urgenta pentru anul 2021
4919.04.2021HCL 49 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR – RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA, derulat conform contractului de finantare nr C076CN00031521400192/21.12.2016
5019.04.2021HCL 50 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a 9 chioscuri pentru comert stradal amplasate in loc. Limanu, sat Vama Veche, str. Falezei, jud Constanta
5119.04.2021HCL 51 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a 4 chioscuri (constructie: baterie de 2 chioscuri) pentru comert stradal amplasate in localitatea Limanu, sat 2 Mai, str. Falezei, jud. Constanta
5219.04.2021HCL 52 privind avizarea documentatiei Plan urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unei locuinte P+1E si imprejmuire teren, generat de imobilul situat pe str. Tudor Vladimirescu 41B, sat Vama Veche, com. Limanu
5319.04.2021HCL 53 privind avizarea documentatiei Plan urbanistic de Detaliu, in vederea stabilirii conditiilor de amplasare si construire a unor imobile P+1E cu destinatia de cazare turistica si servicii complementare si imprejmuire teren, generat de imobilul situat pe str Albatros 19, sat Vama Veche, com. Limanu
5419.04.2021HCL 54 privind avizarea documentatiei Plan urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil cu destinatie de locuinta de vacanta S+P+1E, locuinta individuala P+1E si imprejmuire teren, generat de imobilul situat pe str Portului 10, sat 2 Mai, com. Limanu
5519.04.2021HCL 55 privind privind avizarea documentatiei Plan urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil cu destinatie de locuinta individuala P+1E si imprejmuire teren, generat de imobilul situat pe str Caminului 7, lot2, sat Limanu, com. Limanu
5619.04.2021HCL 56 privind avizarea documentatie Plan Urbanistic Zonal pentru zona delimitata de strazile Albatros, Tudor Vladimirescu, Falezei si strada C (proiectata), localitatea Vama Veche, com. Limanu, jud CT, generat de imobilul situat in sat Vama Veche, str. Delfinului 9, lot 2
5719.04.2021HCL 57 privind privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil cu destinatie de locuinta individuala parter, generat de imobilul situat pe str Garofitei 4, lot 1, localitatea Limanu
5819.04.2021HCL 58 privind privind avizarea documentatiei Plan urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil P+1E cu camere de inchiriat, foisor si imprejmuire teren, generat de imobilul situat pe str. A.I. Cuza 370, sat 2 Mai, com. Limanu
5919.04.2021HCL 59 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 400mp, situat in sat 2Mai, str. Nucilor 12 (lot33, zona Vii), com. Limanu, aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
6019.04.2021HCL 60 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la apartamentul situat in com Limanu, str Bradului 16, localotatea Limanu, jud. CT si vanzarea directa a acestuia, doamnei…. (- locatar)
6119.04.2021HCL 61 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 400mp, situat in sat 2 Mai, str Nucilor 86 9lot 87, zona VII), com Limanu, aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
6219.04.2021HCL 62 privind aderarea comunei Limanu la Asociatia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor IVETS-ASPA IVETS
6319.04.2021HCL 63 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp, proprietate privata Comunei Limanu situat in com. Limanu, sat 2 Mai, zona 6, lot 5, jud CT si vanzarea directa a acestui teren, doamnei……
6419.04.2021HCL 64 privind incetarea contractului de concesionare nr. 5823/02,04,2015 prin renuntarea concesionarului, domnul……..
6519.04.2021HCL 65 privind incetarea contractului de inchiriere nr 20470/20,12,2018 prin renuntarea locatarului, SC…….
6619.04.2021HCL 66 privind deblocarea si uitilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
6719.04.2021HCL 67 privind aprobarea documentatiei tehnico economice “Lucrari de Intretinere Drumuri, COMUNA LIMANU”
6819.04.2021HCL 68 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii intimatilor-parati in dosarul 2638/254/2020
6919.04.2021HCL 69 privind aprobarea bugetului local si bugetului creditelor interne al comunei Limanu si a listei de investitii pentru anul 2021
7019.04.2021HCL 70 privind aprobarea modificarii listei cu obiectivele de investitii si valorile acestora finantate prin imprumutul contractat
7119.04.2021HCL 71 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului SPortiv Posiedon Limanu-2Mai pentru anul 2021
7219.04.2021HCL 72 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
7319.04.2021HCL 73 privind acordarea unui ajutor financiar domnului ………. din sat Vama Veche, com. Limanu, jud Constanta
7419.04.2021HCL 74 privind modificarea si completarea HCL 16/17.02.2021
7519.04.2021HCL 75 privind prelungirea si comasarea contractelor de inchiriere pentru suprafata de 820mp, situata in PCTF Vama Veche si identificate cadastral cu nr 104683 de tinute de catre ………….
7619.04.2021HCL 76 privind aprobarea regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea a 9 chioscuri pentru comert stradal amplasate in localitatea Vama Veche, str Falezei, jud. CT
7719.04.2021HCL 77 privind aprobarea regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea a 4 chioscuri (baterie de 2 chioscuri) pentru comert stradal amplasate in localitatea 2 Mai, str Falezei, jud. CT
7822.04.2021HCL 78 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al societatii Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
7922.04.2021HCL 79 privind aprobarea schimbarii amplasamentului domnului …………… din lotul 124 zona IV, localitatea Limanu, in lotul 125 zona IV, localitatea Limanu
8022.04.2021HCL 80 privind acordarea dreptului de uz si servitute asupra imobilului teren in suprafata de 40mp, situat in sat 2 Mai, str Mihail Kogalniceanu 423, lot 2, com Limanu, CT, pentru amplasarea unui transformator de energie electrica, catre E-Distributie Dobrogea SA
8122.04.2021HCL 81 privind indexarea taxelor si impozitelor locale si a limitelor amenzilor
8222.04.2021HCL 82 privind aprobarea formularii unei solicitari de preluare a unui bun imobil din domeniul public al jud Constanta, in domeniul public al UAT Limanu
8314.05.2021HCL 83 privind alegerea peresedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu
8414.05.2021HCL 84 privind mandatarea reprezentantilor consiliului local Limanu in cadrul comisiei de evaluare privind licitatiile publice pentru inchirierea a 9 chioscuri in sat Vama Veche, respectiv 4 chioscuri in sat 2 Mai
8514.05.2021HCL 85 privind incetarea contractului de concesionare nr. 3368/23.04.2013 prin renuntarea concesionarului, domnul …………
8614.05.2021HCL 86 privind HCL 85 privind incetarea contractului de concesionare nr. 2448/12.07.2013 prin renuntarea concesionarului, domnul …………
8714.05.2021HCL 87 privind incetarea contractului de concesionare nr. 3244/11.05.2016 prin renuntarea concesionarului, domnul …………
8814.05.2021HCL 88 privind comletarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
8926.05.2021HCL 89 privind avizul prealabil al administratorului drumului cu privire la organizarea evenimentului CROSUL COPIILOR, pe str Caminului din loc. Limanu, com. Limanu, jud. CT, in data de 01.06.2021 in intervalul orar 09.00-14.00
9007.06.2021HCL 90 privind rectificarea bugetului local si alistei de investitii pe anul 2021
9107.06.2021HCL 91 privind darea in administrare a 3 chioscuri pentru comert stradal, bunuri proprietate privata a comunei Limanu, catre Scoala Gimnaziala nr.1 Limanu
9211.06.2021HCL 92 privind avizul prealabil al administratorului domeniului public cu privire la organizarea evenimentului Crosul Copiilor
9302.07.2021HCL 93 privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2021
9402.07.2021HCL 94 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2020
9502.07.2021HCL 95 privind rectificarea bugetului local, a bugetului creditelor interne si a listei de investitii pe anul 2021
9602.07.2021HCL 96 privind aprobarea modificarii valorii obiectivelor cuprinse in lista de investitii finantate prin imprumutul contractat
9702.07.2021HCL 97 privind modificarea capitolului VI art 6 pct 2 din contractul de concesiune nr 34/03.11.1998
9802.07.2021HCL 98 privind modificarea si completarea art 2 din HCL 46/2021
9902.07.2021HCL 99 privind transmiterea dreptului de superficie constituit in favoarea domnului …….. odata cu instrainarea constructiei, proprietatea acestuia
10002.07.2021HCL 100 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp, proprietate privata a com. Limanu, situat in com. imanu, sat 2Mai, str Nucilor 54, zona VII, jud CT si vanzarea directa a acestui teren, doamnei ………
10102.07.2021HCL 101 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului situat in str Portului 6A, sat 2 Mai, com Limanu, in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat, societatii comerciale ……….
10202.07.2021HCL 102 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului 124, situat in str Zaharia Stancu 20, sat Limanu, com Limanu, in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat, doamnei……………
10302.07.2021HCL 103 privind modificarea HCL 156/21.12.2020
10402.07.2021HCL 104 privind stabilirea structurii de guvernanta corporativa a SC Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
10502.07.2021HCL 105 privind modificarea si completarea regulamentului privind interventiile in domeniul public/privat al UAT Limanu
10602.07.2021HCL 106 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unei case de vacanta P+1E, generat de imobilul situat in parcela A338/21/3, sat 2 Mai, com Limanu
10702.07.2021HCL 107 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil S+P+1E cu camere de inchiriat si imprejmuire teren, generat de imobilul situat in parcela A467/40, 39/3 sat Vama Veche, com Limanu
10802.07.2021HCL 108 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil de tip hotelier S+P+1E, generat de imobilul situat in parcela A467/40, 39/1 sat vama Veche, com Limanu
10902.07.2021HCL 109 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2Mai
11002.07.2021HCL 110 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului situat in str Falezei 12A, sat Vama Veche, com Limanu, in vederea extinderii contructiei pe terenul alaturat, doamnei ……………….
11102.07.2021HCL 111 privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
11219.07.2021HCL 112 privind privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren DC8 tronson I, proprietate publica a comunei Limanu, identificat cu numar cadastral 110354
11319.07.2021HCL 113 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
11419.07.2021HCL 114 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului creditelor interne pentru anul 2021
11528.07.2021HCL 115 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
11628.07.2021HCL 116 privind alocarea in folosinta gratuita a unei alte suprafete de teren, domnului…………., in vederea construirii unei locuinte proprietate personala a acestuia
11728.07.2021HCL 117 privind abrogarea art. 2 din HCL 114/19.07.2021
11828.07.2021HCL 118 privind aprobarea modificarii valorii obiectivelor cuprinse in lista de investitii finantate prin imprumutul contractat
11913.08.2021HCL 119 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile august, spetembrie si octombrie
12013.08.2021HCL 120 privind modificarea pozitiei 387 din inventarul domeniului public al comunei Limanu si declararea unei suprafete de teren ca bun de uz si interes public local
12113.08.2021HCL 121 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
12213.08.2021HCL 122 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului creditelor interne pentru anul 2021
12313.08.2021HCL 123 privind aprobarea modificarii valorilor obiectivelor cuprinse in lista de investitii finantate prin imprumutul contractat
12413.08.2021HCL 124 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
12513.08.2021HCL 125 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui imobil locuinta P+1E, generat de imobilul situat in localitatea Limanu, Str Medeleni 6, lot 1, com. Limanu
12623.08.2021HCL 126 privind aprobarea virarii de credite bugetare in cadrul bugetului creditelor interne pentru anul 2021
12723.08.2021HCL 127 privind aprobarea modificarii valorii obiectivelor cuprinse in lista de investitii finantate prin imprumutul contractat
12823.08.2021HCL 128 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
12906.09.2021HCL 129 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren adiacent DC8 proprietate publica a comunei Limanu, lot cadastral 111891
13009.09.2021HCL 130 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu
13109.09.2021HCL 131 privind desemnarea a doi reprezentanti al CL Limanu in cadrul consiliului de administratie al Scolii Generale nr.1 Limanu
13209.09.2021HCL 132 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
13309.09.2021HCL 133 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR – Infiintare gradinita cu program prelungit, localitatea Limanu, jud CT – derulat conform contractului de finantare CO720EN00021521400470/21.12.2016
13417.09.2021HCL 134 privind privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie – Modernizare str Falezei in localitatea 2 Mai – comuna Limanu
13517.09.2021HCL 135 privind incheierea unui acord de parteneriat intre Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate(ANANP), UAT Limanu si UAT Albesti, in vederea implementarii de masuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0157 Padurea Hagieni – Cotu Vaii
13617.09.2021HCL 136 privind aprobarea contului de executie al bugetului CLubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai, pe trimestrul II al anului 2021
137____________Numar anulat
13817.09.2021HCL 138 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
13917.09.2021HCL 139 privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul II, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2021
14017.09.2021HCL 140 privind modificarea pozitiei 479 din inventarul domeniului public al comunei Limanu si declararea unor suprafete de teren ca bunuri de uz si interes public local
14117.09.2021HCL 141 privind darea in administrare catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta a patru suprafete de teren, in vederea implementarii obiectivului – Amenajare sens giratoriu intersectie DN39 km 46+950 cu DC8
14217.09.2021HCL 142 privind incadrarea in categoria functionala de strazi a unor bunuri imobile aflate pe raza UAT com. Limanu
14317.09.2021HCL 143 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
14417.09.2021HCL 144 privind rectificarea bugetului creditelor interne pentru anul 2021
14525.10.2021HCL 145 privind constatarea incetarii de drept, a mandatului de consilier local al domnului Popescu Adrian, ca urmare a decesului acestuia si vacantarea locului in cadrul consiliului local al comunei Limanu
14625.10.2021HCL 146 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Limanu in cadrul consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Limanu
14725.10.2021HCL 147 privind aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul III, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2021
14825.10.2021HCL 148 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai si virarea de credite bugetare
14925.10.2021HCL 149 privind aprobarea contului de executie al bugetului Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai, pe trimestrul III al anului 2021
15025.10.2021HCL 150 privind preluarea contractului de concesionare incheiat in data de 16.03.1995 de la domnul Popescu Adrian (decedat), de catre Popescu Mona Elena, Popescu Luminita Georgiana si Popescu George Gabriel (mostenitori legali)
15125.10.2021HCL 151 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CT, derulat conform contractului de finantare nr c076cn00031521400192/21.12.2016
15225.10.2021HCL 152 privind modificarea pozitiei 488 din inventarul domeniului public al comunei Limanu, declararea unei suprafete de teren ca bun de uz si interes public local si completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
15325.10.2021HCL 153 privind modifcarea inventarului domeniului public privat al comunei Limanu
15425.10.2021HCL 154 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
15525.10.2021HCL 155 privind aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, str Nucilor 12. jud CT si vanzarea directa a acestui teren domnului Anghel Cristian Alexandru
15625.10.2021HCL 156 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului situat in Vama Veche, str Albatros 10b in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat, domnilor Prelipceanu Stefan Sorin si Prelipceanu Ludmila Ioana
15725.10.2021HCL 157 privind aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, str Nucilor 86, jud CT si vanzarea directa a acestui teren domnului Giurea Gabriel
15825.10.2021HCL 158 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA LIMANU: MACULUI, BUJORULUI, CAMPULUI.
15925.10.2021HCL 159 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii ASFALTARE STRADA NUCILOR SI STRADA DOMNITA BALASA TRONSON 1, IN LOCALITATEA 2 MAI
16025.10.2021HCL 160 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA, LOC. LIMANU, COMUNA LIMANU
16125.10.2021HCL 161 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA DE VEST, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU
16225.10.2021HCL 162 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALITATEA VAMA VECHE, COMUNA LIMANU
16325.10.2021HCL 163 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA 2 SI ZONA 3, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU
16425.10.2021HCL 164 privind privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA VAMA VECHE: NICHITA STANESCU, MIHAI EMINESCU, ARINULUI, TUDOR VLADIMIRESCU
16525.10.2021HCL 165 privind privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA DE EST, LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU
16625.10.2021HCL 166 privind privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA LOCALITATEA 2 MAI, COMUNA LIMANU, JUDETUL CONSTANTA
16725.10.2021HCL 167 privind privind aprobarea cererii de finantare si a devizului estimativ aferente obiectivului de investitii MODERNIZARE STR. ION CREANGA, CAMINULUI 2 (TRONSON INTRE STR. BRADULUI SI STR, LACULUI) SI CAMINULUI 1 (TRONSON INTRE STR. BRADULUI SI STR RANDUNELELOR) IN LOCALITATEA LIMANU, COMUNA LIMANU
16825.10.2021HCL 168 privind anularea obligatiilor fiscale datorate de debitori, persoane juridice, radiati din Registrul Comertului si scaderea societatilor comerciale radiate din evidenta fiscala
16925.10.2021HCL 169 privind aprobarea retragerii comunei Limanu din calitatea de membru al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara DOBROGEA
17025.10.2021HCL 170 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unui complex vile turistice P si P+1 si imprejmuire teren, generat de imobilul situat in localitatea 2 Mai, str Portului nr14, lot 1-16, com Limanu
17125.11.2021HCL 171 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile noiembrie, decembrie si ianuarie
17225.11.2021HCL 172 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unei parcele de teren pentru comert stradal, situata in sat 2Mai, str Gheorghe Bunoiu, lot 1, IE 111886, com Limanu, jud. Constanta
17325.11.2021HCL 173 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unei parcele de teren pentru comert stradal, situata in sat 2Mai, str Gheorghe Bunoiu, lot 2, IE 111878, com Limanu, jud. Constanta
17425.11.2021HCL 174 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a 4 chioscuri (constructie baterie de 2 chioscuri), pentru comert stradal, amplasate in 2 Mai, str Falezei, com Limanu, jud Constanta
17525.11.2021HCL 175 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a 5 chioscuri (constructie baterie de 2 chioscuri), pentru comert stradal, amplasate in sat Vama Veche, str Falezei, com Limanu, jud Constanta
17625.11.2021HCL 176 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 400mp, situat in sat 2Mai, str. Nucilor nr. 24 (lot 28, zona VII), com. Limanu, aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
17725.11.2021HCL 177 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 500mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in com. Limanu, sat Limanu, str. Zaharia Stancu 32 (zona 4, lot 118). jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren domnului Anuta Bogdan
17825.11.2021HCL 178 privind aprobarea modificarilor tehnice si financiare la contractul de finantare nr. 6616/04.03.2021, finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020
17925.11.2021HCL 179 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
18025.11.2021HCL 180 privind modificarea si completarea regulamentului privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public si/sau privat al UAT Limanu, ce constituie anexa nr.1 la HCL 86/11.06.2019
18125.11.2021HCL 181 privind modificarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
18225.11.2021HCL 182 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
18325.11.2021HCL 183 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal – lotizare teren in vederea construirii unor imobile P+2E, pe amplasamentul situat in parcela A474/9 din localitatea Vama Veche, com, Limanu, jud. Constanta
18413.12.2021HCL 184 privind aprobarii aderarii UAT comuna Sacele in cadrul Asociatiei de Dezvlotare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
18513.12.2021HCL 185 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
18613.12.2021HCL 186 privind modificarea HCL 174/25.11.2021
18713.12.2021HCL 187 privind modificarea HCL 175/25.11.2021
18820.12.2021HCL 188 privind aprobarea raportului de evaluare SC Dobrogea Eval SRL referitor la terenul intravilan situat in str. Ciprian Porumbescu 5 si vanzarea directa a acestuia
18920.12.2021HCL 189 privind aprobarea raportului de evaluare SC Dobrogea Eval SRL referitor la terenul intravilan situat in str. Ciprian Porumbescu 3 si vanzarea directa a acestuia
19020.12.2021HCL 190 privind aprobarea regulamentului referitor la licitatia publica pentru inchirierea a 4 chioscuri pentru comert stradal amplasate in com. Limanu, sat 2 Mai, str. Falezei
19120.12.2021HCL 191 privind aprobarea regulamentului referitor la licitatia publica pentru inchirierea a 5 chioscuri pentru comert stradal amplasate in com. Limanu, sat Vama Veche, str. Falezei
19220.12.2021HCL 192 privind aprobarea regulamentului referitor la licitatia publica pentru inchirierea unei parcele de teren (80m), pentru activitati economice, situat in sat 2 Mai, str. Gheorghe Bunoiu, lot 2, IE 111878, com. Limanu
19320.12.2021HCL 193 privind aprobarea regulamentului referitor la licitatia publica pentru inchirierea unei parcele de teren (150mp), pentru activitati economice, situat in sat 2 Mai, str. Gheorghe Bunoiu, lot 1, IE 111876, com. Limanu
19420.12.2021HCL 194 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii Amenajare iluminat public sens giratoriu DN39-DC 8 Limanu
19520.12.2021HCL 195 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Limanu aferente anului 2022
19620.12.2021HCL 196 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru prestarile de servicii efectuate de catre SC Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL, aferente anului 2022
19720.12.2021HCL 197 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2021
19820.12.2021HCL 198 privind avizarea documentatiei PUD in vederea stabilirii conditiilor de amplasare si construibilitate a doua imobile D+P+1E cu destinatia de locuinte colective si functiuni complementare
19920.12.2021HCL 199 privind avizarea documentatiei PUD in vederea stabilirii conditiilor de amplasare si construibilitate a unui imobil D+P+1E cu destinatia de locuinta colective si functiuni complementare

Nr.DataDescriere
2811/12/2019HCL 28 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savitchi Anton din sat 2 Mai comuna Limanu
108/01/2020HCL 1 privind utilizare excedentului bugetar al anului 2019 pentru acoperirea golului de casa creat pana la aprobarea bugetului local pentru anul 2020
208/01/2020HCl 2 privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli
inregistrata la sfarsitul anului 2019
din excedentul bugetului local al anilor precedenti
317/02/2020HCL 3 privind aprobarea bugetului local al comunei Limanu si a listei de investitii pentru anul 2020
417/02/2020HCL 4 privind incetarea contractului de concesionare nr. 4491/30.05.2012 prin renuntarea concesionarului domnul Nita Aurel
517/02/2020HCL 5 privind incetarea contractului de concesionare nr. 7280/11.04.2016 prin renuntarea concesionarului domnul Munteanu Dumitru
617/02/2020HCL 6 privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Limanu pentru anul scolar 2020-2021
717/02/2020HCL 7 privind acceptarea ofertei de donatie a domnului Corbu Valeriu Florentin autentificata cu nr. 5863 din 04.11.2019
817/02/2020HCl 8 privind acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr. 226 din 30.01.2020 a doamnei Ochenatu Ioana
917/02/2020HCL 9 privind avizarea documentatiei Plan urbanistic de Detaliu in scopul modificarii configuratiei de ocupare teren pentru terenul situat in intravilanul localitatii 2 Mai parcela CC410/6 numar cadastral 106337 comuna Limanu avandu-l ca initiator pe Alexandrescu Florin Mihai
1017/02/2020HCL 10 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliuin vederea construirii unei case de vacanta P+1E magazie si imprejmuire teren pe str. Delfinului parcela A467/15/1 sat 2 Mai nr. cad. 102960 avandu-l ca initiator pe domnul Capitanu Ion Marius
1117/02/2020HCL 11 privind locurile (locatiile) unde sunt interzise organizarea si desfasurarea adunarilor publice in conformitate cu prevederile Legii 60/1991
1217/02/2020HCL 12 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai pentru anul 2020
1317/02/2020HCL 13 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400 mp proprietate privata a Comunei Limanu situat in comuna Limanu sat 2 Mai str. Nucilor 84 judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren doamnei Gheorghe Geta
1417/02/2020HCL 14 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400 mp proprietate privata a Comunei Limanu situat in comuna Limanu sat Vama Veche str. Castanului nr 2 (zona III lot 9a) judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren domnului Becleanu Remus
1517/02/2020HCL 15 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400 mp proprietate privata a comunei Limanu situat in comuna Limanu sat 2 Mai str Mihai Viteazu nr.8 (zona IV lot 4) judetul Constanta si vânzarea directa a acestui teren domnului Cizic Cristian
1617/02/2020HCL 16 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la terenul intravilan in suprafata de 500 mp proprietate privata a comunei Limanu situat in comuna Limanu sat 2 Limanu str Zaharia Stancu (zona IV lot 123) judetul Constanta si vânzarea directa a acestui teren domnului Nazarie Vasile Florin
1717/02/2020HCL 17 privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
1817/02/2020HCL 18 privind aprobarea modificarii listei cu obiectivele de investitii si valorile acestora finantate prin împrumutul contractat
1917/02/2020HCL 19 privind aprobarea Actualizarii DALI-ului si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ‘Modernizare Str. Vasile Alecsandri localitatea Limanu comuna Limanu judetul Constanta
2017/02/2020HCL 20 privind aprobarea Actualizarii DALI-ului si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ‘Asfaltare strada Morii localitatea Limanu comuna Limanu judetul Constanta
2117/02/2020HCL 21 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
2217/02/2020HCL 22 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea initierii unei actiuni de desfiintare a constructiei edificata fara autorizatie de construire pe imobilul teren proprietatea SC Sunset Beach Vama Veche SRL
2317/02/2020HCL 23 privind solicitarea de catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coasta in domeniul public al comunei Limanu si administrarea Consiliului Local Limanu
2417/02/2020HCL 24 privind modificarea cap. V art 5.2 din contractual de inchiriere aferent spatiului necesar desfasurarii activitatii Ghiseului Postal 2 Mai jud. Constanta nr 19493/04.12.2018 si cap. V art. 5.2 din contractul de inchiriere aferent spatiului necesar desfasurarii activitatii Ghiseului Postal Limanu jud Constanta nr 19494/04.12.2018
2517/02/2020HCL 25 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei case de vacanta P+1E si P piscina si imprejmuire teren generat de imobilul situat pe str. Tudor Vladimirescu 28D sat Vama Veche com. Limanu jud. Constanta nr cadastral 110173 avand ca initiator societatea JETSAM SRL
2617/02/2020HCL 26 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unui imobil cazare P+1E foisor si imprejmuire partial teren pe amplasamentul situat in parcela A467/3/3/13 sat Vama Veche com. Limanu jud. Constanta avandu- ca initiator pe domnul Macovei Claudiu Sebastian
2717/02/2020HCL 27 privind aprobarea amenjamentului pastoral al UAT comuna Limanu si aprobarea raportului de evaluare intocmit de catre SC Dobrogea Eval SRL in vederea stabilirii nivelului minim al pretului de inchiriere pentru imobilele pasuna
2917/02/2020HCL 29 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Buiciuc Dan din sat 2 Mai comuna Limanu
3017/02/2020HCL 30 privind actualizarea caietului de sarcini aferent delegarii de gestiune prin concesiune a Serviciului de Iluminat Public al comunei Limanu jud. Constanta
3117/02/2020HCL 31 privind aprobarea Proiectului tehnic (PT)+DDE si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Amenajare strada Gheorghe Bunoiu si infiintare refugii parcare/spatii verzi pe strada Mihail Kogalniceanu in localitatea 2 mai com. Limanu jud. Constanta”
3204/03/2020HCL 32 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu
3304/03/2020HCL 33 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie prin cofinantare “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu jud. Constanta”
3404/03/2020HCL 34 privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Limanu in domeniul privat al acesteia a pasunilor comunale
3530/03/2020HCL 35 privind completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului local Limanu pe perioada instituirii Starii de Urgenta pe teritoriul Romaniei
3630/03/2020 HCL 36 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
3730/03/2020HCL 37 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare modernizare si dotare Camin Cultural localitatea 2 Mai jud. Constanta” derulat conform contractului de finantare nr. C076CN00031521400192/21.12.2016
3830/03/2020HCL 38 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
3930/03/2020HCL 39 privind preluarea contractului de concesionare nr 130/30.11.1998 de la domnul Chesinoiu Iordan (decedat) de catre Chesinoiu Vasile (mostenitor legal)
4030/03/2020HCL 40 privind aprobarea procedurii vanzarii unor imobile ce apartin domeniului privat al comunei Limanu
4130/03/2020HCL 41 privind aprobarea documentatiei de atribuire a pasunilor de pe raza UAT Comuna Limanu
4230/03/2020HCL 42 privind acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr 620 din 09.03.2020 a domnului Pozmosan Stefan
4330/03/2020HCL 43 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul 881/254/2020
4430/03/2020HCL 44 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al societatii Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
4530/03/2020HCL 45 privind desemnarea consilierilor locali in calitate de membri ai comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Limanu
4630/03/2020HCL 46 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
4708/04/2020HCL 47 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Infiintare gradinita cu program prelungit
localitatea Limanu comuna Limanu judetul Constanta”
4808/04/2020HCL 48 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Infiintare gradinita cu program prelungit localitatea Limanu
com. Limanu jud. Constanta” derulat conform contractului de finantare C0720EN00021521400470/21.12.2016
4908/04/2020HCL 49 privind acordarea de pachete de sarbatori persoanelor aflate in stare de nevoie ce domiciliaza pe raza comunei Limanu
5008/04/2020HCL 50 privind acordarea calificativului pentru indeplinirea obiectivelor si a criteriilor de performanta profesionala individuala al Secretarului General delegat al comunei Limanu domnul Filip Sorin pentru anul 2019
5108/04/2020HCL 51 privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
5230/04/2020 HCL 52 privind remedierea documentatiei de atribuire pentru delegarea de gestiune prin concesiune a Serviciului de iluminat public al comunei Limanu jud. Constanta
5330/04/2020HCL 53 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Limanu pe trimestrul I al anului 2020
5430/04/2020HCl 54 privind aprobarea contului de executie al bugetului Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai pe trimestrul I al anului 2020
5514/05/2020HCL 55 privind acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr. 1513 din 16.04.2020 a domnului Jivulescu Adrian
5614/05/2020HCL 56 privind acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr. 1515 din 16.04.2020 a domnului Petcu Cristian Daniel
5714/05/2020HCL 57 privind indexarea taxelor si impozitelor locale si a limitelor amenzilor
5814/05/2020 HCL 58 privind modificarea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
5914/05/2020HCL 59 privind modificarea anexei 1 din HCL 60/15.05.2018
6014/05/2020HCL 60 privind solicitarea catre Guvernul Romaniei pentru transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Garda de Coasta in domeniul public al coumunei Limanu si administrarea Consiliului Local Limanu
6114/05/2020HCL 61 privind introducerea in domeniul privat a pasunilor comunale si a unor suprafete de teren
6214/05/2020HCL 62 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unor imobile P+1E – case de vacanta – generat de imobilul situat in str. Albatros nr. 28 sat Vama Veche com. Limanu
6314/05/2020HCL 63 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului in suprafata de 400 mp respectiv lot 65 zona VII localitatea 2 Mai aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
6414/05/2020HCL 64 privind insusirea raportului anual al administratorilor societatii Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL pentru anul 2019
6510/06/2020HCL 65 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in titulatura HCL 10/17.02.2020 si in art. 1 din cuprinsul acesteia
6610/06/2020HCL 66 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in art. 1 din HCL 180/11.12.2019
6710/06/2020HCL 67 privind modificarea art. 3 “Taxe speciale si tarife aferente activitatii de stare civila” din cuprinsul anexei nr. 5 parte integranta din HCL 191/23.12.2019
6810/06/2020HCL 68 privind aderarea comunei Limanu la Asociatia Comunelor din Romania
6910/06/2020HCL 69 privind rectificare bugetului local pe anul 2020
7010/06/2020HCL 70 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu si radierea pozitiei 146 din acesta
7110/06/2020 HCL 71 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
7210/06/2020HCL 72 privind avizarea solutiei tehnico-economice in vederea executarii obiectivului de investitii
7310/06/2020HCL 73 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului 17A zona 3 sat Vama Veche com. Limanu in vederea constructiei pe terenul alaturat domnului Chiriac Alex
7410/06/2020 HCL 74 privind aprobarea contractarii unui credit de tip punte de catre Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
7510/06/2020HCL 75 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2019
7610/06/2020HCL 76 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la terenul intravilan
in suprafata de 400 mp proprietate privata a comunei Limanu situat in comuna Limanu sat 2 Mai strada Domnita Balasa nr 34 judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren domnului Vijiala Nicolae
7710/06/2020HCL 77 privind aprobarea studiului de oportunitate si concesionarea lotului 5 str Zambilelor sat Vama Veche comuna Limanu in vederea extinderii constructiei pe terenul alaturat domnului Danila Alexandru Dorel
7810/06/2020HCL 78 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 4139/16.06.2004
7910/06/2020HCL 79 privind actualizarea valorii de inchiriere rezultata din prelungirea contractului de inchiriere nr. 4139/16.06.2004
8010/06/2020HCL 80 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
8110/06/2020HCL 81 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a 12 chioscuri pentru comert stradal amplasate in localitatea Limanu sat Vama Veche str Falezei jud. Constanta
8203/07/2020HCL 82 privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente in conformitate cu ultima forma a bugetului rezultat in urma etapei de evaluare si selectie pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr.2 din satul 2Mai, comuna Limanu, judetul Constanta SMIS124893
8303/07/2020HCL 83 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a descrierii investitiei din cadrul proiectului “Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr.2 din satul 2Mai, comuna Limanu, judetul Constanta SMIS124893
8403/07/2020HCL 84 privind aprobarea indreptarii erorii materiale survenite in HCL 19/17.02.
2020 privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Asfaltare str. vasile Alecsandri, localitatea Limanu, comuna Limanu, judetul Constanta”
8503/07/2020HCL 85 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a unui imobil parter cu functiunea actuala de exchange (corp C2) situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu nr54, jud Constanta
8603/07/2020HCL 86 privind aprobarea studiului de oportunitate privind initierea procedurii de inchiriere a doua imobile parter cu functiunea actuala de grup sanitar situat in comuna Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, jud Constanta
8703/07/2020HCL 87 privind mandatarea unui administrator in vederea contractarii unui credit de tip punte de catre Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
8803/07/2020HCL 88 privind completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu si modificarea unei pozitii din acesta
8903/07/2020HCL 89 privind aprobarea participarii la “Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public” cu proiectul “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera prin eficientizarea sistemului de iluminat public in comuna Limanu”
9028/07/2020HCL 90 privind preluarea contractului de concesionare incheiat la data de 04.04.1995 de la domnul Lupsea Romica (decedat), de catre Lupsea Florica si Lupsea Petrica Adrian (mostenitori legali)
9128/07/2020HCL 91 privind modificarea si completarea regulamentului privind lucrarile tehnico-edilitare care se executa pe domeniul public si/sau privat al UAT Limanu, ce constituie anexa nr1 la HCL 86/11.06.2019
9228/07/2020HCL 92 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2Mai
9328/07/2020HCL 93 privind aprobarea contului de executie la trimestrul II al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2020
9428/07/2020HCL 94 privind aprobarea contului de executie al bugetului Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2Mai, pe trimestrul II al anului 2020
9528/07/2020HCL 95 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, proprietate publica a comunei Limanu, situat in com. Limanu, sat 2Mai, str. Gheorghe Bunoiu nr.427, identificat cu numar cadastral 107944
9628/07/2020HCL 96 privind aprobarea Regulamentului de acces si circulatia utilajelor si a autovehiculelor de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5t in comuna Limanu
9728/07/2020HCL 97 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unei locuinte cu regim de inaltime P+1E si gard generat de imobilul situat in localitatea Limanu, str. Zaharia Stancu nr.32, com. Limanu, jud. Constanta
9828/07/2020HCL 98 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020
9928/07/2020HCL 99 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a licitatiei publice pentru inchirierea imobilului parter cu functiunea actuala de exchange (corp C2) situat in com. Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu 54, jud. Constanta
10028/07/2020HCL 100 privind aprobarea Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a licitatie publice pentru inchirierea a doua imobile parter cu functiunea actuala de grup sanitar, situate in com. Limanu, sat Vama Veche, str. Mihail Kogalniceanu, jud. Constanta
10128/07/2020HCL 101 privind aprobarea modificarii listei cu obiectivele de investitii si valorile acestora finantate prin imprumutul contractat
10228/07/2020HCL 102 privind privind actualizarea Regulamentului privind transportul in regim de taxi pe teritoriul administrativ al comunei Limanu
10328/07/2020HCL 103 privind aprobarea modificarii si completarii domeniului public al UAT comuna Limanu
10428/07/2020HCL 104 privind aprobarea modificarii si completarii domeniului privat al UAT comuna Limanu
10528/07/2020HCL 105 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al UAT Limanu in domeniul public al UAT Limanu a suprafetei de teren de 40mp, situata in localitatea Vama Veche, str. Pescarusului 18D
10628/07/2020HCL 106 privind preluarea contractului de concesionare incheiat la data de 28.06.1995, de la dl. Sava Chirita (decedat), de catre Sava Elena si Berghila Irina (mostenitori legali)
10717/08/2020HCL 107 privind icetarea contractului de concesionare nr. 5909/07.04.2016 prin renuntarea concesionarului, dl. Florea Catalin Adrian
10817/08/2020HCL 108 privind acordarea dreptului de uz si servitute asupra imobilului teren, in suprafata de 40mp, situat in sat 2Mai, str. Gheorghe Bunoiu nr.427, lot 2, pentru amplasarea unui transformator pentru energie electrica, catre E-Distributie Dobrogea SA
10917/08/2020HCL 109 privind acordarea dreptului de uz si servitute asupra imobilului teren, in suprafata de 40mp, situat in sat Vama veche, str. Pescarusului nr.18D, pentru amplasarea unui transformator pentru energie electrica, catre E-Distributie Dobrogea SA
11017/08/2020HCL 110 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020
11117/08/2020HCL 111 privind aprobarea odificarii listei cu obiectivele de investitii si valorile acestora finantate prin imprumutul contractat
11217/08/2020HCL 112 privind modificarea si completarea inventarului domeniul public al comunei Limanu
11317/08/2020HCL 113 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv “Poseidon” Limanu-2Mai
11415/09/2020HCL 114 privind aprobabrea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, str. Nucilor, lot 59, zona VII, judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren, domnului Munteanu Marian
11515/09/2020HCL 115 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de detaliu, in vederea construirii unei case ed vacanta cu regim de inaltime P+1E generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. Domnita Balasa nr.9, com. Limanu, jud. Constanta
11615/09/2020HCL 116 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp, proprietate privata a com Limanu, str. General Vartejanu 21, lot 167, zona IV, jud Constanta si vanzarea directa a acestui teren doameni Mihalcea Valeria
11715/09/2020HCL 117 privind acceptarea ofertei de donatie autentificata cu nr. 840 din 13.08.2020 a domnului Magureanu Florin
11815/09/2020HCL 118 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, in vederea construirii unei locuinte cu regim de inaltime P+1E amplasata cu retrageri conform Codului Civil, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. Zaharia Petrescu nr 137bis, com. Limanu, jud. Constanta
11915/09/2020HCL 119 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Infiintare gradinita cu program prelungit, localitatea Limanu, com. Limanu, jud. Constanta” derulat conform contractului de finantare nr. CO720EN00021521400470/21.12.2016
12015/09/2020HCL 120 privind aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare, modernizare si dotare Camin Cultural, localitatea 2 Mai, jud. Constanta”, derulat conform contractului de finantare nr. CO76CN00031521400192/21.12.2016
12115/09/2020HCL 121 privind avizarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu, pentru reglementarea retragerilor constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei si a distantei dintre cladiri pe acelasi lot, generat de imobilul situat in sat 2 Mai, str. Ion Roata nr. 109, com. Limanu, jud. Constanta
12215/09/2020HCL 122 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2020
12315/09/2020HCL 123 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv “Poseidon” Limanu-2 Mai
12415/09/2020HCL 124 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
12515/09/2020HCL 125 privind aprobarea dezmembrarii imobilului teren, proprietate privata a comunei Limanu, situat in sat Vama Veche, parcela A467/3/3/1/1, identificat cu numar cadastral 110778
12615/09/2020HCL 126 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul nr. 4287/118/2020
12715/09/2020HCL 127 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
12811/11/2020HCL 128 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al comunei Limanu pentru o perioada de trei luni
12911/11/2020HCL 129 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Limanu
13011/11/2020HCL 130 privind alegerea Viceprimarului comunei Limanu
13111/11/2020HCL 131 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Consiliului Local al comunei Limanu (ROF CL Limanu)
13225/11/2020HCL 132 privindincetarea contractului de concesionare nr. 2049/08.06.2012 prin renuntarea concesionarului, dl, Campeanu Stefan
13325/11/2020HCL 133 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan in suprafata de 500mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in comuna Limanu, str. Zaharia Stancu nr.23 (lot 99, zona IV), judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren, domnului Banutoiu Marius
13425/11/2020HCL 134 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 736mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, str. Domnita Balasa nr.8 (lot 92, zona V), judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren, domnului Nistor Petre
13525/11/2020HCL 135 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL, cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 400mp, proprietate privata a comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat 2 Mai, str. Nucilor, lot 79, zona VII, judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren, doamnei Vaduva Maria
13625/11/2020HCL 136 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului in suprafata de 367mp, situat in localitatea Limanu, str. Tineretului nr.12 (lot 21, zona VI), aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
13725/11/2020HCL 137 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului Local Limanu in cadrul consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr.1 Limanu
13825/11/2020HCL 138 privind validarea dispozitiei 168/23.09.2020, privind rectificarea bugetului local
13925/11/2020HCL 139 privind inregistrarea comunei Limanu in Sistemul National Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar (SNEP) si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online
14025/11/2020HCL 140 privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
14125/11/2020HCL 141 privind acordarea dreptului de uz si servitute asupra canalelor tehnice ce apartin comunei Limanu, in subteran, str. Gheorghe Bunoiu, sat 2 Mai, com. Limanu, jud. Constanta, pentru repozitionarea retelelor electrice, catre E-Distributie Dobrogea SA
14225/11/2020HCL 142 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2 Mai
14325/11/2020HCL 143 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii a comunei Limanu
14425/11/2020HCL 144 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii CNI SA, a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii Proiect tip – Construire baza sportiva TIP1 – sat 2 Mai, comuna Limanu, zona teren sport, judetul Constanta
14525/11/2020HCL 145 privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si modelului semnului distinctiv al calitatii acestora
14625/11/2020HCL 146 privind aprobarea contului de executie la trimestrul III al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2020
14725/11/2020HCL 147 privind aprobarea modificarii valorii obiectivelor cuprinse in lista de investitii finantate prin imprumutul contractat
14825/11/2020HCL 148 privind modificarea pozitiei 175 din inventarul domeniului public al comunei Limanu
14925/11/2020HCL 149 privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, la nivelul UAT Comuna Limanu
15025/11/2020HCL 150 privind acordarea titlului de Cetatean de Onoare al comunei Limanu, domnului Moga Nicolae
15109/12/2020HCL 151 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu
15209/12/2020HCL 152 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii a comunei Limanu
15309/12/2020HCL 153 privind aprobarea modificarii valorii obiectivelor cuprinse in lista de investitii finantate prin imprumutul contractat
15409/12/2020HCL 154 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie Infiintare Sala de Sport Scoala Gimnaziala 2 Mai, comuna Limanu, judetul Constanta
15509/12/2020HCL 155 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
15621/12/2020HCL 156 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Limanu, aferente anului 2021
15721/12/2020HCL 157 privind aprobarea unor masuri de protectie sociala pentru persoanele varstnice din comuna Limanu
15821/12/2020HCL 158 privind incadrarea pe zone a terenurilor situate in intravilanul si extravilanul comunei Limanu pentru impozitare
15921/12/2020HCL 159 privind aprobarea preturilor si tarifelor pentru prestarile de servicii efectuate de catre societatea Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
16021/12/2020HCL 160 privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii a comunei Limanu
16121/12/2020HCL 161 privind mutarea de credite bugetare pentru virarea de credite in cadrul titlului Bunuri si Servicii al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
16221/12/2020HCL 162 privind aprobarea criteriilor de acordare a premiilor sportivilor din cadrul Clubului Sportiv Poseidon Limanu – 2 Mai
16321/12/2020HCL 163 privind indreptarea erorii materiale cuprinse in art.3 din HCL 135/25.11.2020 si completarea art. 2 din cuprinsul acesteia

NumărDatăTitlul HotărâriiPDF
107/01/2019 HCL 1 privind transferul sumei de 350.000 lei din excedentul anului 2018 in bugetul pe anul 2019 pentru acoperirea temporara a golului de casa
207/01/2019 HCL 2 privind accordarea unui ajutor financiar domnului Caraciobanu Florin din localitatea Limanu
com.Limanu
Jud.Constanta.
331/01/2019 HCL 3 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni începând cu luna februarie 2019
431/01/2019 HCL 4 privind aprobarea indreptarii erorilor materiale survenite in HCL nr.202
203
204
205
206 adoptate in sedinta ordinara a Consiliului Local Limanu din data de 20.12.2018
in sensul renumerotarii lor
531/01/2019 HCL 5 privind incetarea acordarii normei de hrana pentru personalul din cadrul Biroului Politiei locale Limanu
631/01/2019 HCL 6 privind aprobarea completarii HCL nr.49/17.04.2018
731/01/2019 HCL 7 privind aprobarea regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Limanu.
831/01/2019 HCL 8 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unui imobil de cazare P+1E si imprejmuire teren – generat de imobilul Parcela A467/5/1
sat Vama Veche
comuna Limanu
judetul Constanta
931/01/2019 HCL 9 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei locuinte P+1E si imprejmuire teren – generat de imobilul situat in strada Meduzei
nr.1
zona 2 A
sat 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
1031/01/2019 HCL 10 privind aprobarea regulamentului privind lucrarile tehnico – edilitare care se executa pe domeniul public si/sau privat al UAT Limanu
1131/01/2019 HCL 11 privind aprobarea indreptarii erorii materiale din HCL privind majorarea impozitului pentru imobilele situate in comuna Limanu
sat 2 Mai
judetul Constanta
strada Mihail Kogalniceanu
nr.257 si 257 A1
1231/01/2019 HCL 12 privind aprobarea modificarii si completarii HCL privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din comuna Limanu pentru anul 2019
1331/01/2019 HCL 13 privind aprobarea raportului de evaluare
intocmit de S.C. DOBROGEA EVALS.R.L. cu privire la terenul intravilan
in suprafata de 500mp
situat in comuna Limanu
str. Vasile Parvan nr.5
judetul Constanta
1431/01/2019 HCL 14 privind vanzarea directa a unui teren in suprafata de 500mp
lot 34
zona IV
din localitatea Limanu
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
doamnei Munteanu Claudia
1531/01/2019 HCL 15 privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul delegat al comunei Limanu pe anul 2018
1631/01/2019 HCL 16 privind aprobarea preluarii de catre doamna Cristea Vasilica a contractului de concesionare incheiat in data de 04.05.1995 intre Consiliul Local al comunei Limanu in calitate de concedent si dl.Toader I. Mihai
in calitate de concesionar
1731/01/2019 HCL 17 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local in comuna Limanu
judet Constanta pe anul 2019
ce vor fi executate de catre beneficiarii de ajutor social
conform Legii nr.416/2001
cu modificarile si completarile ulterioare
precum si a planului de actiuni si interes local in comuna Limanu ce vor fi executate de catre persoanele obligate sa presteze munca neremunerata in folosul comunitatii conform sentintelor judecatoresti
1831/01/2019 HCL 18 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu
Primarului comunei Limanu si Politiei Locale Limanu in dosarul nr.3352/254/2016
– APEL -in contradictoriu cu S.C. TEO VAL S.R.L.
1931/01/2019 HCL 19 privind aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie
“Reabilitare
modernizare si dotare Camin Cultural in localitatea Limanu
strada Caminului nr.58A
judetul Constanta”
2031/01/2019 HCL 20 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
731/01/2019 HCL 7 privind aprobarea regulamentului de aplicare a normelor de gospodarire comunala pe teritoriul comunei Limanu
2104/03/2019 HCL 21 privind aprobarea Programului obiectivelor de investitii in continuare
pana la aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019
precum si deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
2204/03/2019 HCL 22 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Alexoiu Mariana din localitatea 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
2304/03/2019 HCL 23 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de catre S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vanzarea directa a unui teren in suprafata de 613 mp
lot 52
zona 3
din localitateaimanu
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
doamnei Vladescu Cristina
2404/03/2019 HCL 24 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie prin cofinantare “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta”
2504/03/2019 HCL 25 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vanzarea directa a unui teren in suprafata de 500 mp
lot 138
zona IV
strada Pictor Tonitza
nr.39
localitatea Limanu
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
doamnei Ciobanu Mariana si domnului Ciobanu Ion
2604/03/2019 HCL 26 privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Lupu Maria din localitatea Limanu
comuna Limanu
judetul Constanta
2704/03/2019 HCL 27 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vanzarea directa a unui teren in suprafata de 583mp
strada Randunelelor
nr.6
lot 68/1
din localitatea Limanu
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
doamnei Pavalachi Luiza
2804/03/2019 HCL 28 privind aprobarea modificarii Anexei nr.1 la HCL nr.148/29.08.2018 in sensul modificarii tarifelor pentru serviciile de transport de persoane prestate de S.C. LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE S.R.L.
2904/03/2019 HCL 29 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile privind amenajarea
intretinerea
modernizarea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si a domeniului public prestate de S.C. LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE S.R.L.
3004/03/2019 HCL 30 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare prestate de S.C. LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE S.R.L. catre persoanele fizice si agentii economici
3111/03/2019 HCL 31 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru sedinta de indata din data de 11.03.2019
3211/03/2019 HCL 32 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie “Infiintare Sala de Sport Scoala Gimnaziala 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta”
3311/03/2019 HCL 33 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil nr.4837/118/2017 – apel
3421/03/2019 HCL 34 privind transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Afacerilor Interne
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera prin Garda de Coasta
in domeniul public al comunei Limanu si administrarea Consiliului Local al comunei Limanu
3521/03/2019 HCL 35 privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii ale “Clubului Sportiv Poseidon Limanu – 2 Mai”
3621/03/2019 HCL 36 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie prin cofinantare “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta”
3721/03/2019 HCL 37 privind aprobarea indexarii nivelului redeventelor si chiriilor din contractele ce vizeaza bunurile apartinand comunei Limanu
cu rata inflatiei anuale pe servicii
pentru perioada anilor 1996 – 2019
începând cu anul 2019
3821/03/2019 HCL 38 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele U.A.T. Limanu
in dosarul nr.726/254/2019
aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia
avand ca obiect – rectificarea carte funciara radiere din carte funciara
reclamanti Ciuciu Gheorghe si S.C. BLUE NIGHT 2003 S.R.L.
39
04/04/2019 HCL 39 privind aprobarea unui mandat special unui reprezentant al comunei Limanu in adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea”
sa voteze proiectul hotararii adunari generale privind primirea comunei Castelu
in calitate de membru asociat in Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea”
4004/04/2019 HCL 40 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu
Consiliului Local Limanu si Primarului comunei Limanu
in dosarele avand ca obiect anularea/desfiintarea contractelor de concesionare incheiate in baza HCL Limanu nr. 23/11.04.2012
privind concesionarea unor suprafete de teren pentru parcarea utilajelor agricole si construirea de anexe pentru cresterea animalelor
prin preschimbarea contractelor de inchiriere incheiate anterior cu Consiliul Local Limanu
4104/04/2019 HCL 41 privind modificarea HCL Limanu nr. 48/29.08.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea
evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Limanu care nu sunt supuse inmatricularii
4204/04/2019 HCL 42 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.4652/07.06.2012
4304/04/2019 HCL 43 privind aprobarea procedurii de desfiintare/demolare pe cale administrativa a constructiilor
lucrarilor si amenajarilor cu caracter provizoriu
executate fara autorizatie de construire
pe terenuri apartinand domeniului public sau privat al U.A.T. comuna Limanu
fara emiterea unei autorizatii de desfiintare
fara sesizarea instantelor judecatoresti si pe cheltuiala contravenientului
4404/04/2019 HCL 44 privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute in favoarea S.C. MEGACONSTRUCT S.A.
asupra imobilului teren situat in incinta fostului CAP 2 Mai
care face parte din domeniul privat al comunei Limanu
respectiv Lot 1
2 Mai – CAP 2
Zona 1B
in suprafata de 301mp si Lot 2
2 Mai – CAP 3
Zona 1B
in suprafata de 338 mp
4504/04/2019 HCL 45 privind aprobarea incheierii contractului de finantare pentru realizarea sistemului de distributie a gazelor naturale in comuna Limanu
4604/04/2019 HCL 46 privind aprobarea “PLANULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR PE TERITORIUL COMUNEI LIMANU”
4704/04/2019 HCL 47 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vanzarea directa a unui teren in suprafata de 138 mp
din comuna Limanu
sat Limanu
str. Henry Coanda nr. 22
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
doamnei Mihail Mariana
4804/04/2019 HCL 48 privind aprobarea coeficientilor de salarizare pentru functiile de administrator II si antrenor de sah ale CLUBULUI SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI
4904/04/2019 HCL 49 privind aprobarea modificarii HCL 88/15.06.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiei “REABILITAREA
MODERNIZAREA
EXTINDEREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR.2 DIN SATUL 2 MAI
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA”
5004/04/2019 HCL 50 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400 mp
situat in sat 2 Mai
strada Nucilor
nr. 39
zona VII
lot 57 si aprobarea vanzarii directe a acestui teren doamnei Vlonga Mirela
5104/04/2019 HCL 51 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vanzarea directa a unui teren in suprafata de 400 mp
din comuna Limanu
sat 2 Mai
strada Nucilor
nr. 53
judetul Constanta
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
doamnei Rotaru Elena Ramona
5204/04/2019 HCL 52 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vanzarea directa a unui teren in suprafata de 400 mp din acte (368 mp din masuratori)
din comuna Limanu
sat 2 Mai
str. Alexandru Ioan Cuza
nr. 2
judetul Constanta
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
domnului Cristea Constantin
5304/04/2019 HCL 53 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vanzarea directa a unui teren in suprafata de 500 mp
din comuna Limanu
sat Limanu
str. Zaharia Stancu nr.24
jud. Constanta
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
domnilor Constantin Costel si Constantin Eugenia Maria
5404/04/2019 HCL 54 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire imobil P + 1E
casa de vacanta si imprejmuire teren
in comuna Limanu
sat Vama Veche
str. Meduzei
nr.4
judetul Constanta
5504/04/2019 HCL 55 privind aprobarea modificarii anexei 1 la HCL nr. 29/04.03.2019 in sensul completarii acesteia cu pozitiile 69 si 70
anexa ce cuprinde tarifele pentru serviciile privind amenajarea
intretinerea
modernizarea
extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si a domeniului public prestate de LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE S.R.L.
5604/04/2019 HCL 56 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI PARCELARE PENTRU LOCUINTE”
extravilan comuna Limanu
judetul Constanta
Parcela A448/1/9/1
5704/04/2019 HCL 57 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
judetul Constanta
5804/04/2019 HCL 58 privind aprobarea organizarii retelei scolare de pe raza comunei Limanu pentru anul scolar 2019 – 2020
5904/04/2019 HCL 59 privind aprobarea esalonarii la plata a diferentei de 17961 lei ramase pentru terenul in suprafata de 500 mp
lot 138
zona IV
strada Pictot Tonitza nr. 39
din localitatea Limanu
care va fi platita in 4 rate egale
de doamna Ciobanu Mariana
6016/04/2019 HCL 60 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru sedinta de indata din data de 16.04.2019
6116/04/2019 HCL 61 privind Actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie “Infiintare Capela Mortuara localitatea 2 Mai
judetul Constanta”
6222/04/2019 HCL 62 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru sedinta ordinara din data de 22.04.2019
6322/04/2019 HCL 63 privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Limanu si a listei de investitii pentru anul 2019
6422/04/2019 HCL 64 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SOCIETATII LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE S.R.L. pentru anul 2019
6522/04/2019 HCL 65 privind conferirea titlului de “Cetatean de onoare” al comunei Limanu
domnului Mihai Buculei
6622/04/2019 HCL 66 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele U.A.T. Limanu prin Primar
in dosarul nr.725/254/2019
aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia
avand ca obiect – rectificare carte funciara
reclamant Ciuciu Gheorghe
6722/04/2019 HCL 67 privind aprobarea tarifelor percepute pentru exercitareadreptului de acces pe
deasupra
in sau sub imobilele proprietate publica
6822/04/2019 HCL 68 privind aprobarea incetarii contractului de concesionare nr.1399/06.06.2012 incheiat intre Consiliul Local Limanu
in calitate de concedent si Mitran Mircea
in calitate de concesionar
6922/04/2019 HCL 69 privind aprobarea raportului de evaluare
intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L.
cu privire la terenul intravilan
in suprafata de 500 mp
lot 20
zona IV
proprietatea privata a comunei Limanu si vânzarea directa a acestui teren
domnului Ehim Laurentiu
7022/04/2019 HCL 70 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale
7122/04/2019 HCL 71 privind aprobarea rapoartelor de evaluare intocmite de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. a proprietatilor imobiliare (chioscuri cuplate pentru desfasurarea comertului stradal) situ pentru desfasurarea comertului stradalate in localitatea 2 Mai
strada Gheorghe Bunoiu
judetul Constanta si chioscuri situate in localitatea Vama Veche
strada Falezei
judetul Constanta si a scoaterii la licitatie a acestor chioscuri
7222/04/2019 HCL 72privind aprobarea raportului de evaluare
intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. si vânzarea directa a unui teren intravilan
in suprafata de 500 mp
din comuna Limanu
sat Limanu
strada Pichetului
nr. 5A
proprietatea privata a comunei Limanu
judetul Constanta
doamnei A lexandru Lacramioara Camelia si domnului Alexandru Nicolae
7322/04/2019 HCL 73 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal _ Introducere in intravilan
parcelare si reglementari pentru realizarea de constructii turistice si rezidentiale
7422/04/2019 HCL 74 privind aprobarea Programului pentru acordarea de finantari nerambursabile in anul 2019 din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Limanu
pentru activitati nonprofit de interes local
conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general si a Ghidului solicitantului
7522/04/2019 HCL 75 privind aprobarea contului de executie al comunei Limanu pentru trimestrul I al anului 2019
7622/04/2019 HCL 76 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Clubului Sportiv Poseidon Limanu-2 Mai pentru anul 2019
7711/06/2019 HCL 77 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni începând cu luna iunie 2019
7811/06/2019 HCL 78 privind încheierea unui protocol de colaborare cu Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
in scopul amenajarii unui sens giratoriu la intersectia drumului national DN 39 (E 87) km 46+950 cu DC 8 (UAT Limanu)
7911/06/2019 HCL 79 privind aprobarea raportului de evaluare
intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L.
cu privire la terenul intravilan
situat in comuna Limanu
satul 2 Mai
in suprafata de 400 mp
lot 26
zona 7
proprietatea privata a comunei Limanu si vânzarea directa a acestui teren
domnului Constantin Nicolae
8011/06/2019 HCL 80 privind achizitionarea de servicii pentru dosarul civil nr. 133/118/2018 – apel
8111/06/2019 HCL 81 privind încheierea unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu si Consiliului Local Limanu in dosarul nr. 15003/118/2010
aflat pe rolul Curtii de Apel Constanta pentru Apel – actiune in constatare
8211/06/2019 HCL 82 privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor umane
materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta
8311/06/2019 HCL 83 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar si a situatiilor financiare pe anul 2018
8411/06/2019 HCL 84 privind aprobarea modificarii HCL nr.213/20.12.2018
8511/06/2019 HCL 85 privind renuntarea domnului Halici Sorin
la lotul nr.5
din localitatea Vama Veche
comuna Limanu
teren in suprafata de 170 mp
atribuit in folosinta gratuita
in temeiul Legii nr. 15/2003
8611/06/2019 HCL 86 privind aprobarea regulamentului privind lucrarile tehnico – edilitare care se executa pe domeniul public si/sau privat al UAT Limanu
8711/06/2019 HCL 87 privind modificarea HCL nr. 74/22.04.2019
8811/06/2019 HCL 88 privind delegarea gestiunii prin negociere directa a serviciului public de administrare al cimitirelor de pe raza comunei Limanu
8911/06/2019 HCL 89 privind insusirea Raportului anual al administratorilor
9011/06/2019 HCL 90 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a comunei Limanu pe anul 2019
9111/06/2019 HCL 91 privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile de constructii
demolari si conexe
executate de Limanu Verde Servicii de Curatenie S.R.L.
9211/06/2019 HCL 92 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie prin cofinantare “RETEA DE ILUMINAT PUBLIC PIETONAL PENTRU ZONA ADIACENTA PLAJEI VAMA VECHE
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA”
proiect finantat prin MDRAP-PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA
Subprogramul – Modernizarea satului romanesc – Domeniul construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de iluminat public stradal
cu prioritate in mediul rural
9311/06/2019 HCL 93 privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporara a domeniului public si/sau privat al UAT Limanu si modalitatea de incasare a taxelor aferente
9411/06/2019 HCL 94 privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti pentru proiectele finantate de AFIR
9511/06/2019 HCL 95 privind inventarierea suprafetei de 669 mp in domeniul privat al comunei Limanu
9611/06/2019 HCL 96 privind acordarea unui ajutor financiar pentru achitarea costurilor ocazionate cu înmormântarea domnului Petrovici Petru – Pavel
9711/06/2019 HCL 97 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
9827/06/2019 Hotarare nr. 98 privind Revizuirea studiului de fezabilitate “Infiintare baza sportiva si de agrement localitatea 2Mai
couna Limanu
judetul Constanta”
9927/06/2019 Hotarare nr. 99 privind scoaterea din fucntiune si casarea imobilului Dispensar Uman Limanu
situat in comuna Limanu
str. Caminului 40
jud. Constanta
10027/06/2019 HCL 100 privind trabnsmiterea cu titlu gratuit a trei standuri/chioscuri catre Scoala Gimnaziala Nr.1 Limanu
10127/06/2019 HCL 101 privind aprobarea rapoartelor de evaluare a proprietatilor imobiliare concesionate de pe raza comunei Limanu
10227/06/2019 HCL 102 privind aprobarea modificarii anexei 1 la HCL nr.29/04.03.2019 in sensul modificarii tarifului pentru serviciul de transport rutier al diferitelor materiale
prestat de Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
10327/06/2019 HCL 103 privind aprobarea inevntarieii suprafetei de 115mp in domeniul privat al comunei Limanu
10427/06/2019 HCL 104 privind revizuirea proiectului tehnic “Reabilitare strada Aurel Vlaicu si Islazului
sat 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta”
10529/07/2019 HCL 105 privind incheierea contractelor cu finantare nerambursabila din fonduri publice in temeiul Legii 350/2005
10629/07/2019 HCL 106 privind aprobarea contului de executive la trimestrul II al bugetului de venituri si cheltuieli pe sectiunea de functionare respectiv de dezvoltare
10729/07/2019 HCL 107 privind scoatrea la licitatie in vederea inchirierii a camerelor din imobilul situat in sat Limanu
strada Atelierelor nr7
comuna Limanu
10829/07/2019 HCL 108 privind apobarea masurilor necesare pentru interzicerea abandonarii
aruncarii sau gestionarii necontrolate a deseurilor
10929/07/2019 HCL 109 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil nr 344/36/2019
11029/07/2019 HCL 110 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Stanica Gheorghe si vacantarea locului de consilier local din cadrul Consiliului Local Limanu
11129/07/2019 HCL 111 privind rectificarea bugetului local al comunei Limanu pe anul 2019
precum si a listei de investitii
11230/08/2019 HCL 112 privind stabilirea unor normative de cheltuieli si actiuni de protocol pentru Primaria comunei Limanu
11330/08/2019 HCL 113 privind schimbarea de denumiri si atribuirea de denumiri unor strazi din comuna Limanu
11430/08/2019 HCL 114 privind numirea persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale si Registrul de evidenta a garantiilor locale
precum si numirea inlocuitorului acestuia
la nivelul comunei Limanu
11530/08/2019 HCL 115 privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse in vederea inchirierii camerelor din imobilul situat in sat Limanu
strada Atelierelor nr7
comuna Limanu
11630/08/2019 HCL 116 privind modificarea si completarea HCL 187/20.10.2017 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
judetul Constanta
11730/08/2019 HCL 117 privind preluarea de catre Raita Constantin si Raita SIlvia a contractului de concesionare incheiat in data de 06.11.1998 intre Consiliul Local al comunei Limanu in calitate de concedent si domnul Vladescu Viorel
in calitate de concesionar
11830/08/2019 HCL 118 privind preluare de catre domnul Vladescu Viorel a contractului de concesionare incheiat in data de 04.04.1995 intre Consiluil Local Limanu in calitate de concedent si domnul Vlad Traian
in calitate de concesionar
11930/08/2019 HCL 119 privind aprobarea transmiterii uni imobil din domeniul public al Statului Roman in domeniul public al UAT comnua Limanu
12030/08/2019 HCL 120 privind concesionarea retelei de alimentare cu apa localitatea Hagieni
comuna Limanu
jud. Constanta
12130/08/2019 HCL 121 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei comunei Limanu
precum si modificarea Regulamentului Intern
12230/08/2019 HCL 122 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei case de vacanta S+P+1E si imprejmuire teren
str. Plajei 3A
sat Vama Veche
comuna Limanu
judetul Constanta
12330/08/2019 HCL 123 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL
cu privire la proprietatea imobiliara (teren intravilan 500mp) situata in comuna Limanu
sat Limanu
strada Zaharia Stancu 28
jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren domnului Bizgan Gheorghe
12430/08/2019 HCL 124 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL cu privire la proprietatea imobiliara (teren intravilan 1000mp) situata in comuna Limanu sat 2 Mai strada 1 Mai 102 judetul Constanta si vanzarea directa a acestui teren domnului Prohor Alexe
12530/08/2019 HCL 125 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie “Reabilitarea
modernizarea
extinderea si echiparea infrastructurii educationale pentru Scoala Ginaziala nr.2
din satul 2Mai
comuna Limanu
jud. Constanta”
12630/08/2019 HCL 126 privind aprobarea Planului de masuri privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice de pe raza comunei Limanu
judetul Constanta
pe categoriile de desuri prevazute la art.3 din Legea nr. 132/2010
12730/08/2019 HCL 127 privind modificarea si completarea HCL 187/20.10.2017 privind insusirea inventarierii bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
jud. Constanta
12830/08/2019 HCL 128 privind acordarea unui ajutor financiar pentru achitarea costurilor ocazionate cu inmormantarea domnului Stanica Cristian
12930/08/2019 HCL 129 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
precum si aprobarea listei de investitii
13030/08/2019 HCL 130 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Liamanu-2Mai pe anul 2019
precum si aprobarea listei de investitiiprecum si aprobarea rectificarii listei de investitii
13130/08/2019 HCL 131 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2019
precum si aprobarea rectificarii listei de investitii
13230/08/2019 HCL 132 privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Limanu
incepand cu luna Septembrie 2019
13316/09/2019 HCL 133 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni
incepand cu luna Septembrie 2019
13416/09/2019 HCl 134 privind modificarea listei cu obiectivele de investitii si valorile acestora finantate prin imprumutul contractat
13516/09/2019 HCL 135 privind aprobarea prelungirii perioadei de executive a proiectului FEADR “Infiintare gradinita cu program prelungit
localitatea Limanu
comuna Limanu
jud CT”
derulat conform contractului de finantare nr. CO720EN00021521400470/21.12.2016
13616/09/2019 HCL 136 privind aprobarea prelungirii perioadei de executie a proiectului FEADR “Renovare
modernizare si dotare Camin Cultural
localitatea 2Mai
jud CT” derulat conform contractului de finantare nr. CO76CN00031521400192/21.12.2016/21.12.2016
13716/09/2019 HCL 137 priviand aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL
cu privire la terenul intravilan in suprafata de 250mp
proprietatea privata a comunei Limanu
situat in comuna Limanu
sat 2Mai
str. Liliacului 8
jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren domnilor Axente Miorica si Axente Constantin
13816/09/2019 HCL 138 privind preluarea contractului de concesiune din data de 28.06.1995 de catre Ponea Liliana si Ponea Cristina Alina
13916/09/2019 HCL 139 privind acceptarea ofertei de donatie din partea domnilor Reichle Ioana Andreea
Reichle Mario
Cirdei George Alexandru si Martini Touristic SRL
14016/09/2019 HCL 140 privind aprobarea raportului de inventariere si defalcare a costurilor de realizare a investitiei “Canalizare menajera zona 2Mai-Vama Veche
judetul Constanta” intocmit de SC Maestro Business Consulting SRL
14116/09/2019 HCL 141 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei pensiuni turistice
restaurant P+1E si piscina
situat in comuna Limanu
sat 2Mai
str. Mihail Kogalniceanu nr.400
lot 1
14216/09/2019 HCL 142 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie “Infiintare retea de distributie gaze naturale in comuna Limanu cu satele apartinatoare
localitatile Limanu
2Mai
Vama Veche”
14316/09/2019 HCL 143 privind exprimarea avizului Consiliului Local al comunei Limanu in vederea realizarii lucrarilor de recompartimentare
refatadizare
amplasare totem si executare lucrari la instalatia electrica pentru magazinul Travel Free vama Veche
situat in comuna Limanu
PCTF Vama Veche
jud. Constanta
14409/10/2019 HCL 144 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Limanu din data de 09.10.2019
14509/10/2019 HCL 145 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2019
precum si aprobarea rectificarii listei de investitii
14609/10/2019 HCL 146 privind aprobarea incheierii contractului pentru eliberarea amplasamentului sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta nr. 125
cu operatorul de distributie E-Dobrogea SA
14706/11/2019 HCL 147 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Limanu
al domnului Tutea Costel
14806/11/2019 HCL 148 privind desemnarea a doi reprezentanti in Consiliul de Administratie al Scolii generale nr. 1 Limanu
ai Consiliului Local Limanu
14906/11/2019 HCL 149 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr. 3838/27.04.2016
15006/11/2019 HCL 150 privind aprobarea incetarii contractului de concesiune 3570/06.06.2012
15106/11/2019 HCL 151 privind aprobarea incatarii contractului de concesiune nr. 3869/27.04.2016
15206/11/2019 HCL 152 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare nr. 21 din 02.11.1998 de la domnul Foca Ion Adrian
15306/11/2019 HCL 153 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL
cu privire la terenul intravilan in suprafata de 500mp
proprietate privata a Comunei Limanu
situat in comuna Limanu
sat Limanu
strada Zaharia Stancu 6
jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren
doamnei Vlad Olga
15406/11/2019 HCL 154 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL
cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp
proprietate privata a Comunei Limanu
situat in comuna Limanu
sat Vama Veche
strada Mihai Eminescu 15
jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren
domnului Chiriac Alex
15506/11/2019 HCL 155 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL
cu privire la terenul intravilan in suprafata de 400mp
proprietate privata a Comunei Limanu
situat in comuna Limanu
sat 2 Mai
strada Meduzei 7
jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren
domnului Burcas Tiberiu vasile
15606/11/2019 HCL 156 privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de SC Dobrogea Eval SRL
cu privire la terenul intravilan in suprafata de 350mp
proprietate privata a Comunei Limanu
situat in comuna Limanu
sat Limanu
strada Amurgului 2
jud. Constanta si vanzarea directa a acestui teren
domnului Barbu Dumitra
15706/11/2019 HCL 157 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei locuinte P+1E si imprejmuire teren – generat de imobilul situat in strada Alexandru Ioan Cuza nr 360D
sat 2Mai
comuna Limanu
jud. Constanta
15806/11/2019 HCL 158 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei locuinte de vacanta – corp A cu regim de inaltime P+1E – corp B cu regim inaltime P
pe strada Mihail Kogalniceanu nr 466A
lot 2
sat 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
15906/11/2019 HCL 159 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei case ed vacanta Spartial+P+1E si imprejmuire teren pe strada Albatros
parcela A467/18/1
sat Vama Veche
comuna Limanu
jud Constanta
nr. cadastral 109932
16006/11/2019 HCL 160 privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL 136/16.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de executive a proiectului FEADR “Renovare
Modernizare si dotare Camin Cultural
localitatea 2 Mai
jud Constanta” derulat conform contractului de finantare nr C0CN00031521400192/21.12.2016
16106/11/2019 HCL 161 privind indreptarea erorii materiale survenite in HCL 135/16.09.2019 privind aprobarea prelungirii duratei de executive a proiectului FEADR “Infiintare Gradinita cu Program Prelungit
localitatea Limanu
comuna Limanu
jud Constanta” derulat conform contractului de finantare nr C072EN00021521400470/20.12.2016
16206/11/2019 HCL 162 privind aprobarea retragerii dreptului de folosinta asupra terenului situat in localitatea Vama Veche
comuna Limanu
lot 41
acordat domnului Goja Radu
prin HCL 23/28.03.2008
16306/11/2019 HCL 163 privind revocarea HCL 104/27.06.2019
privind revizuirea proiectului tehnic “Reabilitare strada Aurel Vlaicu si Islazului
sat 2Mai
com. Limanu
jud. Constanta”
16406/11/2019 HCL 164 privind initierea unei actiuni pentru constatarea unei stari de fapt/asigurarea de dovezi
cu privire la obiectivul de investitii “Reabilitare strada Aurel Vlaicu si Islazului
2 Mai
comuna Limanu
jud. Constanta”
16506/11/2019 HCL 165 privind initierea unei actiuni de chemare in judecata in vederea recuperarii prejudiciului produs in urma executarii necorespunzatoare a lucrarilor privind obiectivul de investitii “Reabilitare str. Aurel Vlaicu si str. Islazului 2Mai
com Limanu
jud. Constanta
16606/11/2019 HCL 166 privind continuarea lucrarilor prevazute in autorizatia de construire 72/11.06.2015 cu privire la obiectivul de investitii “Reabilitare str. Aurel Vlaicu si str Islazului
2Mai
com. Limanu
jud. Constanta”
16706/11/2019 HCL 167 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea unei actiuni pentru constatarea unei stari de fapt/asigurarea de dovezi si initierea unei actiuni de chemare in judecata in vederea recuperarii prejudiciului produs in urma executarii necorespunzatoare a lucrarilor privind obiectivul de investitii “Reabilitare str. Aurel vlaicu si str. Islazului
2Mai
com. Limanu
jud. Constanta”
16806/11/2019 HCL 168 privind aprobarea rectificarii anexelor la HCL 132/30.08.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
16906/11/2019 HCL 169 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2Mai
17006/11/2019 HCL 170 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Limanu pe anul 2019
precum si a listei de investitii
17106/11/2019 HCL 171 privind aprobarea contului de executive al bugetului Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
pe trimestrul III al anului 2019
17206/11/2019 HCL 172 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Limanu
pe trimestrul III al anului 2019
17306/11/2019 HCL 173 privind implementarea modificarilor legislative introduse prin OUG 74/2018 pentru modificarea si completarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor
a Legii 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG 196/2005 privind fondul de mediu
aprobata cu modificari si completari prin Legea 31/2019
17426/11/2019 HCL 174 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in contractul de concesionare 35 din 05.11.1998 de catre Ursache Niculina si Ursache Vasile
17526/11/2019 HCL 175 privind aprobarea DALI-ului si a indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare strada Vasile Alecsandri
localitatea Limanu
com. Limanu
jud. Constanta”
17626/11/2019 HCL 176 privind incetarea exercitarii serviciului de iluminat public de catre Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
respectiv rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public
17711/12/2019 HCL 177 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni incepand cu luna decembrie 2019
17811/12/2019 HCL 178 privind acordarea unui ajutor financiar pentru achitarea costurilor ocazionate cu inmormantarea domnului Pirvu Vasile
17911/12/2019 HCL 179 privind acordarea de pachete cu alimente pentru sarbatorile de iarna
18011/12/2019 HCL 180 privind predarea catre Ministerul Lucrarilor Publice
Dezvoltarii si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii CNI SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii – “Reabilitare
moedrnizare si dotare Camin Cultural in localitatea Limanu
str. Caminului 58A
judetul Constanta” din comuna Limanu
jud. Constanta
18111/12/2019 HCL 181 privind aprobarea rectificarii bugetului local al Comunei Limanu pe anul 2019
precum si a listei de investitii
18211/12/2019 HCL 182 privind aprobarea DALI-ului si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Modernizare strada Falezxei in localitatea 2 mai
comuna Limanu”
18311/12/2019 HCL 183 privind aprobarea DALI-ului si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Asfaltare strada Morii
comuna Limanu
localitatea Limanu
judetul Constanta”
18411/12/2019 HCL 184 privind aprobarea Studiului de Oportunitate a Serviciului de Iluminat Public al Comunei Limanu
judetul Constanta
18511/12/2019 HCL 185 privind delegarea de gestiune prin concesiune a Servicului de Iluminat Public al Comunei Limanu
jud. Constanta
18611/12/2019 HCL 186 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2Mai
18711/12/2019 HCL 187 privind aprobarea rectificarii bugetului Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2Mai
18823/12/2019 HCL 188 privind asumarea/neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor fructe si/sau legume proaspete aferente Programului pentru Scoli al Romaniei si a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative la nivelul comunei Limanu
18923/12/2019 HCL 189 privind aprobarea prelungirii contractelor de inchiriere nr. 19494/04.12.2018 si 19493/04.12.2018
beneficiar CN Posta Romana SA
19023/12/2019 HCL 190 privind aprobarea scoaterii din evidenta fiscala a Comunei Limanu a unor debite
19123/12/2019 HCL 191 privind stabilirea taxelor si impozitelor locale ale comunei Limanu aferente anului 2020
19223/12/2019 HCL 192 privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui teren in suprafata de 1000mp in vederea organizarii santierului aferent obiectivului “Retele de apa Limanu
2 Mai
Vama Veche
Albesti
Cotu Vaii. retele de canalizare Limanu” catre RAJA SA
19323/12/2019 HCL 193 privind actualizarea prin revizuire a Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii “Infiintare baza sportiva si de agrement
localitatea 2 Mai
com. Limanu
jud. Constanta”
19423/12/2019 HCL 194 privind aprobarea contului de executive al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2Mai
19523/12/2019 HCL 195 privind aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul IV al anului 2019
19623/12/2019 HCL 196 privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru prestarile de servicii efectuate de catre societatea Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
19723/12/2019 HCL 197 privind aprobarea statului de functii
a organigramei si a Regulamentului de prganizare si functionare pentru societatea Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL
19823/12/2019 HCL 198 privind stabilirea unor masuri ce se impun a fi luate fata de persoanele fizice care beneficiaza de teren in baza Legii 15/2003
19923/12/2019 HCL 199 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Limanu pe anul 2019

NumărDatăTitlul HotărâriiPDF
104/01/2018 HCL nr.1 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consilului Local Limanu pentru o perioada de 3 luni
respectiv lunile Ianuarie
Februarie si Martie 2018
2 04/01/2018 HCLnr.2 privind modificaarea HCL163/21.09.2017 privind declansarea procedurii de selectie a membrilor consilului de administratie pentru SC Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL.
304/01/2018 HCL nr.3 privind transferul sumei de 200.000 lei din excedentul anului 2017 in bugetul pe anul 2018 pentru acoperirea temporara a golului de casa.
404/01/2018 HCL nr.4 privind aprobarea tarifelor pentru agentii economici
aferente anului 2018
pentru Serviciul Comunitar de Utilati Publice si Interes Local Limanu.
504/01/2018 HCL nr.5 privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2017 a sectiunii de functionare
din excedentul bugetar al anului precedent.
612/01/2018 HCL nr. 6 privind punerea la dispozitia Comisiei Locale de Fond Funciar Limanu a imobilului teren in suprafata de 10.000 mp situat in parcela A101/3 lotul 34/1
712/01/2018 HCL nr. 7 privind transferul sumei de 300.000lei din excedentul anului 2017 in bugetul pe 2018 pentru acoperirea temporara a golului de casa.
812/01/2018 HCL nr.8 privind aprobarea documentatiei de alipire a unor terenuri situate in com.Limanu
sat 2Mai.
905/02/2018 HCL nr 9 privind completarea HCL 66/28.10.2016
2113/02/2018 HCL nr.21 privind modificarea si completarea HCL 218/2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din comuna Limanu
pentru anul 2018
1116/02/2018 HCL nr11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Limanu si lista de investitii
1216/02/2018 HCL nr 12 privind revocarea HCL 163/2017 HCL 2/2018
1316/02/2018 HCL nr13/16.02.2018 privind declansarea procedurii de selectie a membrilorconsilului de administratie pentru SC Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL.
1416/02/2018 HCL nr14/16.02.2018 privind revocarea HCL 133/2017
1516/02/2018 HCL nr 15 16.02.2018 privind aprobarea clasificarii drumurilor inventariate in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra drumurilor ce fac parte din domeniu public al comunei Limanu
1616/02/2018 HCL nr 16/16.02 .2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate
revizuit si a indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiilor propuse de comuna Limanu si a alocarii din bugetul local a valorii cofinantarii aferenta Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA Constanta in perioada 2014-2020
1716/02/2018 HCL nr.17 Privind darea in folosinta a terenurilor din domeniu public al UAT Limanu
in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor prevazute in comuna Limanu in cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA Constanta in perioada 2014-2020
1816/02/2018 HCL NR 18 privind darea in folosinta a terenurilor din domeniu public UAT Limanu
in vederea construirii si punerii in functiune a investitiilor prevazute in comuna Limanu in cadrul Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a SC Raja SA Constanta in perioada 2014-2020
1916/02/2018 HCL nr.19 privind revocarea HCL 119/2017
HCL60/2017
HCL 11/2017
HCL 10/2017
2016/02/2018 HCL nr. 20 privind trecerea drumului comunal 8( transon 1 si 2)din domeniu public al Comunei Limanu
in domeniul public al Comunei Limanu
in domeniu public al Judetului Constanta
respectiv din administrarea Consilului Local Limanu in administrarea Consilului Judetean si propunerea de incadrare a drumului comunal 8 in categoria drumurilor judetene.
2216/02/2018 HCL nr.22 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul sportiv Poseidon Limanu -2 Mai.
2316/02/2018 HCL nr.23 privind aprobarea regulamentului privind asigurarea numarului minim de locuri de parcare pentru lucrarile de constructii si amenajari autorizate pe raza comunei Limanu.
2416/02/2018 HCL nr.24 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon Limanu -2 Mai pe anul 2018
2516/02/2018 HCL nr.25 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu pe anul 2018
2616/02/2018 HCL nr.26 privind aprobarea incetarii contractului de concesionare nr 4886/07.04.2016
avand ca si concesionar pe domnul Bajko Aron Zoltan.
2716/02/2018 HCL nr.27 privind îndreptarea erorii materiale cuprinse in inventarul domeniului public al comunei Limanu
judetul Constanta respectiv HCL 178/20.10.2017.
2816/02/2018 HCL nr.28 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul delegat al comunei Limanu pentru anul 2017.
2916/02/2018 HCL nr.29 privind modificarea si completarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu
judetul Constanta.
3016/02/2018 HCL nr.30 privind aprobarea promovarii de actiuni pe rolul instantelor judecatoresti avand ca obiect anularea desfiintarea contractelor de concesionare incheiate in baza HCL 23/11.04.2012 privind concesionarea unor suprafete de teren pentru parcarea utilajelor agricole si construirea de anexe pentru cresterea animalelor
prin preschimbarea contractelor de inchiriere incheate anterior cu Consilul local Limanu .
3116/02/2018 HCL nr.31 privind completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
judetul Constanta.
3215/03/2018 HCL nr.32 privind oportunitatea initierii de catre Consilul Judetean Constanta a Programului judetean de dezvoltare prin sustinerea invatamantului prescolar
primar si gimnazial din mediu rural al judetului Constanta in perioada 2018-2022.
3315/03/2018 HCL nr.33 privind aprobarea alipirii terenului in suprafata de 1556 mp
indentificat cu nr Cadastral 110504
cu terenul in suprafata de 122354 mp reprezentând cimitirul
indentificat cu nr Cadastral 110527
in vederea extinderii cimitirului ortodox din localitatea 2 Mai.
3415/03/2018 HCL nr.34 privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului local Limanu in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor SC Raja SA Constanta
in vederea reprezentarii intereselor comunei Limanu.
3515/03/2018 HCL nr.35 privind vânzarea directa a unui teren in suprafata de 400 mp
lot 26
zona 7
proprietate privata a comunei Limanu
jud Constanta.
3615/03/2018 HCL nr.36 privind vânzarea directa a unui teren in suprafata de 500 mp
lot 73
zona 4
propietate privata a comunei Limanu
3715/03/2018 HCL nr.37 privind acceptarea ofertei de donatie asupra întregului drept de proprietate asupra Bustului Kogalniceanu-pozitiv turnat in ghips.
3815/03/2018 HCL nr.38 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil 1075/118/2018 stadiul procesual -fond.
3915/03/2018 HCL nr. 39 privind modificarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2018.
4015/03/2018 HCL nr.40 privind aprobarea Stadiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investitii INFINTAREA SALA DE SPORT LA SCOALA GIMNAZIALA 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta.
4115/03/2018 HCL nr.41 privind aprobarea Planului de selectie -componenta integrala a membrilor Consiliului de administratie al Societatii comerciale LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL.
4215/03/2018 HCL nr 42 privind indreptrea erorii materiale cuprinsa in in documentatia de aprobare PUZ 2 MAI-VAMA VECHE
zona situata la vest de soseaua DN 39
comuna Limanu
judetul Constanta
proiect 8/1/2006.
4315/03/2018 Privind rectificarea bugetului local pe anul 2018.
4415/03/2018 HCL nr.44 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
judetul Constanta.
4517/04/2018 HCL nr.45 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consilului Local Limanu pentru o perioada de 3 luni
respectiv lunilor Aprilie
Mai si Iunie 2018
4617/04/2018 HCL nr.46 privind incetarea darii in administrare a serviciului de salubrizare si a infrastructurii tehnico- edilitare aferente acestuia pentru prestari serviciului in comuna Limanu
catre Serviciul Comunitar de Utilitati Publice si de Interes Local Limanu.
4717/04/2018 HCL nr.47 privind aprobarea tarifelor pentru agentii economici
aferente anului 2018
pentru SC Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL.
4817/04/2018 HCL nr.48 privind revocarea HCL 101/05.07.2017.
4917/04/2018 Privind aprobarea documentatiei de atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare al comunei Limanu
respectiv atribuirea directa a contractului de delegare
societatii comerciale LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE S.R.L.
avnd asociat unic comuna Limanu.
5004/05/2018 HCL NR.50 privind completarea si modificarea HCL 198/23.11.2017.
1005/05/2018 HCL nr 10 privind modificarea HCL 169/21.09.2017
5707/05/2018 HCL nr 57 privind infiintarea si dotarea a doua cabinete medicale scolare.
5108/05/2018 HCL nr. 51 privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Limanu pentru trimestrul 1 al anului 2018.
5208/05/2018 HCL nr. 52 privind aplicarea prevederilor OUG 109/2011 de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA-CANAL CONSTANTA.
5308/05/2018 HCL nr. 53 privind achizitionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii autoritatii publice locale
in fata Consilului National de Solutionarea a Contestatiilor.
5408/05/2018 HCL nr.54 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil 4234/118/2017 stadiul procesual-recurs.
5508/05/2018 HCL nr 55 privind aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local
pentru activitati nonprofit in conformitate cu prevederile Legii 350/2005.
5608/05/2018 HCL nr. 56 privind modificarea si completarea inventarului privat al comunei Limanu
judetul Constanta.
5808/05/2018 HCL nr 58 privind aprobarea regulamentului si taxei aferente utilizarii terenului de sport din incinta Scolii Gimnaziale nr1 Limanu.
5908/05/2018 HCL nr 59 privind revocarea HCL47/31.05.2006SI HCL 23/11.04.2012.
HCL nr 59 privind revocarea HCL47/31.05.2006SI HCL 23/11.04.2012.
6008/05/2018 HCL nr 60 privind aprobarea contractarii unei finantari rembursabile interne/externe.
6108/05/2018 HCL nr 61 privind aprobarea procedurii interne referitoare la contractarea unei finantari rambursabile interne/externe in vederea asigurarii resurselor necesare finantarii unor proiecte ale comunei Limanu.
6208/05/2018 HCL nr 62 privind aprobarea actualizarii Regulamentul privind transportului in regim de taxi pe teritoriul administrativ al comunei Limanu.
6308/05/2018 HCL nr 63 privind aprobarea modificarii denumirii obiectivului de investitii REABILITAREA
MODERNIZAREA
EXTINDEREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DIN SATUL 2 MAI
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
si aflat pe lista de investitii a comunei Limanu.
6408/05/2018 HCL nr 64 privind modificarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
judetul Constanta.
6508/05/2018 HCL nr 65 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei RENOVARE
MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL
LOCALITATEA 2MAI
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA.
6608/05/2018 HCL nr 66 privind aprobarea procedurii de licitatie publica pentru închirierea a 17 chioscuri cu terenul aferent situate in com.Limanu
sat 2 Mai
str Gheorghe Bunoiu si 4 chioscuri cu terenul aferent situate in com Limanu
sat Vama Veche
str Ion Creanga si str Falezei.
6708/05/2018 HCL nr 67 privind participarea comunei Limanu ca partener alaturi de SC First Cup Events SRL in cadrul evenimentului denumit FESTIVALUL VAMA LIBRE.
6808/05/2018 HCL nr 68 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii comerciale Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL.
6908/05/2018 HCL nr 69 privind modificarea si completarea HCL 56/19.04.2017.
7008/05/2018 HCL nr 70 privind mandatarea in mod expres a reprezentatului Consiliului Local al Comunei Limanu in cadru Adunarii Generale a S.C.LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE S.R.L.
7108/05/2018 HCL nr 71 privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti investitiei INFINTAREA GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT
localitatea Limanu
comuna Limanu
jud Constanta.
7208/05/2018 HCL nr 72 privind aprobarea Raportului privind numirile finale ale candidatilor selectati conform OUG nr 109/2011 si HGnr
722/2016.
7308/05/2018 HCL nr 73 privind îndreptarea erorilor strecurate HCL 49 din 17.04.2018 in sensul corectarii anexei nr 2.
7515/05/2018 HCL nr 75 privind modificarea HCL nr 52/15.05.2018 privind aplicarea prevederilor OUG 109/2011de catre Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA-CANAL CONSTANTA.
7422/05/2018 HCL nr 74 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr 49/17.04.2018 dandu-se o noua renumerotare articolelor.
7622/05/2018 HCL nr 76 privind modificarea art.1 si 2 din HCL nr 34/15.03.2018 privind mandatarea unui reprezentat al Consilului Local Limanu in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor SC Raja SA Constanta
in vederea reprezentarii intereselor comunei Limanu.
7722/05/2018 HCL nr 77 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil 420/118/2017 stadiul procesual -recurs.
7822/05/2018 HCL nr 78 privind aprobarea modificarii HCL nr 61/15.05.2018.
7922/05/2018 HCL nr 79 privind abrobarea transmiterii dreptul de concesiune asupra terenului aferent constructiilor
in suprafata de 250 mp
doamnei Axente Miorica
casatorita cu Axente Constantin.
8022/05/2018 HCL nr 80 privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune asupra terenului aferent constructiilor
in suprafata de 1000 mp
numitilor Darie Marian si Darie Nicoleta.
8122/05/2018 HCL nr 81 privind aprobarea completarii HCL nr 46/17.04.2018.
8222/05/2018 HCL nr 82 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr 67/15.05.2018.
8322/05/2018 HCL nr 83 privind aprobarea preturilor/ tarifelor pentru prestarile de serviciu efectuate de Limanu Verde Servicii de Curatenie SRL.
8413/06/2018 HCL nr 84 /13.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru sedinta de indata din data de 13.06.2016.
8513/06/2018 HCL 85/13.06.2018 privind avizarea dreptului de uz si servitute al concesionarului retelei de distributie asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica
precum si asupra activitatiilor desfasurate de persoanele fizice si juridice in vecinatatea capacitatiilor
pe durata lucrariilor de dezvoltare
reabilitare
modernizare
respectiv de exploatare si de intretinere a capacitatilor respective.
8615/06/2018 HCL 86 privind aprobarea inventarierii suprafetei de 100 mp in domeniul privat al comunei Limanu
judetul Constanta.
8715/06/2018 HCL 87 privind aprobarea numirii persoanei care va tine Registrul datoriei publice locale
precum si numirea înlocuitorului acesteia.
8815/06/2018 HCL 88 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiei
Reabilitarea
modernizarea
extinderea si echipareainfrastructurii educationale pentru Scoala Gimnaziala nr.2 din satul 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta.
8915/06/2018 HCL 89 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiei
Infiintare baza sportiva si de agrement in localitatea 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta.
9015/06/2018 HCL 90 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru parcelare – construire locuinte P. P+1E
P+2E
intravilan strada Mihail Kogalniceanunr.2
localitatea Vama Veche
comuna Limanu
judetul Constanta.
9115/06/2018 HCL 91 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a comunei Limanu pe anul 2018.
9215/06/2018 HCL 92 privind insusirea investitiilor executate din fonduri de coeziune POS MEDIU
reglementarea valorii de inventar investitiilor executate si darea in exploatare
in conditiile Contractului de delegare a gestiunii
catre S.C. RAJA S.A. Constanta – Operatorul regional al retelelor de apa si canalizare din judetul Constanta
comuna Limanu.
9315/06/2018 HCL 93/15.06.2018 privind aprobarea contului de executie bugetara a clubului sportiv Poseidon Limanu 2 Mai pentru trimestrul 2018
9415/06/2018 HCL 94/15.06.2018 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al clubului sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
9515/06/2018 HCL 95 privind rectificarea HCL nr.44/15.03.2018 privind modificarea Inventarului domeniului public al comunei Limanu
9615/06/2018 HCL 96 privind modificarea HCL nr.56/19.04.2017 si a actului constitutiv al “LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL”
9715/06/2018 HCL 97 privind aprobarea procedurii de licitatie publica pentru inchirierea a 17 chioscuri cu terenul aferent situate in comuna Limanu
sat 2 Mai
strada Gheorghe Bunoiu si 3 chioscuri cu terenul aferent situate in comuna Limanu
sat Vama Veche
strada Falezei
9815/06/2018 HCL 98 privind aprobarea modificarii HCL 24 din 23.02.2017
9915/06/2018 HCL 99 privind detalierea tarifului de transport persoane a LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL
10015/06/2018 HCL 100 privind achizitionarea de servicii juridice pentru Dosarul Civil nr.11782/212/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta
pentru Dosarul Civil nr.2611/254/2018 aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia
cerere de chemare in judecata avand ca obiect demolare constructii abuzive
10115/06/2018 HCL 101 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a Serviciului Comunitar de Utilitati de Interes Local Limanu pe anul 2018.
10202/07/2018 HCL 102 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Infiintare capela mortuara
localitatea 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta”.
103
02/07/2018 HCL 103 privind aprobarea modificarii HCL 24 din 23.02.2017.
10402/07/2018 HCL 104 privind aprobarea modificarii HCL 37 din 29.07.2016.
10502/07/2018 HCL 105 privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu.
10602/07/2018 HCL 106 privind aprobarea Studiului de fezabilitate
respectiv a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii “Infiintare Dispensar uman Limanu
comuna Limanu
judetul Constanta”.
10702/07/2018 HCL 107 privind aprobarea modificarii HCL nr.18/23.02.2017.
10802/07/2018 HCL 108 privind aprobarea actualizarii Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Limanu 2016 – 2020.
10902/07/2018 HCL 109 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Limanu.
11002/07/2018 HCL 110 privind aprobarea rectificarii HCL nr.60/15.05.2018 respectiv anexa nr.1
referitor la modificarea listei cu obiectivele de investitii de interes public local ce urmeaza a fi finantate prin contractarea unui imprumut intern rambursabil.
11102/07/2018 HCL 111 privind transmiterea cu titlu gratuit a doua standuri/chioscuri catre Scoala Gimnaziala Nr.1 Limanu.
11227/07/2018 HCL 112 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de trei luni incepand cu data de 27.07.2018
11327/07/2018 HCL 113 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil 17982/301/2015 stadiul procesual – recurs.
11427/07/2018 HCL 114 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil 775/118/2017 stadiul procesual – recurs.
11527/07/2018 HCL 115 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil 5734/118/2017 stadiul procesual – recurs.
11627/07/2018 HCL 116 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Primariei comunei Limanu.
11727/07/2018 HCL 117 privind aprobarea contului de executie al comunei Limanu pentru trimestrul II din anul 2018.
11827/07/2018 HCL 118 privind aprobarea modificarii HCL nr.218/28.12.2017.
11927/07/2018 HCL 119 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta P+1E
magazie parter
imprejmuire teren pe strada Midiei
nr.5
sat Vama Veche
comuna Limanu
judetul Constanta.
12027/07/2018 HCL 120 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta P+1E
magazie parter
imprejmuire teren pe strada Midiei
nr.7
sat Vama Veche
comuna Limanu
judetul Constanta.
12127/07/2018 HCL 121 privind aprobarea avizarii punctelor de oprire pe teritoriul comunei Limanu a autobuzelor detinute de S.C. DYP RO TIGRO S.R.L.
12227/07/2018 HCL 122 privind modificarea HCL nr.108/05.07.2017 privind aprobarea raportului de evaluare aferent Spatiu – Incinta Gradinita-Camera Agricola.
12327/07/2018 HCL 123 privind aprobarea Raportului de evaluare
intocmit de S.C. DOBROGEA EVAL SRL
a proprietatii imobiliare (Magazin comert marfuri Vama Veche
doua Cabine incasatori si Cabina PCTF) situata in localitatea Vama Veche – PCTF – Vama Veche.
12427/07/2018 HCL 124 privind transferul executiei de pe cod fiscal al SCUPIL Limanu
pe cod fiscal al comunei Limanu si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SCUPIL Limanu
in sensul aducerii bugetului la nivelul platilor.
12527/07/2018 HCL 125 privind aprobarea acordarii unui ajutor financiar pentru achitarea costurilor ocazionate cu inmormantarea domnului Navalici Constantin Vasile.
12627/07/2018 HCL 126 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitie “Amenajare sistem de dirijare ape pluviale
construire rigole si asfaltare Zona 1
localitatea Limanu
judetul Constanta”
12727/07/2018 HCL 127 privind aprobarea scoaterii la licitatie a unui spatiu cu destinatia de posta
in suprafata de 20
64 mp
situat in localitatea 2 Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
str. Mihail Kogalniceanu (DN39).
12827/07/2018 HCL 128 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a comunei Limanu pe anul 2018.
12913/08/2018 HCL 129 privind aprobarea infiintarii serviciului de iluminat public din comuna Limanu
13013/08/2018 HCL 130 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
13113/08/2018 HCL 131 privind aprobarea contului de executie bugetara a Clubului Sportiv Poseidon Limanu 2 Mai
13213/08/2018 HCL 132 privind completarea si modificarea inventarului domeniului privat si public al comunei Limanu
13313/08/2018 HCL 133 privind aprobarea completarii si modificarii organigramei si statului de functii al societatii LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL
13413/08/2018 HCL 134 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a comunei Limanu pe anul 2018
13513/08/2018 HCL 135 privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru prestarile de servicii efectuate de LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL
13613/08/2018 HCL 136 privind completarea HCL nr.83/25.05.2018 cu anexa nr.1
anexa ce cuprinde preturile/tarifele pentru prestarile de servicii efectuate de LIMANU VRDE SERVICII DE CURATENIE SRL
13713/08/2018 HCL 137 privind modificarea si completarea HCL nr.99 din 15.06.2018 cu anexa nr.1
anexa ce cuprinde tariful pentru transportul de persoane efectuat de LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL
13813/08/2018 HCL 138 privind aprobarea caietului de sarcini si a documentelor aferente privind amenajarea
intretinerea
modernizarea
extinderea si executarea lucrarilor specifice zonelor verzi si domeniului public din comuna Limanu
13921/09/2018 HCL NR 139 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI LIMANU PE ANUL 2018
14021/09/2018 HCL NR. 140 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII CATRE COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE POSTA
IN SUPRAFATA DE 20
64 MP
SITUAT IN LOCALITATEA 2 MAI
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
STRADA MIHAIL KOGALNICEANU (DN 39)
14121/09/2018 HCL 141 PRIVIND APROBAREA INCHIRIERII CATRE COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA A UNUI SPATIU CU DESTINATIA DE POSTA
IN SUPRAFATA DE 15
36 MP (C1)
SITUAT IN LOCALITATEA LIMANU
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
STRADA CAMINULUI
14228/09/2018 HCL NR 142 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIMANU
14328/09/2018 HCL NR 143 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE
INTOCMIT DE S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L.
CU PRIVIRE LA TERENUL INTRAVILAN IN SUPRAFATA DE 500 MP
ADRESA: STR. PRIVIGHETOAREI NR. 21
SAT LIMANU
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
14428/09/2018 HCL NR 144 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP.
DOMNUL PAVEL CATALIN
TEREN SITUAT IN COMUNA LIMANU
SAT LIMANU
STR. PRIVIGHETOAREI NR.21
14528/09/2018 HCL NR 145 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE
INTOCMIT DE S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L.
CU PRIVIRE LA PROPRIETATEA IMOBILIARA (APARTAMENT 2 CAMERE)
SITUATA LA ADRESA: SAT LIMANU
STR. BRADULUI NR.16
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
14628/09/2018 HCL NR 146 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE
INTOCMIT DE S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L.
CU PRIVIRE LA PROPRIETATEA IMOBILIARA (CLADIRE DE LOCUIT)
SITUATA IN SAT LIMANU
STR. ATELIERELOR
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
14728/09/2018 HCL NR 147 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU IN VEDEREA MODIFICARII RETRAGERILOR FATA DE LIMITELE LATERALE SI POSTERIOARE IN VEDEREA EDIFICARII UNEI CONSTRUCTII USOARE PE STRADA GHEORGHE BUNOIU NR 275B
SAT 2 MAI
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
14828/09/2018 HCL NR 148 PRIVIND APROBAREA PRETURILOR/TARIFELOR PENTRU PRESTARILE DE SERVICII EFECTUATE DE LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL
14928/09/2018 HCL NR 149 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV “CLUBUL SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI”
HCL NR 149 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV “CLUBUL SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI”
HCL NR 149 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV “CLUBUL SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI”
15028/09/2018 HCL NR 150 PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR 1 LIMANU
15128/09/2018 HCL NR 151 PRIVIND APROBAREA COMPLETARII HCL NR. 218/28.12.2017
15228/09/2018 HCL NR 152 PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.752/2014
INCHEIAT INTRE COMUNA LIMANU SI SC WIND POWER SRL MANGALIA
15328/09/2018 HCL NR 153 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII SI COMPLETARII HCL NR 72/22.05.2017
15428/09/2018 HCL NR 154 PRIVIND APROBAREA SCOATERII LA LICITATIE A UNOR SPATII SITUATE IN LOCALITATEA VAMA VECHE
COMUNA LIMANU – PCTF – VAMA VECHE
15528/09/2018 HCL NR 155 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUIRE SEDIU COMUNITATE CU REGIM DE INALTIME S+P+1E
STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR 207 A SI 207
LOT 4/2
LOCALITATEA 2 MAI
COMUNA LIMANU
JUD. CONSTANTA
15628/09/2018 HCL NR 156 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII A COMUNEI LIMANU PE ANUL FINANCIAR 2018
15728/09/2018 HCL NR 157 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUNI CONTRACT DE PRESTARI SERVICII CU LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL
15828/09/2018 HCL NR 158 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA CU UN AVOCAT CARE SA REPREZINTE INTERESELE COMUNEI LIMANU SI PRIMARULUI COMUNEI LIMANU
15928/09/2018 HCL NR 159 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA CU UN AVOCAT CARE SA REPREZINTE INTERESELE COMUNEI LIMANU SI PRIMARULUI COMUNEI LIMANU
IN DOSARUL NR.3626/254/2018
AFLAT PE ROLUL JUDECATORIEI MANGALIA
16028/09/2018 HCL NR 160 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA CU UN AVOCAT CARE SA REPREZINTE INTERESELE COMUNEI LIMANU SI PRIMARULUI COMUNEI LIMANU
IN DOSARUL NR. 3532/254/2018
AFLAT PE ROLUL JUDECATORIEI MANGALIA
16128/09/2018 HCL NR 161 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU IN VEDEREA MODIFICARII FATA DE PROPRIETATILE INVECINATE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE P+1E SI IMPREJMUIRE TEREN GENERAT DE IMOBILUL SITUAT IN STR. DOMNITA BALASA NR.32
LOT 2
SAT 2 MAI.
16205/10/2018 HCL NR 162 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL 88/15.06.2018 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI “REABILITAREA
MODERNIZAREA
EXTINDEREA SI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PENTRU SCOALA GIMNAZIALA NR.2 DIN SATUL 2 MAI
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA”.
16315/10/2018 HCL NR 163 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL LIMANU PENTRU SEDINTA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 15.10.2018
16415/10/2018 HCL NR 164 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE IN UNITATILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DE APA SI CANALIZARE
16515/10/2018 HCL NR 165 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
RESPECTIV A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “ASFALTARE SI PIETRUIRE DRUMURI IN LOCALITATEA LIMANU
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA”.
16615/10/2018 HCL NR 166 PRIVIND APROBAREA STABILIRII SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIMANU
16715/10/2018 HCL NR 167 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE CHELTUIELI SI A LISTEI DE INVESTITII A SCOLII GIMNAZIALE NR.1 LIMANU PE ANUL 2018
16815/10/2018 HCL NR 168 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE SERVICII JURIDICE PENTRU DOSARUL CIVIL 3501/254/2018 STADIUL PROCESUAL FOND
16931/10/2018 HCL NR 169 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL LIMANU PENTRU O PERIOADA DE TREI LUNI INCEPAND CU DATA DE 31.10.2018
17031/10/2018 HCL NR 170 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL COMUNEI LIMANU PENTRU TRIMESTRUL III DIN ANUL 2018
17131/10/2018 HCL NR 171 PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE SERVICII JURIDICE PENTRU DOSARUL CIVIL NR.4876/254/2018
17231/10/2018 HCL NR 172 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO – ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AFERENTI INVESTITIEI “AMENAJARE STRADA GHEORGHE BUNOIU SI INFIINTARE REFUGII PARCARE/SPATII VERZI STRADA MIHAIL KOGALNICEANU
LOCALITATEA 2 MAI
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA”
17331/10/2018 HCL NR 173 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE A TITLULUI DE CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI LIMANU
17431/10/2018 HCL NR 174 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE
INTOCMIT DE S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. A PROPRIETATII IMOBILIARE (TEREN INTRAVILAN – 500 MP)
SITUATA IN COMUNA LIMANU
STR. PICTOR TONITZA NR. 41
ZONA 4
LOT 137
JUDETUL CONSTANTA
17531/10/2018 HCL NR 175 PRIVIND VANZAREA DIRECTA A UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 500 MP
PROPRIETATEA PRIVATA A COMUNEI LIMANU
JUDETUL CONSTANTA
PIRVU IOAN
17631/10/2018 HCL NR 176 PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE
INTOCMIT DE S.C. DOBROGEA EVAL S.R.L. A PROPRIETATII IMOBILIARE (TEREN INTRAVILAN – 400 MP)
SITUATA IN COMUNA LIMANU
SAT 2 MAI
STR. NUCILOR
NR.49
JUDETUL CONSTANTA
17731/10/2018 HCL NR 177 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII UNUI CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE INTRE COMUNA LIMANU SI TUDOR ANA CASATORITA CU TUDOR MIHAI
A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 400 MP
ATRIBUIT IN FOLOSINTA GRATUITA LUI TUDOR ANA SI TUDOR MIHAI SITUAT IN COMUNA LIMANU
SAT 2 MAI
STRADA NUCILOR
NR.49
JUDETUL CONSTANTA
17831/10/2018 HCL NR 178 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL IN VEDEREA PARCELARII SI MODIFICARII REGLEMENTARII URBANISTICE APROBATE ANTERIOR PRIN HCL NR 61/2010 “UAT LIMANU
LOCALITATEA VAMA VECHE
PARCELA A454/1/1 – LOT 3
JUDETUL CONSTANTA”.
17931/10/2018 HCL NR 179 PRIVIND APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI SI A DOCUMENTELOR AFERENTE PRIVIND AMENAJAREA
INTRETINEREA
MODERNIZAREA
EXTINDEREA SI EXECUTAREA LUCRARILOR SPECIFICE ZONELOR VERZI SI DOMENIULUI PUBLIC DIN COMUNA LIMANU
18031/10/2018 HCL NR 180 PRIV PRIMARIE) IND APROBAREA DEMOLARII CONSTRUCTIILOR “CLADIRE MAPN
CLADIRE DISPENSAR UMAN LIMANU
CLADIRE ANEXA (TOALETE/MAGAZII/PRIMARIE) LIMANU”
18131/10/2018 HCL NR 181 PRIVIND APROBAREA RETRAGERII DREPTULUI DE FOLOSINTA ASUPRA TERENULUI SITUAT IN LOCALITATEA VAMA VECHE
COMUNA LIMANU
LOT 40
ACORDAT DOAMNEI MEMET SELMA PRIN HCL NR.17/2008
18231/10/2018 HCL NR 182 PRIVIND APROBAREA COMPLETARII SI MODIFICARII HCL 140/21.09.2018
18331/10/2018 HCL NR 183 PRIVIND APROBAREA COMPLETARII SI MODIFICARII HCL 141/21.09.2018
18431/10/2018 HCL NR 184 PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CLUBULUI SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI SI APROBAREA ACHIZITIONARII DE TRIBUNE SI GARA DE CATRE CLUBUL SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI
18531/10/2018 HCL NR 185 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA A CLUBULUI SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI PENTRU TRIMESTRUL III 2018
18631/10/2018 HCL NR 186 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII HCL NR.15/23.02.2017
18731/10/2018 HCL 187 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu
respectiv sa exercite calea de atac in dosarul nr.387/229/2016
aflat pe rolul Judecatoriei Fetesti
avand ca obiect – anulare act
reclamant Ciuciu Gheorghe si S.C. BLUE NIGHT 2003 S.R.L. PITESTI
18831/10/2018 HCL 188 privind aprobarea indreptarii erorii materiale survenite in HCL 115 /27.07.2018 privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul civil 5734/118/2017 stadiul procesual recurs.
18931/10/2018 HCL 189 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a comunei Limanu pe anul 2018
19016/11/2018 HCL 190 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea
închirierea si eploatarea exploatarea locuintelor sociale
19116/11/2018 HCL 191 privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de manager al Clubului Sportiv Poseidon Limanu – 2 Mai
19216/11/2018 HCL 192 privind aprobarea evenimentelor desfasurate in luna Decembrie a anului 2018
in comuna Limanu
19316/11/2018 HCL 193 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu in vederea construirii unei case de vacanta P+1E – generat de imobilul situat in strada Mihail Kogalniceanu
nr.418
sat 2 Mai
19416/11/2018 HCL 194 privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea inchirierii unui apartament situat in sat Limanu
strada Bradului
nr.16
comuna Limanu
judetul Constanta
19516/11/2018 HCL 195 privind darea in folosinta gratuita a terenului din domeniul public al comunei Limanu
in vederea construirii si punerii in functiune a Sistemului Regional de alimentare cu apa Constanta (“Aductiune Tatlageac – Mangalia
Aductiune Mangalia – Albesti
Aductiune Mangalia – Limanu
Statie pompare Mangalia Grup Pompare Albesti si Limanu
Statie electroclorare Limanu
judetul Constana”) din cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020”.
19616/11/2018 HCL 196 privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru prestarile de servicii de deszapezire efectuate de Limanu Verde Servicii de Curatenie S.R.L.
19716/11/2018 HCL 197 privind aprobarea preturilor/tarifelor pentru prestarile de servicii de iluminat festiv efectuate de Limanu Verde Servicii de Curatenie S.R.L.
19816/11/2018 HCL 198 privind aprobarea modificarii HCL nr.178/20.10.2017 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Limanu
judetul Constanta
19916/11/2018 HCL 199 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti investitiei prin cofinantare
“Retea de iluminat public pietonal pentru zona adiacenta plajei Vama Veche
judet Constanta”
20028/11/2018 HCL 200 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele comunei Limanu si Consiliului Local Limanu in dosarul nr.15003/118/2010
aflat pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie
pentru Recurs – actiune in constatare
20128/11/2018 HCL NR. 201 privind aprobarea solicitarii de trecere a unui imobil din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al comunei Limanu si in administrarea Consiliului Local Limanu
20207/12/2018 HCL nr. 202 privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii a comunei Limanu pe anul financiar 2018
20307/12/2018 HCL nr. 203 privind aprobarea acordarii de pachete cu alimente pentru sarbatorile de iarna
20407/12/2018 HCL nr. 204 privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu
Primarul comunei Limanu si Consiliul Local Limanu in dosarul nr.6881/118/2018
aflat pe rolul Tribunalului Constanta.
20507/12/2018 HCL nr. 205 privind aprobarea dotarii Politiei Locale Limanu cu un bun mobil – autoturism Dacia Logan
cu numar de inmatriculare CT-12-PCL
20607/12/2018 HCL nr. 206 privind incadrarea in categoria functionala de strazi a unor bunuri imobile aflate pe raza Unitatii Administrativ -Teritoriale a Comunei Limanu
20713/12/2018 HCL nr. 207 privind aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitie
“Asfaltare drum de legatura Limanu – Hagieni
comuna Limanu
localitatea Limanu
judet Constanta”
20820/12/2018 HCL nr. 208 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al CLUBULUI SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI
20920/12/2018 HCL nr. 209 privind aprobarea contului de executie al comunei Limanu pentru trimestrul IV al anului 2018
21020/12/2018 HCL nr. 210 privind aprobarea contului de executie bugetara a Clubului Sportiv Poseidon Limanu – 2 Mai pentru trimestrul IV al anului 2018
21120/12/2018 HCL nr. 211 privind aprobarea indreptarii erorii materiale survenite in HCL nr. 122 din 2017 privind completarea HCL din 2017
21220/12/2018 HCL nr. 212 privind aprobarea modificarii organigramei Clubului Sportiv Poseidon Limanu – 2 Mai si aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea functiei contractuale vacante de antrenor al sectiei de lupte
21320/12/2018 HCL nr. 213 privind aprobarea stabilirii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
21420/12/2018 HCL nr. 214 privind incadrarea pe zone a unor imobile situate in localitatea Hagieni
comuna Limanu
judetul Constanta

NumărDatăTitlul HotărâriiLink
4829/08/2016
104/01/2017
204/01/2017
304/01/2017
423/02/2017
523/02/2017
623/02/2017
723/02/2017
823/02/2017
923/02/2017
1023/02/2017
1123/02/2017
1223/02/2017
1323/02/2017
1423/02/2017
1523/02/2017
1623/02/2017
1723/02/2017
1823/02/2017
1923/02/2017
2023/02/2017
2123/02/2017
2223/02/2017
2323/02/2017
2423/02/2017
2523/02/2017
2623/02/2017
2723/02/2017
2823/02/2017
2923/02/2017
3023/02/2017
3121/03/2017
3221/03/2017
3329/03/2017
3429/03/2017
3529/03/2017
3629/03/2017
3729/03/2017
3829/03/2017
3929/03/2017
4029/03/2017
4129/03/2017
4229/03/2017
4329/03/2017
4429/03/2017
4529/03/2017
4629/03/2017
4729/03/2017
4829/03/2017
4929/03/2017
5031/03/2017
5106/04/2017
5206/04/2017
5306/04/2017
5406/04/2017
50.106/04/2017
5519/04/2017
5619/04/2017
5719/04/2017
5819/04/2017
5905/05/2017
6005/05/2017
12214/05/2017
6122/05/2017
6222/05/2017
6322/05/2017
6422/05/2017
6522/05/2017
6622/05/2017
6722/05/2017
6822/05/2017
6922/05/2017
7022/05/2017
7122/05/2017
7222/05/2017
7322/05/2017
7422/05/2017
7522/05/2017
7622/05/2017
7722/05/2017
7822/05/2017
7922/05/2017
8022/05/2017
8122/05/2017
8222/05/2017
8322/05/2017
8422/05/2017
8522/05/2017
8622/05/2017
8722/05/2017
8822/05/2017
8922/05/2017
9025/05/2017
12826/05/2017
13326/05/2017
13626/05/2017
9114/06/2017
9214/06/2017
9314/06/2017
9414/06/2017
9514/06/2017
9614/06/2017
9729/06/2017 Hotărâre privind aprobarea inventarului parțial al bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Limanu.
9829/06/2017 Hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Limanu pentru a participa în calitate de observator în cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat .
9905/07/2017 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Limanu pentru o perioadă de trei luni : iulie
august
septembrie 2017 .
10005/07/2017 Hotărâre privind completarea HCL nr. 21/2017 referitoare la aprobarea
Amplasării și autorizării mijloacelor de publicitate în comuna Limanu
jud. Constanța.
10105/07/2017 Hotărâre privind darea în gestiune a serviciului de salubrizare și igienizare către SC Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL .
10205/07/2017 Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciului de consultanță juridică lunară
în toate problemele Primăriei comunei Limanu prin Primar și Primarului comunei Limanu
asistență juridică permanentă
elaborare de opinii juridice
reprezentare în fața instituțiilor publice.
10305/07/2017 Hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al
Serviciului voluntar pentru situații de urgență.
10405/07/2017 Hotărâre privind aprobarea
Actualizare plan de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Limanu.
10505/07/2017 Hotărâre privind recuperarea prețului dezmembrării suprafeței de teren zona 7 ANL
localitatea Limanu
raportat la fiecare suprafață în parte.
10605/07/2017 Hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute asupra unui teren în suprafață de 40 mp. pentru amplasarea unui transformator pentru energie electrică.
10705/07/2017 Hotărâre privind vânzarea directă a unui teren în suprafață de 400 mp.
lot 19
zona VII
proprietatea privată a comunei Limanu
județul Constanța.
10805/07/2017 Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare aferent Spațiu – Incintă Grădiniță – Camera Agricolă.
10905/07/2017 Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare aferent Spațiului Dispensar Medical.
11005/07/2017 Hotărâre privind completarea HCL 84/23.12.2015.
11105/07/2017 Hotărâre privind aprobarea reactualizării Studiului de fezabilitate – Sistem de alimentare cu gaze în comuna Limanu – iunie 2017.
11205/07/2017 Hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru introducerea în intravilan și dezmembrare loturi pentru construire locuințe și căi de acces și a regulamentului local de urbanism.
11305/07/2017 Hotărâre privind schimbarea amplasamentului domnului Ștefan Dragoș Alexandru
din lotul 86
zona IV
din localitatea 2 Mai
comuna Limanu
în parcela A 467/3
localitatea Vama Veche
comuna Limanu.
11405/07/2017 Hotărâre privind aprobarea schimbării amplasamentului domnului Mastraghin Mihai Nicolae
din lotul 87
zona IV din localitatea 2 Mai
comuna Limanu
în parcela A 467/3 localitatea Vama Veche
comuna Limanu.
11505/07/2017 Hotărâre privind aprobarea valorii de investiții a proiectului
Renovare
modernizare și dotare Cămin cultural
localitatea 2 Mai
Constanța.
11605/07/2017 Hotărâre privind aprobarea valorii de investiții a proiectului
Înființare grădiniță cu program prelungit
localitarea Limanu
comuna Limanu
județul Constanța.
11705/07/2017 Hotărâre privind aprobarea inventarului final al bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat al comunei Limanu.
11805/07/2017 Hotărâre privind completarea HCL 21/31.03.2014.
11905/07/2017 Hotărâre privind modificarea HCL 60/05.05.2017.
12014/07/2017 Hotărâre privind completarea HCL nr. 73/2017.
12114/07/2017 Hotărâre privind aprobarea contractului de locațiune pentru suprafața de 250 mp. din cadrul piațetei
lot2/2
sat Vama Veche.
12326/07/2017 Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Limanu
în persoana dlui. Maricoiu Ionuț Călin
consilier local
pentru a conduce ședința din data de 26.07.2017.
12426/07/2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2017 și a listei de investiții finanțate de la bugetul local pentru anul financiar 2017.
12526/07/2017 Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Limanu
județul Constanța.
12626/07/2017 Hotărâre privind darea în folosință gratuită a terenului din domeniul public și privat al comunei Limanu
în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța (
Aducțiune Tătlăgeac – Mangalia
Aducțiune Mangalia – Albești
Aducțiune Mangalia – Limanu) din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanța in perioada 2014 – 2020.
12726/07/2017 Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație din partea dlui. Nadoleanu Cristi – Georgian.
12926/07/2017 Hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al Societății comerciale
Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL.
13026/07/2017 Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare
intocmit de SC Primoval SRL
cu privire la terenul intravilan în suprafață de 400 mp.
situat în localitatea 2 Mai
Str. Nucilor ( zona 7
lot 26)
comuna Limanu
județul constanța.
13126/07/2017 Hotărâre privind vânzarea directă a unui teren în suprafață de 400 mp.
lot 26
zona 7
din localitatea 2 Mai
proprietatea privată a comunei Limanu.
13226/07/2017 Hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract e asistență juridică cu un avocat care să reprezinte interesele Primăriei Limanu in dosar nr. 4922/118/2017 .
13426/07/2017 Hotărâre privind darea în administrare și exploatare a bunului
container mobil tip wc
înregistrat în contabilitatea UAT Limanu către Scoala Gimnazială nr. 1 Limanu.
13526/07/2017 Hotărâre privind aprobarea intenției de finanțare a obiectivului de investiții Inființare platformă comunală pentru preluarea și depozitarea gunoiului de grajd din comuna Limanu.
13626/07/2017 Hotărâre privind aprobarea grilelor de salaririi ale CLUBULUI SPORTIV POSEIDON LIMANU – 2 MAI.
13709/08/2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2017 și a Listei de investiții finanțate de la bugetul local pentru anul financiar 2017.
13809/08/2017 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social si aprobarea Actului constitutiv reactualizat cu completarea obiectului secundar de activitate al Societății comerciale
Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL.
13909/08/2017 Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan situat în zona 4
lot 13.
14009/08/2017 Hotărâre privind vânzarea directă a unui teren în suprafață de 500 mp.
lot 13
zona 4
proprietatea privată a comunei Limanu .
14109/08/2017 Hotărâre privind aprobarea preluării de către dnii. Leonte Constantin Danut și Leonte Marcel a contractului de concesionare nr. 112/27.11.1998.
14209/08/2017 Hotărâre privind aprobarea taxei speciale pentru eliberarea avizului de oportunitate pentru elaborare Plan Urbanistic Zonal .
14309/08/2017 Hotărâre privind modificarea HCL Limanu nr. 28/23.02.2017 privind aprobarea unui schimb de terenuri între comuna Limanu și Antip Cuprian .
14409/08/2017 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 118/2017.
14525/08/2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2017 și a Listei de investiții finanțate de la bugetul local pentru anul financiar 2017.
14625/08/2017 Hotărâre privind darea în administrare și exploatare a unor bunuri mobile aparținând comunei Limanu către Serviciul Comunitar de Utilități Publice de Interes Local Limanu.
14825/08/2017 Hotărâre privind revocarea parțială a HCL nr. 94/14.06.2017 privind aprobarea inventarului parțial al bunurilorr care alcătuiesc domeniul public și privat al comunei Limanu.
14925/08/2017 Hotărâre privind înscrierea în inventarul bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Limanu a terenului intravilan în suprafață de 830 mp.
situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 419
lot 2
sat 2 Mai.
15025/08/2017 Hotărâre privind trecerea terenului în suprafață de 830 mp.
situat în str. Mihail Kogălniceanu nr. 419
lot 2
sat 2 Mai din domeniul privat al comunei Limanu în domeniul public de interes local al comunei Limanu.
15125/08/2017 Hotărâre privind aprobarea solicitării de prelungire a valabilității Scrisorii de garanție pentru restituirea avansului nr. 254/24.07.2015 pana la data de 26.12.2017.
15225/08/2017 Hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan din str. Nucilor
zona 7
lot 1
sat 2 Mai.
15325/08/2017 Hotărâre privind vânzarea directă a unui teren în suprafață de 400 mp.
lot 1
zona 7
sat 2 Mai.
15425/08/2017 Hotârâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a CLUBULUI SPORTIV POASEIDON LIMANU – 2 MAI și lista de investiții.
15521/09/2017 Hotărâre privind alegerea președintelui pentru ședința extraordinară din data de 21.09.2017.
15621/09/2017 Hotărâre privind prelungirea contractului de concesionare nr. 5316/01.11.2007.
15721/09/2017 Hotărâre privind modificarea regulamentului local de urbanism.
15821/09/2017 Hotărâre privind aprobarea
Regulamentului privind măsurile de utilizare a focului deschis și a fumatului pe teritoriul comunei Limanu.
15921/09/2017 Hotărâre privind modul de organizare a apărării împotriva incendiilor în comuna Limanu.
16021/09/2017 Hotărâre privind adoptarea unor măsuri de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul comunei Limanu.
16121/09/2017 Hotărâre privind darea în administrare a unor bunuri aparținând domeniului public de interes local al comunei Limanu către Școala Gimnazială nr. 1 Limanu.
16221/09/2017 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și lista de investiții pe anul 2017.
16321/09/2017 Hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru SC Limanu Verde Servicii de curățe
Hotărâre privind declansarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru SC Limanu Verde Servicii de Curățenie SRL.
16421/09/2017 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale in HCL 151/25.08.2017.
16521/09/2017 Hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018.
16621/09/2017 Hotărâre privind aprobarea planului de situație al parcelei PS 183/1/1.
16721/09/2017 Hotărâre privind modificaerea HCL 140/09.08.2017.
16821/09/2017 Hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL 52/06.04.2017.
16921/09/2017 Hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli ce nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.
17021/09/2017 Hotărâre privind înființarea unei săli de sport de 180 de locuri prin subprogramul
Săli de sport
al Companiei Naționale de Investiții.
17121/09/2017 Hotărâre privind aprobarea majorării taxei reprezentând cheltuieli de executare .
17221/09/2017 Hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Limanu
din partea Consiliului Local Limanu .
17321/09/2017 Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa 3 la HCl nr. 19/03.04.2004.
17420/10/2017 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Limanu pentru o perioada de 3 luni : Octombrie 2017
Noiembrie 2017 si Decembrie 2017
17520/10/2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Limanu si a Listei de investitii finantate de la bugetul local pentru anul financiar 2017.
17620/10/2017 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu in dosarul 522/254/2017
aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia
in contradictoriu cu SC SUNSET BEACH VAMA VECHE SRL.
17720/10/2017 Hotarare privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar aflate in patrimoniul comunei Limanu.
17820/10/2017 Hotarare privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Limanu
Jud. Constanta.
17920/10/2017 Hotarare privind revocarea HCL nr.170/21.09.2017 privind infiintarea unei sali de sport de 180 de locuri prin subprogramul ” SALI DE SPORT” al Companiei Nationale de Investitii.
18020/10/2017 Hotarare privind predarea catre MDRAPFE prin “CNI ” SA a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii proiect tip – Sala de sport cu tribuna 180 locuri – Comuna Limanu
Sat Limanu
Strada Caminului nr 58.
18120/10/2017 Hotarare privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna LImanu pentru anul scolar 2017-2018.
18220/10/2017 Hotarare privind accordarea unui ajutor financiar doamnei Pohrib Coralia.
18320/10/2017 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele UAT Limanu
Consiliului Local Limanu
in dosarul 5734/118/2017
aflat pe rolul Tribunalului Constanta
in contradictoriu cu SC IMSAT CONSTRUCT SRL.
18420/10/2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general pe anul 2017 a SERVICIULUI COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE DE INTERES LOCAL LIMANU.
18520/10/2017 Hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul SCUPIL Limanu.
18620/10/2017 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele comunei Limanu in dosarul 11526/212/2017
aflat pe rolul Judecatoriei Constanta
in contradictoriu cu SC HIDROEDIL SA.
18720/10/2017 Hotarare privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul Privat al comunei Limanu
judetul Constanta.
18827/10/2017 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele UAT Limanu
in dosarul nr.4960/254/2016
aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia
in contradictoriu cu “COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE – CFR SA”.
18927/10/2017 Hotarare privind aprobarea caietului de sarcini – Achizitia unui imobil pentru desfasurarea activitatii SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL.
19027/10/2017 Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului Local de Venituri si Cheltuieli al Comunei Limanu pe 2017 si a Listei de Investitii Finantate de la Bugetul Local pentru Anul Financiar 2017.
19123/11/2017 HOTARARE PRIVITOR LA ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA AL CONSILIULUI LOCAL LIMANU
PENTRU SEDINTA ORDINARA DIN DATA DE 23 .11.2017
19223/11/2017 Hotarare privind aprobarea mojorarii capitalului social si aprobarea actului constitutiv actualizat al SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL.
19323/11/2017 Hotarare privind modificarea HCL 56/19.04.2017 privind aprobarea infintarii societatii comerciale LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL.
19423/11/2017 Hotarare privind aprobarea Regulamentului privitor la stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Limanu
pentru unitatiile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania.
19523/11/2017 Hotarare privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU in vederea retragerii constructiilor fata de limitele laterale posterioare ale parcelei – Str. Trestiei
nr.14
sat Limanu
Com Limanu
Jud. Constanta.
19623/11/2017 Hotarare privind achizitionarea de servicii juridice pentru dosarul 2458/254/2016
stadiul procesual apel.
19723/11/2017 Hotarare privind numerea unui sef interimar la SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE DE INTERES LOCAL LIMANU.
19823/11/2017 Hotarare privind predarea catre MDRAPFE prin CNI SA
a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii “SALA DE SPORT CU TRIBUNA DE 180 LOCURI” strada caminului nr.58
Scoala Generala Limanu
Loc Limanu
Jud Constanta.
19923/11/2017 Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
20023/11/2017 Hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii scrisorii de garantie bancara pentru restituirea avansului nr.254/24.07.2015 pana la data de 26.04.2017 ( scrisoare de garantie in valoare 1.869.542
40 lei
emisa de catre FNGCIMM SA IFN ) in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.699.584
00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA.
20123/11/2017 Hotarare privind vanzarea directa a unui teren in suprafata de 400 mp
lot 54
zona VII
proprietate privata a comunei Limanu
Judet Constanta.
20223/11/2017 Hotarare privind aprobarea evenimentelor ce vor fi desfasurate in luna Decembrie a anului 2017.
20323/11/2017 Hotarare privind achizitionarea unui teren de catre SC LIMANU VERDE SERVICII DE CURATENIE SRL.
20423/11/2017 Hotarare privind achizitionarea de cadouri
cu ocazia sarbatorilor de iarna pentru elevii din unitatiile de invatamant de pe raza comunei Limanu.
20523/11/2017 Hotarare privind renuntarea unilaterala la mandatele avocatiilor reprezentanti ai comunei Limanu
din dosarul 387/229/2016.
20623/11/2017 Hotarare privind aprobarea accordarii de pachete cu alimente pentru sarbatorilor de iarna.
20723/11/2017 Hotarare privind renuntarea unilaterala la contractul de asistenta juridica ce are ca obiect dosarul civil nr. 17775/245/2012 aflat pe rolul Tribunalului Iasi.
20818/12/2017 HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA HCL 24/23.02.2017 PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATIILOR COMERCIALE SI A SERVICIILOR DE PIATA IN COMUNA LIMANU
JUDET CONSTANTA.
20918/12/2017 HOTARARE PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI LIMANU
IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI LIMANU A PS 183/1
PS 183/1/1
PS 183/2 SI PS 170/1.
21018/12/2017 HOTARARE PRIVIND COMPLETAREA REGLEMENTARILOR REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT PLANULUI DE URBANISM GENERAL – PUG
AL COMUNEI LIMANU
JUDET CONSTANTA.
21118/12/2017 HOTARARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE CHELTUIELI SI VENITURI PENTRU ANUL 2017
AL CLUBULUI SPORTIV POSEIDON.
21221/12/2017 HOTARARE PRIVIND UTILIZAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL COMUNEI LIMANU PENTRU ANUL 2017.
21328/12/2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR PENTRU NAVETA LA SI DE LA LOCUL DE MUNCA A CADRELOR DIDACTICE SI A PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR DE STAT IN ANUL SCOLAR 2017-2018.
21428/12/2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ORGANIZARII RETELEI SCOLARE DE PE RAZA COMUNEI LIMANU PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019.
21528/12/2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREA ACHIZITIONARII DE SERVICII JURIDICE IN VEDEREA RECUPERARII PREJUDICIULUI CONFORM MASURII II. 5 DIN DECIZIA CURTII DE CONTURI NR.41/2016.
21628/12/2017 HOTARARE PRIVIND APROBAREAACHIZITIONARII DE SERVICII JURIDICE IN DOSARUL CIVIL 7249/118/2016 STADIU PROCESUAL.
21717/01/2018 HOTARARE PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA AL BUGETULUI LOCAL
AL COMUNEI LIMANU PE TRIMESTRUL IV AL ANULUI 2017.
21828/12/2017 HOTARERE PRIVIND STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE DIN COMUNA LIMANU
PENTRU ANUL 2018.
21928/12/2017 HOTARARE PRIVIND STABILIREA SALARIILOR DE BAZA PENTRU FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSONALUL CONTRACTUAL DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI LIMANU.

NumărDatăTitlul HotărâriiLink
110/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 1 /10.02.2016 privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2015 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Limanu şi a listei de investiţii pe anul 2016.
210/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 2 /10.02.2016 privind aprobarea Dării de seamă –(Raport încheiat pe anul financiar 2016)
a Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice Limanu.
310/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 3 /10.02.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Limanu.
410/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 4 /10.02.2016 privind aprobarea procedurii privind anularea în cotă de 73% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015
inclusiv
şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termen de plată până la 30 septembrie 2015
inclusiv
stinse până la această dată constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Limanu.
510/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 5 /10.02.2016 privind încetarea de drept
inainte de expirarea duratei normale a mandatului
a calităţii de consilier local în Consiliul Local Limanu
a domnului Maricoiu Ionuţ-Călin.
610/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 6 /10.02.2016 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Limanu al d-lui Mihai Oprişan.
710/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 7 /10.02.2016 privind trecerea în domeniul privat a suprafeţei de teren de 882 m.p.
teren situat pe strada Popa Şapcă
nr. 178
sat 2 Mai
comuna Limanu.
810/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 8 /10.02.2016 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dumitru Gabriel
din localitatea 2 Mai
comuna Limanu.
910/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 9 /10.02.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan şi alipire loturi pentru construire locuinţă P+1E
beneficiar Raţă Ilie.
1010/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 10 /10.02.2016 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Bisericii Ortodoxe Limanu a suprafeţei de 4665
00m.p.
teren intravilan.
1110/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 11 /10.02.2016 privind acceptarea Actului de Donaţie asupra suprafeţei de teren de 206 m.p.
teren arabil situat în intravilanul satului 2 Mai
comuna Limanu
judeţul Constanţa
parcela A 421/48/10/3/2
donatori -Rotaru Nicuţă şi Rotaru Alexandrina .
1210/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 12 /10.02.2016 privind aprobarea contractului de sponsorizare nr.2/11.01.2016.
1323/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 13 /23.02.2016 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. 254/24.07.2015 până la data de 26.09.2016
scrisoare de garanţie emisă de către FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 1.699.584
00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă
comuna Limanu
judeţul Constanţa” în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. C125A011121400006/27.02.2012 PNDR 2007 – 2013/C0430A00T211121400006/27.02.2012 – PNDR-2020.
1423/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 14/23.02.2016 privind trecerea în domeniul privat a suprafeţei de teren de 500 m.p.
teren situat pe strada Al.I. Cuza
nr. 381
sat 2 Mai
comuna Limanu.
1523/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 15/23.02.2016 privind aprobarea în bugetul local a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţămîntul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate pe anul 2016.
1623/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 16/23.02.2016 privind aprobarea acordării în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 26 m.p.
S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
în scopul amplasării şi funcţionării unei capacităţi energetice de utilitate publică
alcătuită din post de transformare PTAB 630 KVA în construcţie Anvelopa de Beton.
123/06/2016 Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Limanu
PDF
223/06/2016 Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in data de 05.06.2016
PDF
323/06/2016 Hotarare privind declararea consiliului ca legal constituit
PDF
423/06/2016 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
PDF
523/06/2016 Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Limanu
PDF
623/06/2016 Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Limanu
PDF
1713/07/2016 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
PDF
1813/07/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
PDF
1913/07/2016 Hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta” in vederea depunerii cererii de finantare cu acelasi titlu pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020
Sub-Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
PDF
2013/07/2016 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ( DALI ) cu titlul “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
2113/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul Constanta sa reprezinte comuna in relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Infiintare gradinita cu program prelungit localitatea Limanu
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
2213/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul COnstanta sa reprezinte comuna Limanu in relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Renovare
modernizare si dotare Camin cultural
localitatea 2Mai
judetul Constanta”
PDF
2313/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T ( Proiect Tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul: Infiintare gradinita cu program prelungit
com. Limanu
jud. Constanta”
PDF
2413/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T. ( Proiect tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul: Renovare
modernizare si dotare Camin Cultural
loc. 2Mai
com. Limanu
jud. Constanta
PDF
2513/07/2016 Hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului nr. 254/24.07.2015 pana la data de 26.12.2016 ( scrisoarea de garantie in valoare de 18695424lei emisa de catre FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1699584
00lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Modernizare drumuri de exploatare agricola comuna Limanu judetul Constanta” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C125A011121400006/27.02.2012 PNDR 2007 – 2013 / C0430A00T211121400006/ 27.02.2012 – PNDR 2014 – 2020 si a actelor aditionale nr. 1/01.04.2013
2/23.09.2013
3/05.03.2013
4/14.10.2015
5/12.11.2015
6/20.01.2016 si 7/12.04.2016 in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale cu data limita a valabilitatii initiale 26.10.2015 )
PDF
2613/07/2016 Hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Limanu pentru alegerea delegatului satesc
de catre adunarea sateasca din localitatea Hagieni
comuna Limanu
PDF
2713/07/2016 Hotararea privind nominalizarea reprezentantului UAT Limanu la infiintarea cu personalitate juridica a ASOCIATIA FLAG MANGALIA LITORAL
PDF
2813/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul Constanta sa reprezinte comuna Limanu in relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta” in vederea depunerii cererii de finatare cu acelasi titlu pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020
Sub – Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
PDF
2913/07/2016 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire Imobile – Locuinte P + 2 E” strada Castanului
intravilan localitatea 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
beneficiari Stanga Constantin si Stanga Daniela
PDF
3013/07/2016 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru introducere in intravilan si dezmembrare loturi pentru construire locuinte si cale de acces
localitatea Vama Veche
Parcela A448/3/1
comuna Limanu
judetul Constanta
titular Cavargic Tudora
PDF
3113/07/2016 Hotararea privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Focsa Elena din localitatea 2Mai
comuna Limanu
PDF
3213/07/2016 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de comodat nr. 2292/06.04.2004 incheiat intre Consiliul Local Limanu si Cabinet Mediacal Individual Dr. Darjan Camelia PDF
3329/07/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local ai a listei de investitii pe anul 2016
PDF
3429/07/2016 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
judetul Constanta
pentru anul 2016
PDF
3529/07/2016 Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Limanu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea” ( ADI Dobrogea ) PDF
3629/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul Constanta sa reprezinte comuna Limanuin relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare agricola
comuna Limanu
judetul Constanta” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. Cod contract C125A011121400006/27.02.2012 si 2014 – 2020 Cod contract C0430A00T211121400006/27.02.2012
PDF
3729/07/2016 Hotarare privind unele masuri de asigurare a salubrizarii terenurilor intravilane sistematizate din comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
3829/07/2016 Hotarare privind modificarea art. 3 alin. (6) din HCL Limanunr. 25/10.05.2011 privind aprobarea proiectului de investitii “Modernizare drumuri de exploatare agricola
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
3929/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T. ( Proiect Tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica pentru obiectivul: Infiintare capela
localitatea 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
4029/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T. ( Proiect Tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica pentru obiectivul: Infiintare capela
localitatea Limanu
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
4129/07/2016 Hotarare privind efectuarea unei expertize economico – financiare asupra activitatii desfasurata in ultimii 5 ani la nivelul Biroului Buget Finante
Contabilitate
Taxe si Impozite Locale
Contracte
Autorizare si Control din cadrul Primariei comunei Limanu
de catre o societate autorizata
PDF
4229/07/2016 Hotarare privind efecturarea unei expertize economico – financiare cu privire la activitatea desfasurata de Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu PDF
4329/07/2016 Hotarare privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale Limanu
PDF
4429/07/2016 Hotarare privind initierea demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General al comunei Limanu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
PDF
4529/07/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anghel Rodica din localitatea 2Mai comuna Limanu
PDF
4629/08/2016 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Limanu
PDF
4729/08/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
PDF
4829/08/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea
evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Limanu
care nu sunt supuse inmatricularii.
PDF
4929/08/2016 Hotarare privind aprobarea Strategiei de Tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul Regional RAJA SA pentru perioada 2021-2029
PDF
5029/08/2016 Hotarare privind acceptarea cotei de coparticipare a Primariei comunei Limanu la realizarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica a obiectivului ” Extindere retea electrica de interes public
zona IV
localitatea Limanu
Comuna Limanu
Judetul Constanta.
PDF
5129/08/2016 Hotarare privind alegerea delegatului satesc – Sat Hagieni
PDF
5229/08/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nicoleta Ciobanel din loc Limanu
comuna Limanu
PDF
5329/08/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Elena Craciun din localitatea 2 Mai
comuna Limanu
Judetul Constanta
PDF
5429/08/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar domnului Gara Marian din localitatea Hagieni
comuna Limanu
Judetul Constanta
PDF
5529/08/2016 Hotarare privind aprobarea schimbarii lotului nr. 11 din zona ANL cu lotul nr.27
zona 7 ANL
comuna Limanu
Judetul Constanta
PDF
5629/08/2016 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 2
4084 ha
situate in zona 7 ANL
Stra General Virtejanu nr 2
parcela NST 290/5/2/1
comuna Limanu
Judetul Constanta
in vederea intabularii loturilor dezmembrate.
PDF
5729/08/2016 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1000 mp
avand nr. cadastral 101467
situate in localitatea Vama-Veche
Str Mihail Kogalniceanu
nr 38 B
comuna Limanu
Judetul Costanta
PDF
5809/09/2016 Hotarare privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Limanu
in Consiliul de Administratie al unitatiilor de invatament de pe raza comunei Limanu.
5914/09/2016 Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr 58/09.09.2016 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Limanu in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatament de pe raza comunei Limanu.
6028/10/2016 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al COnsiliului Local pentru o perioada de 3 luni
respective : Octombrie 2016
Noiembrie 2016
Decembrie 2016.
PDF
6128/10/2016 Hotarare privind insusirea si aprobarea inventarului domeniului public al comunei Limanu.
PDF
6228/10/2016 Hotarare privind insusirea si aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu.
PDF
6328/10/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Limanu
PDF
6428/10/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016.
PDF
6528/10/2016 Hotarare privind aderarea UATC Limanu ca membru in Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral -Delta Dunarii.
PDF
6628/10/2016 Hotarare privind aprobarea Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ( DALI) cu titlul MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE INTERES LOCAL IN COMUNA LIMANU
JUD.CONSTANTA – revizuirea nr.1
PDF
6728/10/2016 Hotarare privind modificarea art.6 din HCL Limanu nr. 19/13.07.2016 privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat” MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL
IN COMUNA LIMANU
JUD CONSTANMTA ” in vederea depunerii cereri de finantare cu acelasi titlu pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
Sub Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
PDF
6828/10/2016 Hotarare privind achizitionarea lucrarii de reactualizare a studiului de fezabilitate pentru obiectul ” INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE 2 MAI
LIMANU
VAMA VECHE
in comuna Limanu.
PDF
6928/10/2016 Hotarare privind stabilirea unor normative de cheltuieli si actiuni de protocol pentru Primaria Limanu
PDF
7028/10/2016 Hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor din Comuna Limanu si a antrnorului principal
care au obtinut in anul 2016
performante deosebite la competitiile internationale oficiale
PDF
7128/10/2016 Hotarare privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Limanu pentru anul scolar 2016 – 2017
PDF
7228/10/2016 Hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru Ziua de 1Decembrie si Sarbatorile de iarna
PDF
7328/10/2016 Hotarare privind achizitionarea de combustibil pentru incalzirea celor doua sedii al Primariei comunei Limanu
PDF
7428/10/2016 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu judetul Constanta pentru anul 2017
PDF
7528/10/2016 Hotarare privind completarea si modificarea HCL nr. 28/08.05.2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale SCUPIL Limanu
PDF
7628/10/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Primariei Limanu in dosar nr. 1779/254/2016 aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia avand ca obiect – plangere contraventionala in contradictoriu cu Barbat Claudia Vasilica
PDF
7728/10/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele comunei Limanu in dosarul nr. 269/254/2014 aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia avand ca obiect – hotarare care sa tina loc de act autentic in contradictoriu cu Barbat Claudia Vasilica si Barbat Marius Vasile
PDF
7828/10/2016 Hotarare privind aprobarea inchirierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu
in dosarul nr. 2808/118/2016
aflat pe rolul Tribunalului Constanta
avand ca obiect – refuz solutionare cerere
in contradictoriu cu Barbat Marius Vasile
PDF
7928/10/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu si Consiliului Local Limanu
in dosarul nr. 3219/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta avand ca obiect – anulare act administrativ reclamant RNP ROMSILVA – Directia Silvica Constanta
PDF
8028/10/2016 Hotarare privind darea in administrare a unor bunuri mobile si imobile inregistrate in contabilitatea UAT Comuna Limanu catre Scoala Gimnaziala Nr. 1 Limanu
PDF
8128/10/2016 Hotarare privind darea in administrare a unor bunuri inregistrate in contabilitatea UAT Comuna Limanu catre SCUPLIL Limanu
PDF
8228/10/2016 Hotarare privind modificarea si completarea HCL Limanu nr. 48/29.08.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea
evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Limanu care nu sunt supuse inmatricularii
PDF
8328/10/2016 Hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa – Canal Constanta si in care isi desfasoara activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanta PDF
8428/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar domnului Chiriac Ioan din localitatea 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
8528/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragos Sofica din comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
8628/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Aicoboaie Margareta din localitatea 2 Mai comuna LimanuJudetul Constanta
PDF
8728/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Calancea Mariana
din comuna Limanu
Judetul Constanta.
PDF
8828/10/2016 Hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri acordate in baza Legii 15/09.01.2003 dlui .Mihalache Marius Alexandru si dlui.Alexoiu Pavel
PDF
8928/10/2016 Hotarare privind aprobarea preluarii concesiunii lotului nr.19 A
in suprafata de 500 mp
din localitatea 2 Mai
comuna Limanu
de catre dna.Mihai Nina
PDF
9028/10/2016 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare
intocmit de catre S.C. PRIMOVAL S.R.L
cu privire la terenul intravilan proprietatea Comunei Limanu
in suprafata de 400 mp
lot 55
zona 6
din localitatea Limanu
Strada Sperantei nr. 12.
PDF
9128/10/2016 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie pentru restituirea avansului nr. 254/24.07.2015 pana la data de 26.04.2017 ( scrisoarea de garantie in valoare de 1.869.542
40 lei
emisa FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.699.584
00 din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA”
in baza contractului de finantare nr. C125A011121400006/27.02.2012 PNDR 2007-2013 / C0430A00T211121400006/27.02.2012 -PNDR 2014-2020 si a actelor aditionale nr. 1/01.04.2013
2/23.09.2013
3/05.03.2013
4 /14.10.2015
5 /12.11.2015
6 /20.01.2016
7/12.04.2016 si 8/21.09.2016
in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurarle
cu data limita a valabilitatii initiale 26.10.2015.
PDF
9228/10/2016 Hotarare privind inchirierea unor echipamente de iluminat festiv
PDF
9304/11/2016 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentatiei faza proiect tehnic – detalii de executie
pentru lucrari de intretinere pentru remedierea defectiunilor la imbracamintiile rutiere bituminoase pe strada 1 Mai
localitatea 2 Mai
Jud Constanta si pe strada Castanului
localitatea Limanu
Jud Constanta.
PDF
9404/11/2016 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic si a documentatiei faza proiect tehnic -detalii de executie
pentru lucrari de intretinere a drumului pietruit DC 8-Limanu-Hagieni
PDF
9504/11/2016 Hotarare privind acordarea unei sume de 31.500 lei Parohiei Vama-Veche
din localitatea Vama Veche
comuna Limanu
judetul Constanta
in vederea achizitionarii unei central termice a a unei toalete.
PDF
9606/12/2016 Hotarare cu privire la Angajamentul autoritatii deliberative de a asigura racordarea la reteaua de gaze naturale a obiectivului de investitie publica Infiintare gradinita cu program prelungit in comuna Limanu judet Constanta
PDF
9706/12/2016 Hotarare cu privire la Angajamentul autoritatii deliberative de a asigura racordarea la reteaua de gaze naturale a obiectivului de investitie public Renovare
modernizare si dotare Camin cultural 2Mai
judetul Constanta
PDF
9806/12/2016 Hotarare privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr. 150/11.11.2016 pentru rectificarea bugetului local al comunei Limanu
PDF
9916/12/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2016
PDF
10016/12/2016 Hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul si extravilanul comunei Limanu
PDF
10116/12/2016 Hotararre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din Comuna Limanu pentru anul 2017
PDF
10216/12/2016 Hotarare privind amanarea receptiei finale la lucrarea Canalizare menajera zona 2 Mai – Vama Veche comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10316/12/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta
PDF
10416/12/2016 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC Primoval SRL cu privire la taerenul intravilan proprietatea Comunei Limanu in suprafata de 500mp lot 171 zona 4 din localitatea Limanu comuna Limanu strada Pictor Tonita nr. 49
PDF
10516/12/2016 Hotarare privind admiterea receptiei lucrarilor cu obiectii pentru Lucrari de intretinere pentru remedierea defectiunilor la imbracamintile rutier bituminoase aferente strazii 1Mai localitatea 2Mai comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10616/12/2016 Hotarare privind adniterea receptiei lucrarilor fara obiectii pentru Lucrari de intretinere pentru remediere defectiunilor la imbracamintile rutier bituminoase aferente strazii Castanului localitatea Limanu comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10716/12/2016 Hotarare privind admiterea receptiei lucrarilor fara obiectii pentru Lucrari de intretinere a drumului pietruit DC 8 Limanu – Hagieni comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10816/12/2016 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii Infiintare retea de iluminat public pietonal pentru zona adiacenta plajei Vama Veche judet Constanta
PDF
10916/12/2016 Hotarare privind infiintarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Poseidon Limanu – 2Mai si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
PDF
11016/12/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu in dosarul nr. 17775/245/2012
aflat pe rolul Judecatoriei Iasi avand ca obiect – revendicare imobiliara granituire
reclamant Ciuciu Gheorghe
PDF
11116/12/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu si Consiliului Local Limanu
in dosarul nr. 3757/254/2016
aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia
avand ca obiect – pretentii – in contradictoriu cu SZD ELECTRO SRL prin administrator judiciar CITR Filiala Sibiu SPRL si pentru redactarea unei cereri de chemare in judecata in baza deciziei nr. 94/25.10.2013 a Camerei de Conturi a judetului Constanta privind recuperarea prejudiciului in contradictoriu cu SC SZD Electro SRL
PDF
11216/12/2016 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului de Urbanism General al comunei Limanu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
PDF
11316/12/2016 Hotarare privind modificarea normativelor de manopera aprobate prin HCL Limanu nr. 80/30.03.2013 privind aprobarea tarifelor pentru manopera aferenta lucrarilor efectuate de Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu
PDF
11416/12/2016 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navestiste din scolile de pe raza comunei Limanu
PDF

NumărDatăTitlul Hotărârii
116/01/2015 Hotarare privind aprobarea transferarii unor sume rezultate din excedentul bugetar al anului financiar 2014
216/01/2015 Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al Comunei Limanu pentru anul financiar 2015
316/01/2015 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ,aferenţi investiţiilor propuse în localitatea LIMANU prin Proiectul „Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”
416/01/2015 Hotarare privind punerea la dispoziția Proiectului “Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa” a terenurilor,bunurilor și străzilor,pentru execuția lucrărilor aferente acestuia
516/01/2015 Hotarare privind aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată – judeţul Constanţa versiunea februarie 2014
609/02/2015 Hotarare privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”
709/02/2015 Hotarare privind aprobarea transferarii dreptului de folosinta asupra unei suprafete de teren catre dl. Bîzgan Gheorghe
809/02/2015 Hotarare privind aprobarea tranferului dreptului de folosinta asupra lotului 17 zona 7 2 Mai
909/02/2015 Hotarare privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren catre dl. Popescu Lucian
1009/02/2015 Hotarare privind aprobarea schimbarii dreptului de folosinta pentru lotul 185 zona Peninsula Limanu respectiv lotul 66 zona VII 2Mai
1109/02/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social constand in abonamente de transport
1209/02/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social
1309/02/2015 Hotarare privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren catre dna. Ștefan Florica
1409/02/2015 Hotarare privind aprobarea unei scutiri privind plata majorarilor de intarziere si taxe locale
1504/03/2015 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului financiar 2014 si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu pentru anul financiar 2015
1604/03/2015 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului financiar 2014 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul financiar 2015
1704/03/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social
1825/03/2015 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli ,al Comunei Limanu pentru anul 2015
1925/03/2015 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitare str. Aurel Vlaicu si str. Izlazului,localitatea 2Mai,comuna Limanu,judetul Constanta”
2008/05/2015 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Limanu cu satele apartinatoare,jud. Constanta
2108/05/2015 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
2208/05/2015 Hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume de bani cu ocazia zilei de 1 Iunie
2308/05/2015 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A. IFN in vederea obtinerii avansului pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare Agricola comuna Limanu,judetul Constanta”
2408/05/2015 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere/concesiune
2508/05/2015 Hotarare privind actualizarea,completarea,insuşirea si aprobarea bunurilor ,care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Limanu
2608/05/2015 Hotarare privind suspendarea din functia de Viceprimar al comunei Limanu a domnului Dumitru Marius,la solicitarea acestuia,pentru concediu de crestere a copilului
2708/05/2015 Hotarare privind aprobarea documenta?iei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru modificare P.O.T si C.U.T in vederea extinderii spatiu relaxare pescari P+1+M”
2808/05/2015 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.118/24.12.2007 si reorganizarea Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice de Interes Local Limanu sub autoritatea Consiliului Local al comunei Limanu din judeţul Constanţa
2908/05/2015 Hotarare privind aprobarea realizarii proiectelor de interconectare a satelor din UAT Limanu cu fibra optica
3008/05/2015 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli ,al Comunei Limanu pentru anul 2015
3108/05/2015 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
3230/06/2015 Hotarare privind completarea,insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
3330/06/2015 Hotatare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Amenajare aleea Portului si dirijare ape meteorice in localitatea 2Mai,comuna Limanu,judetul Constanta”
3430/06/2015 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
3530/06/2015 Hotarare privind aprobarea termenului de finalizare a lucrarilor de amenajare a taberei internationale pentru elevi si studenti precum si sanctiunea nerespectarii acestuia
3630/06/2015 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie a unor suprafete de teren pentru amplasarea de tarabe pe str. Aleea Taberei,localitatea 2Mai,comuna Limanu
3730/06/2015 Hotarare privind actualizarea,completarea,insuşirea si aprobarea bunurilor ,care alcatuiesc domeniul public al comunei Limanu
3830/06/2015 Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L 23/2015 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A. IFN in vederea obtinerii avansului pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare Agricola comuna Limanu,judetul Constanta”
3930/06/2015 Hotarare privind aprobarea modificarii statutului Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța
4030/06/2015 Hotarare privind aprobarea demararii procedurilir pentru scoaterea la licitatie – terenuri
4130/06/2015 Hotarare privind aprobarea regulementului de pasunat pe raza comunei Limanu
4230/06/2015 Hotarare privind aprobarea amplasarii pe domeniul public si privat al comunei Limanu a familiilor de albine
4330/06/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social
4430/06/2015 Hotarare privind exprimare punct de vedere cu privire la proiectul ,PHARE CBC RO2005/017-535.01.01 Turism transfrontalier pe bicicleta – pista comuna pentru pietoni si biciclete pe faleza Marii Negre in zona 2Mai – Vama Veche frontiera,beneficiar Consiliul Local al Comunei Limanu
4530/06/2015 Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local Limanu numarul 61/2003
4630/06/2015 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli ,al Comunei Limanu pentru anul 2015
4730/06/2015 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de finantare pentru Asociatia sportiva Atletic 2Mai
4830/06/2015 Hotarare privind aprobarea transferarii dreptului de folosinta pentru lotul 119 zona 4 Limanu
4926/08/2015 Hotarare participarea comunei Limanu,judetul Constanta la constituirea asociatiei Grupul de Actiune Locala Dobrogea Verde
5026/08/2015 Hotarare privind solicitarea de prelungire valabilitatii Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului pana la data de 30.12.2015 pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare Agricola comuna Limanu,judetul Constanta”
5126/08/2015 Hotarare privind majorarea salariala cu un procent de 12% a salariilor angajatilor din aparatul de specialitate al primarului
5226/08/2015 Hotarare privind solicitarea catre S.C. RAJA S.A de reducere a pretului apei uzate pentru locuitorii comunei Limanu
5309/10/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,beneficiar I&M Polux SRL
5409/10/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,beneficiar Ochenatu Stoiana
5509/10/2015 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
5609/10/2015 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
5709/10/2015 Hotarare privind luarea la cunostinta de catre membrii Consiliului Local Limanu a modificarii coeficientului de cedare a suprafetelor de teren pentru drumuri,de la 24% la 20.4% proiect nr. 8/1/2006
5809/10/2015 Hotarare privind asigurarea transportului elevilor din localitatea Limanu catre localitatile de domiciliu
5929/10/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire doua locuinte sezoniere P+1E,beneficiar Cralev Cristian
6009/10/2015 Hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul privat al comunei Limanu a unor suprafete de teren
6109/10/2015 Hotarare privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii in functia de viceprimar al comunei Limanu a domnului Dumitru Marius
6209/10/2015 Hotarare privind aprobarea avizarii planului topografic din zona 2B,sat 2Mai,comuna Limanu
6309/10/2015 Hotarare privind retragerea concesiunii domnului Casian Petru pentru nerespectarea clauzelor contractuale
6412/11/2015 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat “Infiintare gradinita cu program prelungi localitatea Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta” necesar ca piesa componenta pentru depunerea unei cereri de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 Submasura 7.2 – “Investitii in creearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”
6512/11/2015 Hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat ” Infiiintare gradinita cu program prelungit,localitatea Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 Sub-Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
6612/11/2015 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor ( DALI) intitulat ” Renovare ,modernizare si dotare Camin Cultural ,localitatea 2 Mai,judetul Constanta ” documentatie necesara ca piesa componenta pentru depunerea unei cereri de finantare pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 Sub-Masura 7.6 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
6712/11/2015 Hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat ” Renovare,modernizare si dotare Camin Cultural ,localitatea 2 Mai,judetul Constanta ” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 Sub- Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
6812/11/2015 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu.
6912/11/2015 Hotarare privind aprobarea revizuirii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Limanu.
7012/11/2015 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie emisa de FNGCIMM S.A. IFN in vederea obtinerii avansului pentru proiectul ” Modernizare drumuri de exploatare agricola ,comuna Limanu,judetul Constanta.”
7104/12/2015 Hotarare privind incetarea de drept ,inainte de expirarea duratei normale a mandatului,a calitatii de consilier local in Consiliul Local Limanu ,a domnului Bobosatu Aurel.
7204/12/2015 Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor,taxelor locale si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2016.
7304/12/2015 Hotarare privind trecerea din domeniul privat al comunei Limanu,in domeniul public al comunei Limanu a imobilului Camin Cultural si teren aferent in suprafata de 1.472,00 mp. din localitatea 2 Mai,comuna Limanu.
7404/12/2015 Hotarare privind completarea art.1 al HCL nr. 53/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,beneficiar I&M Polux SRL,cu adresa imobilului – A 292/6/4.
7504/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare ,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva,parte din CTD 466 – Lot 1,sat Vama – Veche ,comuna Limanu,judetul Constanta ,proprietatea comunei Limanu.
7604/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluarea ,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,zona 5 ,sat Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta ,teren proprietatea comunei Limanu.
7704/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,Str. Lalelelor nr. 7 a (zona 4,Lot 88/1) ,sat 2 Mai,comuna Limanu,judetul Constanta ,teren proprietatea comunei Limanu.
7804/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,Str. Lalelelor nr. 9 a ( zona 4,Lot 88/2) ,sat 2 Mai,comuna Limanu,judetul Constanta ,teren proprietatea comunei Limanu.
7904/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare ,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,zona Peninsula Sud,Str. Marina Parc nr.2,sat Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta,teren proprietatea comunei Limanu.
8004/12/2015 Hotarare privind aprobarea includerii teritoriului UAT Limanu in teritoriul eligibil al parteneriatului Asociatia Grup Local Dobrogea Sud.
8104/12/2015 Hotarare privind aprobarea initierii unui Plan Urbanistic Zonal in localitatile 2 Mai si Vama – Veche ,comuna Limanu,judetul Constanta in vederea modificarii indicatorilor urbanistici ( subzona CS – centru sat).
8204/12/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Imobil S+P+2 E cu destinatie turistica,beneficiari Turcu Staniliea si Turcu Georgiu.
8323/12/2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015.
8423/12/2015 Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 43/17.09.003 privind infiintarea si aprobarea taxelor speciale destinate finantarii Serviciului Public de Pompieri Civili si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire a incendiilor.
8523/12/2015 Hotarare privind revocarea HCL nr. 80/04.12.2015 privind aprobarea includerii teritoriului UAT Limanu în teritoriul eligibil al parteneriatului Asociaţia Grup Local Dobrogea Sud.
8623/12/2015 Hotarare privind participarea UAT Limanu la constituirea ASOCIAŢIA FLAG MANGALIA LITORAL în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020.
8723/12/2015 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi investiţiilor propuse în comuna Limanu prin Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014 -2020.
8823/12/2015 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractulului de comodat nr. 3363/12.07.2007,încheiat între Consiliul Local Limanu şi Cabinet Medical Individual dr. Soium Leman.
8923/12/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Vlădescu Elena din localitatea Limanu.
9023/12/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Stancilă Floarea din localitatea 2 Mai.
9123/12/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Calancea Mariana din comuna Limanu.
9223/12/2015 Hotarare privind alocarea sumei de 7000 lei pentru cheltuieli de protocol,cu ocazia sărbătorilor de iarnă .
9329/12/2015 Hotarare privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru ajutoarele sociale ce se vor acorda locuitorilor comunei Limanu cu venituri minime,cu ocazia sarbatorilor de iarna.

Număr DatăTitlul Hotărârii
1 03/02/2014 Hotarare privind încetarea de drept unui mandat de consilier local
2 03/02/2014 Hotarare privind modificarea Comisiei de Validare a Consiliului Local Limanu
3 03/02/2014 Hotarare privind validarea unui mandat de consilier
4 03/02/2014 Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al Comunei Limanu pentru anul financiar 2014
503/02/2014 Hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea instrainarii unei suprafete de teren
6 03/02/2014 Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal SPa 2Mai zona de Nord – Tabara de campare cu servicii aferente”
7 03/02/2014 Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.D. – Modificare indicatori urbanistici pentru construire imobil S+P+2e cu destinatie turistica – spatii cazare bucatarie de vara ( foisoare ), piscina, parcare si gard”
803/02/2014 Hotarare privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență înființat la nivelul Comunei Limanu
9 03/02/2014 Hotarare privind acordarea avizului de principiu pentru intocmire P.U.Z. – pentru introducerea in intravilan pentru construire locuinta
1003/02/2014 Hotarare privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța a unor unități administrativ teritoriale
11 03/02/2014 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
1203/03/2014 Hotarare privind completarea,insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
1303/02/2014 Hotarare privind plata din bugetul local al Comunei Limanu a unei sume reprezentand prestari servicii vidanjare
14 28/02/2014 Hotarare aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului financiar 2013 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul financiar 2014
15 28/02/2014 Hotarare privind aprobarea investițiilor propuse a fi realizate prin POS Mediu 2014 -2020 și a alocării din bugetul local a valorii cofinanțării asistenței tehnice pentru elaborarea aplicației de finanțare a investițiilor
1628/02/2014 Hotarare cu privire la interpretarea prevederilor art. 1 din H.C.L. 23/1994
1728/02/2014 Hotarare privind aprobarea identificarii in vederea concesionarii unor locuri pentru desfasurarea de activitati pentru servicii in turism
1831/03/2014 Hotarare privind punerea la dispozitia Asociatiei Atletic 2Mai a unui spatiu pentru stabilirea sediului si mandatarea persoanelor ce reprezinta Comuna Limanu respectiv Consiliul Local Limanu in adunarea generala a Asociatiei Atletic 2Mai
19 31/03/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2014
2031/03/2014 Hotarare privind aprobarea aderării la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța a unor unități administrativ teritoriale
2131/03/2014 Hotarare privind modificarea hotararii de consiliu local privind privind darea in administrare si exploatare a unor instalatii de apa si canalizare aflate in domeniul public al Comunei Limanu,catre operatorul regional S.C. RAJA SA
2231/03/2014 Hotarare privind preluarea unitatilor militare dezafectate aflate pe raza comunei Limanu din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne in domeniul public al comunei Limanu si administrarea Consiliului Local Limanu
23 31/03/2014 Hotarare privind alocarea din bugetul local al Comunei Limanu a unei sume pentru achzitionarea de combustibil destinat Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Dobrogea” al judetului Constanta
24 31/03/2014 Hotarare privind aprobarea aderării la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ZONA METROPOLITANĂ CONSTANŢA” a Comunei Limanu
2523/04/2014 Hotarare privind mandatarea primarului comunei Limanu în vederea reprezentării Consiliului Local Limanu în fața instanțelor judecătorești
26 23/04/2014 Hotarare de aprobare a proiectului RO-LIMPRIM/71333483 prin programul de asistenta nerambursabila germana 2011 – 2013,cooperare pentru buna guvernare
2706/06/2014 Hotarare privind aprobarea proiectului ”Reabilitare camin cultural 2Mai”
28 06/06/2014 Hotarare privind emiterea acordului favorabil pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta
29 06/06/2014 Hotarare privind emiterea acordului favorabil pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate de catre S.C. CORAL S.A. Mangalia
3006/06/2014 Hotarare privind aprobarea preturilor de prestari servicii de catre Serviciul Comunitar de Utilitati publice de Interes local Limanu
3106/06/2014 Hotarare privind aprobarea aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului financiar 2013 pentru Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu ?i aprobarea bugetului de venituri ?i cheltuieli al Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu pentru anul financiar 2014
3206/06/2014 Hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru S.C.U.P.I.L Limanu
33 06/06/2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Limanu
34 06/06/2014 Hotarare privind aprobarea amplasarii de structuri temporare pe domeniul public si privat al comunei Limanu – prisme publicitare,BTS mobil pentru imbunatatirea semnalului GSM
35 06/06/2014 Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
3613/07/2014 Hotarare privind aprobarea initierii procedurilor pentru reamplasarea drumului de acces catre Portul Mangalia si demararea procedurilor pentru preluarea prin transfer a unei suprafete de teren
3713/07/2014 Hotarare privind aprobarea cumpararii unei suprafete de teren
3813/07/2014 Hotarare privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar inregistrat la 31.12.2013
3913/07/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2014
4029/07/2014 Hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 50.000ron Asociatiei Miscarea de rezistenta pentru organizarea Festivalului Folk You! Florian Pittiș
41 29/07/2014 Hotarare privind privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ADI – MANGALIA”
42 29/07/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2014
43 24/09/2014 Hotarare privind aprobarea înstrăinării unei suprafețe de teren
44 24/09/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2014
4524/09/2014 Hotarare privind aprobarea solicitarii transmiterii fara plata a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta,din domeniul privat al statului,in domeniul privat al Comunei Limanu si in administrarea Consiliului Local Limanu
4624/09/2014 Hotarare privind aprobarea solicitarii transmiterii fara plata a unui imobil aflat in administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta,din domeniul public al statului,in domeniul public al Comunei Limanu si in administrarea Consiliului Local Limanu
4724/09/2014 Hotarare privind prelungirea contractelor de inchiriere incheiat intre Comuna Limanu si S.C. HEINRIG IMPEX SRL
4824/09/2014 Hotarare privind aprobarea investitiilor propuse pentru localitatea Limanu prin proiectul ”Executarea branșamentelor de apași a racordurilor de canalizare in regiunea Constanta – Ialomita si aprobarea contributiei localitatii Limanu la finantarea proiectului
4924/09/2014 Hotarare privind aprobarea înființarii Politiei Locale la nivelul comunei Limanu
5024/09/2014 Hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local Limanu numarul 97/15.11.2013 privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”PUD – pentru modificare situatiei juridice a terenului si trecerea in intravilanul localitatii”
51 24/09/2014 Hotarare privind aprobarea schimbarii dreptului de folosinta pentru lotul detinut de dna. Cioran Laura – Alina
5224/09/2014 Hotarare privind aprobarea schimbarii dreptului de folosinta pentru lotul 30 zona VII Limanu respectiv lotul 8 zona VII 2Mai
5324/09/2014 Hotarare privind aprobarea incheierii unor acte aditionale la contractele de concesiune incheiate intre Consiliul Local Limanu si Petrea Ovidiu respectiv Consiliul Local Limanu si Petrea Vasile
5424/09/2014 Hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea concesionarii unor suprafete de teren pentru dezvoltarea activitatilor agrozootehnice
5524/09/2014 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren
56 24/09/2014 Hotarare privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
57 24/09/2014 Hotarare privind corectarea unor date din invetarul domeniului privat al Comunei Limanu
5824/09/2014 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Construire imobile cu functiune de prestari servicii si spatii de cazare cu regim de inaltime P+3”
59 24/09/2014 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Constructie imobil P+2E,sediu birouri”
60 06/11/2014 Hotarare privind emiterea acordului favorabil pentru obtinerea certificatului de atestare a dreptului de proprietate de catre S.C. CORAL S.A. Mangalia
6106/11/2014 Hotarare privind aprobarea completarii domeniului privat al comunei Limanu
62 06/11/2014 Hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism PUZ – Modificare indici si indicatori urbanistici ( regim de aliniere,regim de inaltime,POT,CUT) in vederea construirii anexa gospodareasca ( beci,garaj,si bucatariei de vara S+P+1) str. Aurel Vlaicu,nr. 220A,localitatea 2Mai,comuna Limanu,judetul Constanta,beneficiar Stoica Ion
6306/11/2014 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – pentru introducere in intravilan in scopul construirii de locuinte de vacanta si functiuni complementare a parcelei A436/2/23,A436/4/3,A436/4/9,A436/4/10”,beneficiar Avrămuț Adrian Petrică
64 06/11/2014 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – construire locuinta P+2E,si modificare coeficienti urbanistici,str. Aurel Vlaicu nr. 200,localitatea 2Mai,comuna Limanu.
6506/11/2014 Hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local in vederea acordarii de pachete cu dulciuri elevilor din unitatile de invatamant aflate pe raza comunei Limanu,precum si sustinerea altor activitati ocazionate de sarbatorile de iarna
6606/11/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2014
6706/11/2014 Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a studiului de fezabilitate in vederea construirii a doua capele mortuare in comuna Limanu
6806/11/2014 Hotarare privind aprobarea demararii procedurilor de intocmire a studiului de fezabilitate in vederea construirii a doua capele mortuare in comuna Limanu
6906/11/2014 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
7006/11/2014 Hotarare privind acordarea unui ajutor social constand in abonamente de transport
7112/12/2014 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al COmunei Limanu pentru anul 2014
72 19/12/2014 Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii statutului Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța
7319/12/2014 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie in vederea concesionarii a unei suprafete de teren
74 19/12/2014 Hotarare privind acceptarea prin donatie a unei suprafete de teren
75 19/12/2014 Hotarare privind prelungirea contractului de comodat nr. 2292/06.04.2004 incheiat cu Dr. Dârjan Camelia
76 19/12/2014 Hotarare privind aprobarea acordului pentru cesionarea dreptului de folosinta asupra imobiliului teren – lot 11 zona VII 2Mai
77 19/12/2014 Hotarare privind aprobarea schimbarii dreptului de folosinta pentru lotul detinut de dna. Rusei ( fosta Gogozeanu ) Liliana
7819/12/2015 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
79 19/12/2014 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2014
8019/12/2014 Hotarare privind acordarea unui ajutor social

NumărDatăTitlul Hotărârii
111/01/2013Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al Comunei Limanu pentru anul financiar 2013
211/01/2013 Hotarare privind aprobarea taxelor de prestari servicii de catre Serviciul Comunitar de Utilitati publice de Interes local Limanu
311/01/2013 Hotarare privind aprobarea transferarii unor sume rezultate din excedentul bugetar al anului financiar 2012
411/01/2013 Hotarare privind aprobarea modificarii termenilor contractuali privind contractul de folosinta a unor suprafete de teren situate in P.C.T.F Vama Veche
511/01/2013 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitiva a deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare din excedentul bugetar pe sectiunea de functionare
611/01/2013 Hotarare privind trecerea in Domeniul Public al comunei Limanu a investitiei Pista comuna pentru pietoni si biciclisti la malul Marii Negre zona 2Mai Vama Veche Frontiera
711/01/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
811/01/2013 Hotarare privind suplimentarea suprafetei pentru concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren in vederea construirii unei statii electrice de inalta tensiune
911/01/2013 Hotarare privind insusirea rezultatelor referendumului local din data de 9 decembrie 2012 pentru consultarea populației având tema „Consultarea cetățenilor comunei Limanu cu privire la explorarea si exploatarea gazelor de șist pe teritoriul administrativ al Comunei Limanu”
1011/01/2013 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
1111/01/2013 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
1211/01/2013 Hotarare privind aprobarea atribuirii unui lot de teren dlui. Matei Marian
1311/01/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu Compania Nationala Posta Romana S.A.
1411/01/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de comodat nr. 2292/06.04.2004 incheiat cu Dr. Darjan Camelia
1511/01/2013 Hotarare privind aprobarea esalonarii platii pentru cumpararea lotului 22B zona 1 2 Mai
1611/01/2013 Hotarare privind aprobarea schimbarii dreptului de folosinta pentru lotul 73 zona VII 2Mai respectiv lotul 76 zona VII Limanu
1711/01/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu S.C. Martini Touristic S.R.L.
1811/01/2013 Hotarare privind aprobare punerii la dispozitie a unui spatiu pentru sediul ”ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI LIMANU”
1911/01/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafete de teren
2004/02/2013Hotarare privind aprobarea P.U.Z. ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN DE 9 MW AMENAJARE DRUM DE ACCES SI PLATFORMA DE MONTAJ ÎN PARCELA AMENAJARE DRUM DE EXPLOATARE DIN DRUM PUBLIC AMENAJAT PENTRU ACCES LA LOTURI CU CENTRALE EOLIENE AMPLASARE CABLU COLECTOR SUBTERAN ÎN DRUM DE EXPLOATARE DE LA CENTRALA LA STATIE DE TRANSFORMARE AMENAJARE INCINTA ORGANIZARE EXECUTIE (UTILIZARE TEMPORARA)”
2104/02/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitație a unei suprafețe de teren în vederea dezvoltării de activități agrozootehnice
2204/02/2013 Hotarare privind completarea H.C.L. 76/19.12.2011
2304/02/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafețe de teren
2404/02/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafețe de teren
2504/02/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
2604/02/2013 Hotarare privind aprobarea transferării dreptului de concesiune pentru lotul 8 zona I localitatea Vama Veche
2704/02/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
2804/02/2013 Hotarare privind participarea comunei Limanu și a Consiliului Local Limanu în calitate de partener în cadrul cererii de finanțare depusă de Asociația ”ANTREC CONSTANTA”
2904/02/2013 Hotarare privind aprobarea acordării de scutiri la plata majorărilor de întârziere pentru rolul nominal unic 1571
3007/03/2013 Hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.560.532ron în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie alte măsuri financiare precum şi modificarea unor acte normative
3107/03/2013Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. PARC FOTOVOLTAIC DE 1 MW”
3207/03/2013Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Introducere în intravilan și alipire loturi pentru construire locuință”
3307/03/2013Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Modificare indicatori urbanistici pentru autorizare construire imobil P+2E com. Limanu sat. Vama Veche str. Falezei Parcela A467/3/3/14 judetul Constanța”
3407/03/2013Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Centrala electrică eoliană Black Sea 24 MW ( 10 turbine eoliene cu puterea de 24MW”
3507/03/2013Hotarare privind aprobarea realizării și amplasării unui bust reprezentândul pe omul politic Mihail Kogălniceanu
3603/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului centralizat al Comunei Limanu al creditelor externe și interne întocmit la data de 28.03.2013 în valoare de 1.524.785 lei pentru plata debitelor din împrumutul efectuat la Trezoreria statului
3703/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului centralizat al Serviciului Comunitar de Utilități publice de Interes Local Limanu al creditelor externe și interne întocmit la data de 28.03.2013 în valoare de 35.747 lei pentru plata debitelor din împrumutul efectuat la Trezoreria statului
3803/04/2013 Hotarare privind acordarea dreptului de uz servitute si superficie asupra unei suprafețe de teren proprietatea Comunei Limanu
3903/04/2013 Hotarare privind aprobarea elaborării documentației P.U.Z. SPa 2Mai
4003/04/2013 Hotarare privind aprobarea elaborării documentației P.U.Z. SPa Vama Veche
4103/04/2013 Hotarare privind hotarare privind aprobarea raportului de evaluare asupra imobilului ”Cămin Cultural” situat în localitatea 2Mai
4203/04/2013 Hotarare privind aprobarea privind aprobarea participării Comunei Limanu în cadrul asociației ”Atletic 2Mai”
4303/04/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
4422/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2013
4522/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu pentru anul 2013
4622/04/2013 Hotarare privind privind aprobarea modificarii taxelor de prestari servicii de catre Serviciul Comunitar de Utilitati publice de Interes local Limanu
4722/04/2013 Hotarare privind privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
4822/04/2013 Hotarare privind privind acceptarea prin donatie a unei suprafete de teren
4922/04/2013 Hotarare privind decontarea transportului unui cadru didactic
5022/04/2013 Horatarare privind aprobarea punctelor de oprire ( stații )
5122/04/2013 Hotarare privind prelungirea contractului închiriere numărul 2747/19.05.2003
5222/04/2013 Hotarare privind aprobarea acordării unor facilitați fiscale
5322/04/2013 Hotarare privind luarea la cunoștință a vânzării unor imobile de către CAP 2Mai și a suprafețelor aferente desfășurării activității
5422/04/2013 Hotarare privind modificari asupra contractului de colaborare numărul 1952/01.07.2011
5519/06/2013 Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre: Judetul Constanta,Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura Comuna Limanu Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Asociatia Pescarilor Profesionisti Marea Neagra Sud
5619/06/2013 Hotarare privind aprobarea ”Metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominului/ansamblurilor de locuinte” si a ”Conventiei – cadru de facturare individuala a consumurilor de apa si de canalizare”
5719/06/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2013
5819/06/2013 Hotarare privind corectarea erorii materiale din H.C.L. 28/2009
5919/06/2013 Hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare ”Apa Canal Constanța”
6019/06/2013 Hotarare hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare
6116/06/2013 Hotarare hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare
6219/06/2013 Hotarare privind modificarea locatarului contractului de inchiriere numarul 2461/05.06.2012
6319/06/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
6419/06/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafete de teren
6519/06/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
6619/06/2013 Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal de modificare POT si CUT pentru extindere la constructie existenta P+1+M cu terasa P+1 – spatiu comercial pentru vanzare produse nealimentare reparatii mansarda acoperis si termoizolatie”
6719/06/2013 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E”
6825/07/2013 Hotarare privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
6925/07/2013 Hotarare privind privind acordarea dreptului de uz servitute si superficie asupra unei suprafețe de teren proprietatea Comunei Limanu
7025/07/2013 Hotarare privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor suprafete de teren
7125/07/2013 Hotarare privind aprobarea amenajarii de scurgeri pluviale
7225/07/2013 Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. 51/22.04.2013 privind prelungirea contractului închiriere numărul 2747/19.05.2003
7325/07/2013 Hotarare privind aprobarea instrainarii lotului 10 zona 1A localitatea 2Mai
7425/07/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
7525/07/2013 Hotarare privind aprobarea transferului dreptului de folosinta pentru lotul 8 zona Vest – Vama Veche
7625/07/2013 Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Limanu si dl Cavargic Petre
7730/09/2013 Hotarare privind completarea anexei cuprinzând lista parcelelor agricole studiate in proiectul 8/1/2006
7830/09/2013 Hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013 – 2014
7930/09/2013 Hotarare privind aprobarea sustenabilității locale a proiectului Impreună pentru o șansă reală la educație
8030/09/2013 Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru manopera aferente lucrarilor efectuate de Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu
8130/09/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
8230/09/2013 Hotarare privind recalcularea taxei de redevență aferenta a doua contracte de concesiune
8330/09/2013 Hotarare privind aprobarea unui raport de evaluare
8422/10/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de comodat nr. 3363/12.07.2007 incheiat cu Dr Soium Leman
8522/10/2013 Hotarare privind acordarea avizului de principiu pentru intocmire P.U.Z. – construire bar parter magazie parter grupuri sanitare parter pizzarie parter foisor P+1 berarie P,str. Falezei nr. 7 Vama Veche comuna Limanu
8622/10/2013 Hotarare reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural 2Mai
8722/10/2013 Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – CONSTRUIRE PARC EOLIAN 48MW COMUNA LIMANU – JUDEȚUL CONSTANȚA
8822/10/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
8915/11/2013 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
9015/11/2013 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2013
9115/11/2013 privind aprobarea demararii procedurilor de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale in Comuna Limanu
9215/11/2013 Hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local in vederea acordarii de pachete cu dulciuri elevilor din unitatile de invatamant aflate pe raza comunei Limanu,precum si sustinerea altor activitati ocazionate de sarbatorile de iarna
9315/11/2013 Hotarare privind darea in administrare si exploatare a unor instalatii de apa si canalizare aflate in domeniul public al Comunei Limanu,catre operatorul regional S.C. RAJA SA
9415/11/2013 Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Limanu și dl. Negrea Lucian
9515/11/2013 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. Spatii relaxare pescari”
9615/11/2013 Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru introducere in intravilan si alipire loturi pentru construire locuinta”
9715/11/2013 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”PUD – pentru modificare situatiei juridice a terenului si trecerea in intravilanul localitatii”
9815/11/2013 Hotarare privind aprobarea proiectului pentru modificare POT si CUT pentru imobilul situat la adresa str. Aurel Vlaicu nr. 22A loc. 2Mai
9913/12/2013 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Limanu în vederea instalării,întreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestopera,modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură,precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice
10013/12/2013 Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren in vederea construirii unei statii electice de racordarea la reteaua nationala de electicitate
10113/12/2013 Hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu

NumărDatăTitlul HotărâriiLink
110/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 1 /10.02.2016 privind aprobarea încheierii exerciţiului bugetar pe anul 2015 şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Limanu şi a listei de investiţii pe anul 2016.
210/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 2 /10.02.2016 privind aprobarea Dării de seamă –(Raport încheiat pe anul financiar 2016)
a Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice Limanu.
310/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 3 /10.02.2016 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Limanu.
410/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 4 /10.02.2016 privind aprobarea procedurii privind anularea în cotă de 73% a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015
inclusiv
şi a majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor de plată principale cu termen de plată până la 30 septembrie 2015
inclusiv
stinse până la această dată constând în creanţe de natură fiscală datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Limanu.
510/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 5 /10.02.2016 privind încetarea de drept
inainte de expirarea duratei normale a mandatului
a calităţii de consilier local în Consiliul Local Limanu
a domnului Maricoiu Ionuţ-Călin.
610/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 6 /10.02.2016 privind validarea mandatului de consilier local în Consiliul Local al comunei Limanu al d-lui Mihai Oprişan.
710/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 7 /10.02.2016 privind trecerea în domeniul privat a suprafeţei de teren de 882 m.p.
teren situat pe strada Popa Şapcă
nr. 178
sat 2 Mai
comuna Limanu.
810/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 8 /10.02.2016 privind acordarea unui ajutor financiar domnului Dumitru Gabriel
din localitatea 2 Mai
comuna Limanu.
910/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 9 /10.02.2016 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Introducere în intravilan şi alipire loturi pentru construire locuinţă P+1E
beneficiar Raţă Ilie.
1010/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 10 /10.02.2016 privind transmiterea cu titlu gratuit în proprietatea Bisericii Ortodoxe Limanu a suprafeţei de 4665
00m.p.
teren intravilan.
1110/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 11 /10.02.2016 privind acceptarea Actului de Donaţie asupra suprafeţei de teren de 206 m.p.
teren arabil situat în intravilanul satului 2 Mai
comuna Limanu
judeţul Constanţa
parcela A 421/48/10/3/2
donatori -Rotaru Nicuţă şi Rotaru Alexandrina .
1210/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 12 /10.02.2016 privind aprobarea contractului de sponsorizare nr.2/11.01.2016.
1323/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 13 /23.02.2016 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului nr. 254/24.07.2015 până la data de 26.09.2016
scrisoare de garanţie emisă de către FNGCIMM SA IFN în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului de 1.699.584
00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „ Modernizare drumuri de exploatare agricolă
comuna Limanu
judeţul Constanţa” în baza contractului de finanţare nerambursabilă nr. C125A011121400006/27.02.2012 PNDR 2007 – 2013/C0430A00T211121400006/27.02.2012 – PNDR-2020.
1423/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 14/23.02.2016 privind trecerea în domeniul privat a suprafeţei de teren de 500 m.p.
teren situat pe strada Al.I. Cuza
nr. 381
sat 2 Mai
comuna Limanu.
1523/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 15/23.02.2016 privind aprobarea în bugetul local a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţămîntul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate pe anul 2016.
1623/02/2016 Hotărârea Consiliului Local Limanu nr. 16/23.02.2016 privind aprobarea acordării în folosinţă gratuită a unei suprafeţe de teren de 26 m.p.
S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A.
în scopul amplasării şi funcţionării unei capacităţi energetice de utilitate publică
alcătuită din post de transformare PTAB 630 KVA în construcţie Anvelopa de Beton.
123/06/2016 Hotarare privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Local Limanu
PDF
223/06/2016 Hotarare privind validarea mandatelor de consilieri locali alesi in data de 05.06.2016
PDF
323/06/2016 Hotarare privind declararea consiliului ca legal constituit
PDF
423/06/2016 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
PDF
523/06/2016 Hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Limanu
PDF
623/06/2016 Hotarare privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Limanu
PDF
1713/07/2016 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
PDF
1813/07/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
PDF
1913/07/2016 Hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta” in vederea depunerii cererii de finantare cu acelasi titlu pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020
Sub-Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
PDF
2013/07/2016 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii ( DALI ) cu titlul “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
2113/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul Constanta sa reprezinte comuna in relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Infiintare gradinita cu program prelungit localitatea Limanu
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
2213/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul COnstanta sa reprezinte comuna Limanu in relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Renovare
modernizare si dotare Camin cultural
localitatea 2Mai
judetul Constanta”
PDF
2313/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T ( Proiect Tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul: Infiintare gradinita cu program prelungit
com. Limanu
jud. Constanta”
PDF
2413/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T. ( Proiect tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul: Renovare
modernizare si dotare Camin Cultural
loc. 2Mai
com. Limanu
jud. Constanta
PDF
2513/07/2016 Hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a valabilitatii Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului nr. 254/24.07.2015 pana la data de 26.12.2016 ( scrisoarea de garantie in valoare de 18695424lei emisa de catre FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1699584
00lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “Modernizare drumuri de exploatare agricola comuna Limanu judetul Constanta” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C125A011121400006/27.02.2012 PNDR 2007 – 2013 / C0430A00T211121400006/ 27.02.2012 – PNDR 2014 – 2020 si a actelor aditionale nr. 1/01.04.2013
2/23.09.2013
3/05.03.2013
4/14.10.2015
5/12.11.2015
6/20.01.2016 si 7/12.04.2016 in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale cu data limita a valabilitatii initiale 26.10.2015 )
PDF
2613/07/2016 Hotarare privind desemnarea a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local Limanu pentru alegerea delegatului satesc
de catre adunarea sateasca din localitatea Hagieni
comuna Limanu
PDF
2713/07/2016 Hotararea privind nominalizarea reprezentantului UAT Limanu la infiintarea cu personalitate juridica a ASOCIATIA FLAG MANGALIA LITORAL
PDF
2813/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul Constanta sa reprezinte comuna Limanu in relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Modernizare infrastructura rutiera de interes local in comuna Limanu
judetul Constanta” in vederea depunerii cererii de finatare cu acelasi titlu pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020
Sub – Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica
PDF
2913/07/2016 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Construire Imobile – Locuinte P + 2 E” strada Castanului
intravilan localitatea 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
beneficiari Stanga Constantin si Stanga Daniela
PDF
3013/07/2016 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – pentru introducere in intravilan si dezmembrare loturi pentru construire locuinte si cale de acces
localitatea Vama Veche
Parcela A448/3/1
comuna Limanu
judetul Constanta
titular Cavargic Tudora
PDF
3113/07/2016 Hotararea privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Focsa Elena din localitatea 2Mai
comuna Limanu
PDF
3213/07/2016 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii contractului de comodat nr. 2292/06.04.2004 incheiat intre Consiliul Local Limanu si Cabinet Mediacal Individual Dr. Darjan Camelia PDF
3329/07/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local ai a listei de investitii pe anul 2016
PDF
3429/07/2016 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
judetul Constanta
pentru anul 2016
PDF
3529/07/2016 Hotarare privind desemnarea reprezentantului comunei Limanu in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Dobrogea” ( ADI Dobrogea ) PDF
3629/07/2016 Hotarare privind împuternicirea primarului comunei Limanu
judetul Constanta sa reprezinte comuna Limanuin relatiile cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare agricola
comuna Limanu
judetul Constanta” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. Cod contract C125A011121400006/27.02.2012 si 2014 – 2020 Cod contract C0430A00T211121400006/27.02.2012
PDF
3729/07/2016 Hotarare privind unele masuri de asigurare a salubrizarii terenurilor intravilane sistematizate din comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
3829/07/2016 Hotarare privind modificarea art. 3 alin. (6) din HCL Limanunr. 25/10.05.2011 privind aprobarea proiectului de investitii “Modernizare drumuri de exploatare agricola
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
3929/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T. ( Proiect Tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica pentru obiectivul: Infiintare capela
localitatea 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
4029/07/2016 Hotarare privind achizitia de “Servicii de proiectare faza P.T. ( Proiect Tehnic ) + D.D.E ( Documentatie de Executie ) + Asistenta tehnica pentru obiectivul: Infiintare capela
localitatea Limanu
comuna Limanu
judetul Constanta”
PDF
4129/07/2016 Hotarare privind efectuarea unei expertize economico – financiare asupra activitatii desfasurata in ultimii 5 ani la nivelul Biroului Buget Finante
Contabilitate
Taxe si Impozite Locale
Contracte
Autorizare si Control din cadrul Primariei comunei Limanu
de catre o societate autorizata
PDF
4229/07/2016 Hotarare privind efecturarea unei expertize economico – financiare cu privire la activitatea desfasurata de Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu PDF
4329/07/2016 Hotarare privind acordarea normei de hrana politistilor locali din cadrul Politiei Locale Limanu
PDF
4429/07/2016 Hotarare privind initierea demersurilor de actualizare a Planului de Urbanism General al comunei Limanu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
PDF
4529/07/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anghel Rodica din localitatea 2Mai comuna Limanu
PDF
4629/08/2016 Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statutului de Functii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Limanu
PDF
4729/08/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016
PDF
4829/08/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea
evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Limanu
care nu sunt supuse inmatricularii.
PDF
4929/08/2016 Hotarare privind aprobarea Strategiei de Tarifare/Mecanismul de tarifare practicat de operatorul Regional RAJA SA pentru perioada 2021-2029
PDF
5029/08/2016 Hotarare privind acceptarea cotei de coparticipare a Primariei comunei Limanu la realizarea instalatiilor de alimentare cu energie electrica a obiectivului ” Extindere retea electrica de interes public
zona IV
localitatea Limanu
Comuna Limanu
Judetul Constanta.
PDF
5129/08/2016 Hotarare privind alegerea delegatului satesc – Sat Hagieni
PDF
5229/08/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Nicoleta Ciobanel din loc Limanu
comuna Limanu
PDF
5329/08/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Elena Craciun din localitatea 2 Mai
comuna Limanu
Judetul Constanta
PDF
5429/08/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar domnului Gara Marian din localitatea Hagieni
comuna Limanu
Judetul Constanta
PDF
5529/08/2016 Hotarare privind aprobarea schimbarii lotului nr. 11 din zona ANL cu lotul nr.27
zona 7 ANL
comuna Limanu
Judetul Constanta
PDF
5629/08/2016 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 2
4084 ha
situate in zona 7 ANL
Stra General Virtejanu nr 2
parcela NST 290/5/2/1
comuna Limanu
Judetul Constanta
in vederea intabularii loturilor dezmembrate.
PDF
5729/08/2016 Hotarare privind aprobarea dezmembrarii suprafetei de 1000 mp
avand nr. cadastral 101467
situate in localitatea Vama-Veche
Str Mihail Kogalniceanu
nr 38 B
comuna Limanu
Judetul Costanta
PDF
5809/09/2016 Hotarare privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Limanu
in Consiliul de Administratie al unitatiilor de invatament de pe raza comunei Limanu.
5914/09/2016 Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local nr 58/09.09.2016 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Limanu in Consiliul de Administratie al unitatilor de invatament de pe raza comunei Limanu.
6028/10/2016 Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al COnsiliului Local pentru o perioada de 3 luni
respective : Octombrie 2016
Noiembrie 2016
Decembrie 2016.
PDF
6128/10/2016 Hotarare privind insusirea si aprobarea inventarului domeniului public al comunei Limanu.
PDF
6228/10/2016 Hotarare privind insusirea si aprobarea inventarului domeniului privat al comunei Limanu.
PDF
6328/10/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului Local Limanu
PDF
6428/10/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2016.
PDF
6528/10/2016 Hotarare privind aderarea UATC Limanu ca membru in Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral -Delta Dunarii.
PDF
6628/10/2016 Hotarare privind aprobarea Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie ( DALI) cu titlul MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DE INTERES LOCAL IN COMUNA LIMANU
JUD.CONSTANTA – revizuirea nr.1
PDF
6728/10/2016 Hotarare privind modificarea art.6 din HCL Limanu nr. 19/13.07.2016 privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat” MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA DE INTERES LOCAL
IN COMUNA LIMANU
JUD CONSTANMTA ” in vederea depunerii cereri de finantare cu acelasi titlu pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
Sub Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
PDF
6828/10/2016 Hotarare privind achizitionarea lucrarii de reactualizare a studiului de fezabilitate pentru obiectul ” INFIINTARE RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN SATELE 2 MAI
LIMANU
VAMA VECHE
in comuna Limanu.
PDF
6928/10/2016 Hotarare privind stabilirea unor normative de cheltuieli si actiuni de protocol pentru Primaria Limanu
PDF
7028/10/2016 Hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor din Comuna Limanu si a antrnorului principal
care au obtinut in anul 2016
performante deosebite la competitiile internationale oficiale
PDF
7128/10/2016 Hotarare privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii din institutiile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Limanu pentru anul scolar 2016 – 2017
PDF
7228/10/2016 Hotarare privind alocarea unei sume din bugetul local pentru Ziua de 1Decembrie si Sarbatorile de iarna
PDF
7328/10/2016 Hotarare privind achizitionarea de combustibil pentru incalzirea celor doua sedii al Primariei comunei Limanu
PDF
7428/10/2016 Hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu judetul Constanta pentru anul 2017
PDF
7528/10/2016 Hotarare privind completarea si modificarea HCL nr. 28/08.05.2015 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale SCUPIL Limanu
PDF
7628/10/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Primariei Limanu in dosar nr. 1779/254/2016 aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia avand ca obiect – plangere contraventionala in contradictoriu cu Barbat Claudia Vasilica
PDF
7728/10/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele comunei Limanu in dosarul nr. 269/254/2014 aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia avand ca obiect – hotarare care sa tina loc de act autentic in contradictoriu cu Barbat Claudia Vasilica si Barbat Marius Vasile
PDF
7828/10/2016 Hotarare privind aprobarea inchirierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu
in dosarul nr. 2808/118/2016
aflat pe rolul Tribunalului Constanta
avand ca obiect – refuz solutionare cerere
in contradictoriu cu Barbat Marius Vasile
PDF
7928/10/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu si Consiliului Local Limanu
in dosarul nr. 3219/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta avand ca obiect – anulare act administrativ reclamant RNP ROMSILVA – Directia Silvica Constanta
PDF
8028/10/2016 Hotarare privind darea in administrare a unor bunuri mobile si imobile inregistrate in contabilitatea UAT Comuna Limanu catre Scoala Gimnaziala Nr. 1 Limanu
PDF
8128/10/2016 Hotarare privind darea in administrare a unor bunuri inregistrate in contabilitatea UAT Comuna Limanu catre SCUPLIL Limanu
PDF
8228/10/2016 Hotarare privind modificarea si completarea HCL Limanu nr. 48/29.08.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea
evidenta si radierea vehiculelor de pe raza comunei Limanu care nu sunt supuse inmatricularii
PDF
8328/10/2016 Hotarare privind aprobarea regulamentului serviciului de alimentare cu apa si canalizare in unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare Apa – Canal Constanta si in care isi desfasoara activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanta PDF
8428/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar domnului Chiriac Ioan din localitatea 2Mai
comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
8528/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragos Sofica din comuna Limanu
judetul Constanta
PDF
8628/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Aicoboaie Margareta din localitatea 2 Mai comuna LimanuJudetul Constanta
PDF
8728/10/2016 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Calancea Mariana
din comuna Limanu
Judetul Constanta.
PDF
8828/10/2016 Hotarare privind aprobarea efectuarii unui schimb de terenuri acordate in baza Legii 15/09.01.2003 dlui .Mihalache Marius Alexandru si dlui.Alexoiu Pavel
PDF
8928/10/2016 Hotarare privind aprobarea preluarii concesiunii lotului nr.19 A
in suprafata de 500 mp
din localitatea 2 Mai
comuna Limanu
de catre dna.Mihai Nina
PDF
9028/10/2016 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare
intocmit de catre S.C. PRIMOVAL S.R.L
cu privire la terenul intravilan proprietatea Comunei Limanu
in suprafata de 400 mp
lot 55
zona 6
din localitatea Limanu
Strada Sperantei nr. 12.
PDF
9128/10/2016 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii scrisorii de garantie pentru restituirea avansului nr. 254/24.07.2015 pana la data de 26.04.2017 ( scrisoarea de garantie in valoare de 1.869.542
40 lei
emisa FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 1.699.584
00 din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat “MODERNIZARE DRUMURI DE EXPLOATARE AGRICOLA
COMUNA LIMANU
JUDETUL CONSTANTA”
in baza contractului de finantare nr. C125A011121400006/27.02.2012 PNDR 2007-2013 / C0430A00T211121400006/27.02.2012 -PNDR 2014-2020 si a actelor aditionale nr. 1/01.04.2013
2/23.09.2013
3/05.03.2013
4 /14.10.2015
5 /12.11.2015
6 /20.01.2016
7/12.04.2016 si 8/21.09.2016
in favoarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurarle
cu data limita a valabilitatii initiale 26.10.2015.
PDF
9228/10/2016 Hotarare privind inchirierea unor echipamente de iluminat festiv
PDF
9304/11/2016 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si documentatiei faza proiect tehnic – detalii de executie
pentru lucrari de intretinere pentru remedierea defectiunilor la imbracamintiile rutiere bituminoase pe strada 1 Mai
localitatea 2 Mai
Jud Constanta si pe strada Castanului
localitatea Limanu
Jud Constanta.
PDF
9404/11/2016 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economic si a documentatiei faza proiect tehnic -detalii de executie
pentru lucrari de intretinere a drumului pietruit DC 8-Limanu-Hagieni
PDF
9504/11/2016 Hotarare privind acordarea unei sume de 31.500 lei Parohiei Vama-Veche
din localitatea Vama Veche
comuna Limanu
judetul Constanta
in vederea achizitionarii unei central termice a a unei toalete.
PDF
9606/12/2016 Hotarare cu privire la Angajamentul autoritatii deliberative de a asigura racordarea la reteaua de gaze naturale a obiectivului de investitie publica Infiintare gradinita cu program prelungit in comuna Limanu judet Constanta
PDF
9706/12/2016 Hotarare cu privire la Angajamentul autoritatii deliberative de a asigura racordarea la reteaua de gaze naturale a obiectivului de investitie public Renovare
modernizare si dotare Camin cultural 2Mai
judetul Constanta
PDF
9806/12/2016 Hotarare privind validarea Dispozitiei primarului comunei nr. 150/11.11.2016 pentru rectificarea bugetului local al comunei Limanu
PDF
9916/12/2016 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe anul 2016
PDF
10016/12/2016 Hotarare privind incadrarea terenurilor pe zone in intravilanul si extravilanul comunei Limanu
PDF
10116/12/2016 Hotararre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale din Comuna Limanu pentru anul 2017
PDF
10216/12/2016 Hotarare privind amanarea receptiei finale la lucrarea Canalizare menajera zona 2 Mai – Vama Veche comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10316/12/2016 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta
PDF
10416/12/2016 Hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit de SC Primoval SRL cu privire la taerenul intravilan proprietatea Comunei Limanu in suprafata de 500mp lot 171 zona 4 din localitatea Limanu comuna Limanu strada Pictor Tonita nr. 49
PDF
10516/12/2016 Hotarare privind admiterea receptiei lucrarilor cu obiectii pentru Lucrari de intretinere pentru remedierea defectiunilor la imbracamintile rutier bituminoase aferente strazii 1Mai localitatea 2Mai comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10616/12/2016 Hotarare privind adniterea receptiei lucrarilor fara obiectii pentru Lucrari de intretinere pentru remediere defectiunilor la imbracamintile rutier bituminoase aferente strazii Castanului localitatea Limanu comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10716/12/2016 Hotarare privind admiterea receptiei lucrarilor fara obiectii pentru Lucrari de intretinere a drumului pietruit DC 8 Limanu – Hagieni comuna Limanu judetul Constanta
PDF
10816/12/2016 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investitii Infiintare retea de iluminat public pietonal pentru zona adiacenta plajei Vama Veche judet Constanta
PDF
10916/12/2016 Hotarare privind infiintarea clubului sportiv de drept public Clubul Sportiv Poseidon Limanu – 2Mai si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare
PDF
11016/12/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu in dosarul nr. 17775/245/2012
aflat pe rolul Judecatoriei Iasi avand ca obiect – revendicare imobiliara granituire
reclamant Ciuciu Gheorghe
PDF
11116/12/2016 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de asistenta juridica cu un avocat care sa reprezinte interesele Comunei Limanu si Consiliului Local Limanu
in dosarul nr. 3757/254/2016
aflat pe rolul Judecatoriei Mangalia
avand ca obiect – pretentii – in contradictoriu cu SZD ELECTRO SRL prin administrator judiciar CITR Filiala Sibiu SPRL si pentru redactarea unei cereri de chemare in judecata in baza deciziei nr. 94/25.10.2013 a Camerei de Conturi a judetului Constanta privind recuperarea prejudiciului in contradictoriu cu SC SZD Electro SRL
PDF
11216/12/2016 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului de Urbanism General al comunei Limanu si a Regulamentului Local de Urbanism aferent
PDF
11316/12/2016 Hotarare privind modificarea normativelor de manopera aprobate prin HCL Limanu nr. 80/30.03.2013 privind aprobarea tarifelor pentru manopera aferenta lucrarilor efectuate de Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu
PDF
11416/12/2016 Hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor de deplasare la si de la locul de munca pentru cadrele didactice navestiste din scolile de pe raza comunei Limanu
PDF

NumărDatăTitlul Hotărârii
116/01/2015 Hotarare privind aprobarea transferarii unor sume rezultate din excedentul bugetar al anului financiar 2014
216/01/2015 Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al Comunei Limanu pentru anul financiar 2015
316/01/2015 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ,aferenţi investiţiilor propuse în localitatea LIMANU prin Proiectul „Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa”
416/01/2015 Hotarare privind punerea la dispoziția Proiectului “Executarea branşamentelor de apă şi a racordurilor de canalizare în regiunea Constanţa – Ialomiţa” a terenurilor,bunurilor și străzilor,pentru execuția lucrărilor aferente acestuia
516/01/2015 Hotarare privind aprobarea Master Planului pentru sectorul de apă şi apă uzată – judeţul Constanţa versiunea februarie 2014
609/02/2015 Hotarare privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară “Biroul European al Regiunii Sud-Est”
709/02/2015 Hotarare privind aprobarea transferarii dreptului de folosinta asupra unei suprafete de teren catre dl. Bîzgan Gheorghe
809/02/2015 Hotarare privind aprobarea tranferului dreptului de folosinta asupra lotului 17 zona 7 2 Mai
909/02/2015 Hotarare privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren catre dl. Popescu Lucian
1009/02/2015 Hotarare privind aprobarea schimbarii dreptului de folosinta pentru lotul 185 zona Peninsula Limanu respectiv lotul 66 zona VII 2Mai
1109/02/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social constand in abonamente de transport
1209/02/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social
1309/02/2015 Hotarare privind aprobarea vanzarii unei suprafete de teren catre dna. Ștefan Florica
1409/02/2015 Hotarare privind aprobarea unei scutiri privind plata majorarilor de intarziere si taxe locale
1504/03/2015 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului financiar 2014 si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu pentru anul financiar 2015
1604/03/2015 Hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar al anului financiar 2014 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul financiar 2015
1704/03/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social
1825/03/2015 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli ,al Comunei Limanu pentru anul 2015
1925/03/2015 Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitare str. Aurel Vlaicu si str. Izlazului,localitatea 2Mai,comuna Limanu,judetul Constanta”
2008/05/2015 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru infiintarea distributiei de gaze naturale in comuna Limanu cu satele apartinatoare,jud. Constanta
2108/05/2015 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
2208/05/2015 Hotarare privind aprobarea alocarii din bugetul local a unei sume de bani cu ocazia zilei de 1 Iunie
2308/05/2015 Hotarare privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A. IFN in vederea obtinerii avansului pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare Agricola comuna Limanu,judetul Constanta”
2408/05/2015 Hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere/concesiune
2508/05/2015 Hotarare privind actualizarea,completarea,insuşirea si aprobarea bunurilor ,care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei Limanu
2608/05/2015 Hotarare privind suspendarea din functia de Viceprimar al comunei Limanu a domnului Dumitru Marius,la solicitarea acestuia,pentru concediu de crestere a copilului
2708/05/2015 Hotarare privind aprobarea documenta?iei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru modificare P.O.T si C.U.T in vederea extinderii spatiu relaxare pescari P+1+M”
2808/05/2015 Hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.118/24.12.2007 si reorganizarea Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice de Interes Local Limanu sub autoritatea Consiliului Local al comunei Limanu din judeţul Constanţa
2908/05/2015 Hotarare privind aprobarea realizarii proiectelor de interconectare a satelor din UAT Limanu cu fibra optica
3008/05/2015 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli ,al Comunei Limanu pentru anul 2015
3108/05/2015 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
3230/06/2015 Hotarare privind completarea,insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
3330/06/2015 Hotatare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Amenajare aleea Portului si dirijare ape meteorice in localitatea 2Mai,comuna Limanu,judetul Constanta”
3430/06/2015 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
3530/06/2015 Hotarare privind aprobarea termenului de finalizare a lucrarilor de amenajare a taberei internationale pentru elevi si studenti precum si sanctiunea nerespectarii acestuia
3630/06/2015 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie a unor suprafete de teren pentru amplasarea de tarabe pe str. Aleea Taberei,localitatea 2Mai,comuna Limanu
3730/06/2015 Hotarare privind actualizarea,completarea,insuşirea si aprobarea bunurilor ,care alcatuiesc domeniul public al comunei Limanu
3830/06/2015 Hotarare privind aprobarea modificarii si completarii H.C.L 23/2015 privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea FNGCIMM S.A. IFN in vederea obtinerii avansului pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare Agricola comuna Limanu,judetul Constanta”
3930/06/2015 Hotarare privind aprobarea modificarii statutului Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Constanța
4030/06/2015 Hotarare privind aprobarea demararii procedurilir pentru scoaterea la licitatie – terenuri
4130/06/2015 Hotarare privind aprobarea regulementului de pasunat pe raza comunei Limanu
4230/06/2015 Hotarare privind aprobarea amplasarii pe domeniul public si privat al comunei Limanu a familiilor de albine
4330/06/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor social
4430/06/2015 Hotarare privind exprimare punct de vedere cu privire la proiectul ,PHARE CBC RO2005/017-535.01.01 Turism transfrontalier pe bicicleta – pista comuna pentru pietoni si biciclete pe faleza Marii Negre in zona 2Mai – Vama Veche frontiera,beneficiar Consiliul Local al Comunei Limanu
4530/06/2015 Hotarare privind completarea Hotararii Consiliului Local Limanu numarul 61/2003
4630/06/2015 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli ,al Comunei Limanu pentru anul 2015
4730/06/2015 Hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de finantare pentru Asociatia sportiva Atletic 2Mai
4830/06/2015 Hotarare privind aprobarea transferarii dreptului de folosinta pentru lotul 119 zona 4 Limanu
4926/08/2015 Hotarare participarea comunei Limanu,judetul Constanta la constituirea asociatiei Grupul de Actiune Locala Dobrogea Verde
5026/08/2015 Hotarare privind solicitarea de prelungire valabilitatii Scrisorii de garantie pentru restituirea avansului pana la data de 30.12.2015 pentru proiectul “Modernizare drumuri de exploatare Agricola comuna Limanu,judetul Constanta”
5126/08/2015 Hotarare privind majorarea salariala cu un procent de 12% a salariilor angajatilor din aparatul de specialitate al primarului
5226/08/2015 Hotarare privind solicitarea catre S.C. RAJA S.A de reducere a pretului apei uzate pentru locuitorii comunei Limanu
5309/10/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,beneficiar I&M Polux SRL
5409/10/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal,beneficiar Ochenatu Stoiana
5509/10/2015 Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015
5609/10/2015 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
5709/10/2015 Hotarare privind luarea la cunostinta de catre membrii Consiliului Local Limanu a modificarii coeficientului de cedare a suprafetelor de teren pentru drumuri,de la 24% la 20.4% proiect nr. 8/1/2006
5809/10/2015 Hotarare privind asigurarea transportului elevilor din localitatea Limanu catre localitatile de domiciliu
5929/10/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire doua locuinte sezoniere P+1E,beneficiar Cralev Cristian
6009/10/2015 Hotarare privind aprobarea introducerii in domeniul privat al comunei Limanu a unor suprafete de teren
6109/10/2015 Hotarare privind incetarea suspendarii raportului de serviciu si reluarea activitatii in functia de viceprimar al comunei Limanu a domnului Dumitru Marius
6209/10/2015 Hotarare privind aprobarea avizarii planului topografic din zona 2B,sat 2Mai,comuna Limanu
6309/10/2015 Hotarare privind retragerea concesiunii domnului Casian Petru pentru nerespectarea clauzelor contractuale
6412/11/2015 Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate intitulat “Infiintare gradinita cu program prelungi localitatea Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta” necesar ca piesa componenta pentru depunerea unei cereri de finantare prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 Submasura 7.2 – “Investitii in creearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica”
6512/11/2015 Hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat ” Infiiintare gradinita cu program prelungit,localitatea Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 Sub-Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
6612/11/2015 Hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor ( DALI) intitulat ” Renovare ,modernizare si dotare Camin Cultural ,localitatea 2 Mai,judetul Constanta ” documentatie necesara ca piesa componenta pentru depunerea unei cereri de finantare pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 Sub-Masura 7.6 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
6712/11/2015 Hotarare privind instrumentarea si implementarea proiectului intitulat ” Renovare,modernizare si dotare Camin Cultural ,localitatea 2 Mai,judetul Constanta ” pe Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 Sub- Masura 7.2 – Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica.
6812/11/2015 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu.
6912/11/2015 Hotarare privind aprobarea revizuirii Strategiei de dezvoltare locala a comunei Limanu.
7012/11/2015 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii Scrisorii de garantie emisa de FNGCIMM S.A. IFN in vederea obtinerii avansului pentru proiectul ” Modernizare drumuri de exploatare agricola ,comuna Limanu,judetul Constanta.”
7104/12/2015 Hotarare privind incetarea de drept ,inainte de expirarea duratei normale a mandatului,a calitatii de consilier local in Consiliul Local Limanu ,a domnului Bobosatu Aurel.
7204/12/2015 Hotarare privind stabilirea nivelului impozitelor,taxelor locale si amenzilor aplicabile persoanelor fizice si juridice in anul fiscal 2016.
7304/12/2015 Hotarare privind trecerea din domeniul privat al comunei Limanu,in domeniul public al comunei Limanu a imobilului Camin Cultural si teren aferent in suprafata de 1.472,00 mp. din localitatea 2 Mai,comuna Limanu.
7404/12/2015 Hotarare privind completarea art.1 al HCL nr. 53/2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,beneficiar I&M Polux SRL,cu adresa imobilului – A 292/6/4.
7504/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare ,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva,parte din CTD 466 – Lot 1,sat Vama – Veche ,comuna Limanu,judetul Constanta ,proprietatea comunei Limanu.
7604/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluarea ,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,zona 5 ,sat Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta ,teren proprietatea comunei Limanu.
7704/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,Str. Lalelelor nr. 7 a (zona 4,Lot 88/1) ,sat 2 Mai,comuna Limanu,judetul Constanta ,teren proprietatea comunei Limanu.
7804/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,Str. Lalelelor nr. 9 a ( zona 4,Lot 88/2) ,sat 2 Mai,comuna Limanu,judetul Constanta ,teren proprietatea comunei Limanu.
7904/12/2015 Hotarare privind aprobarea raportului de evaluare ,intocmit de S.C. PRIMOVAL S.R.L. ,cu privire la terenul intravilan cota exclusiva ,zona Peninsula Sud,Str. Marina Parc nr.2,sat Limanu,comuna Limanu,judetul Constanta,teren proprietatea comunei Limanu.
8004/12/2015 Hotarare privind aprobarea includerii teritoriului UAT Limanu in teritoriul eligibil al parteneriatului Asociatia Grup Local Dobrogea Sud.
8104/12/2015 Hotarare privind aprobarea initierii unui Plan Urbanistic Zonal in localitatile 2 Mai si Vama – Veche ,comuna Limanu,judetul Constanta in vederea modificarii indicatorilor urbanistici ( subzona CS – centru sat).
8204/12/2015 Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire Imobil S+P+2 E cu destinatie turistica,beneficiari Turcu Staniliea si Turcu Georgiu.
8323/12/2015 Hotarare privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pe anul 2015.
8423/12/2015 Hotarare privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr. 43/17.09.003 privind infiintarea si aprobarea taxelor speciale destinate finantarii Serviciului Public de Pompieri Civili si pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu si a masurilor de prevenire a incendiilor.
8523/12/2015 Hotarare privind revocarea HCL nr. 80/04.12.2015 privind aprobarea includerii teritoriului UAT Limanu în teritoriul eligibil al parteneriatului Asociaţia Grup Local Dobrogea Sud.
8623/12/2015 Hotarare privind participarea UAT Limanu la constituirea ASOCIAŢIA FLAG MANGALIA LITORAL în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME 2014-2020.
8723/12/2015 Hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi investiţiilor propuse în comuna Limanu prin Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014 -2020.
8823/12/2015 Hotarare privind aprobarea prelungirii valabilităţii contractulului de comodat nr. 3363/12.07.2007,încheiat între Consiliul Local Limanu şi Cabinet Medical Individual dr. Soium Leman.
8923/12/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Vlădescu Elena din localitatea Limanu.
9023/12/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Stancilă Floarea din localitatea 2 Mai.
9123/12/2015 Hotarare privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Calancea Mariana din comuna Limanu.
9223/12/2015 Hotarare privind alocarea sumei de 7000 lei pentru cheltuieli de protocol,cu ocazia sărbătorilor de iarnă .
9329/12/2015 Hotarare privind alocarea sumei de 12.000 lei pentru ajutoarele sociale ce se vor acorda locuitorilor comunei Limanu cu venituri minime,cu ocazia sarbatorilor de iarna.

NumărDatăTitlul Hotărârii
111/01/2013Hotarare privind aprobarea taxelor si impozitelor locale ce se constituie venituri la bugetul local al Comunei Limanu pentru anul financiar 2013
211/01/2013 Hotarare privind aprobarea taxelor de prestari servicii de catre Serviciul Comunitar de Utilitati publice de Interes local Limanu
311/01/2013 Hotarare privind aprobarea transferarii unor sume rezultate din excedentul bugetar al anului financiar 2012
411/01/2013 Hotarare privind aprobarea modificarii termenilor contractuali privind contractul de folosinta a unor suprafete de teren situate in P.C.T.F Vama Veche
511/01/2013 Hotarare privind aprobarea acoperirii definitiva a deficitului bugetar pe sectiunea de dezvoltare din excedentul bugetar pe sectiunea de functionare
611/01/2013 Hotarare privind trecerea in Domeniul Public al comunei Limanu a investitiei Pista comuna pentru pietoni si biciclisti la malul Marii Negre zona 2Mai Vama Veche Frontiera
711/01/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
811/01/2013 Hotarare privind suplimentarea suprafetei pentru concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren in vederea construirii unei statii electrice de inalta tensiune
911/01/2013 Hotarare privind insusirea rezultatelor referendumului local din data de 9 decembrie 2012 pentru consultarea populației având tema „Consultarea cetățenilor comunei Limanu cu privire la explorarea si exploatarea gazelor de șist pe teritoriul administrativ al Comunei Limanu”
1011/01/2013 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
1111/01/2013 Hotarare privind aprobarea acordarii unui lot de teren in baza Lg. 15/2003
1211/01/2013 Hotarare privind aprobarea atribuirii unui lot de teren dlui. Matei Marian
1311/01/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu Compania Nationala Posta Romana S.A.
1411/01/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de comodat nr. 2292/06.04.2004 incheiat cu Dr. Darjan Camelia
1511/01/2013 Hotarare privind aprobarea esalonarii platii pentru cumpararea lotului 22B zona 1 2 Mai
1611/01/2013 Hotarare privind aprobarea schimbarii dreptului de folosinta pentru lotul 73 zona VII 2Mai respectiv lotul 76 zona VII Limanu
1711/01/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu S.C. Martini Touristic S.R.L.
1811/01/2013 Hotarare privind aprobare punerii la dispozitie a unui spatiu pentru sediul ”ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI LIMANU”
1911/01/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafete de teren
2004/02/2013Hotarare privind aprobarea P.U.Z. ”CONSTRUIRE PARC EOLIAN DE 9 MW AMENAJARE DRUM DE ACCES SI PLATFORMA DE MONTAJ ÎN PARCELA AMENAJARE DRUM DE EXPLOATARE DIN DRUM PUBLIC AMENAJAT PENTRU ACCES LA LOTURI CU CENTRALE EOLIENE AMPLASARE CABLU COLECTOR SUBTERAN ÎN DRUM DE EXPLOATARE DE LA CENTRALA LA STATIE DE TRANSFORMARE AMENAJARE INCINTA ORGANIZARE EXECUTIE (UTILIZARE TEMPORARA)”
2104/02/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitație a unei suprafețe de teren în vederea dezvoltării de activități agrozootehnice
2204/02/2013 Hotarare privind completarea H.C.L. 76/19.12.2011
2304/02/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafețe de teren
2404/02/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafețe de teren
2504/02/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
2604/02/2013 Hotarare privind aprobarea transferării dreptului de concesiune pentru lotul 8 zona I localitatea Vama Veche
2704/02/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
2804/02/2013 Hotarare privind participarea comunei Limanu și a Consiliului Local Limanu în calitate de partener în cadrul cererii de finanțare depusă de Asociația ”ANTREC CONSTANTA”
2904/02/2013 Hotarare privind aprobarea acordării de scutiri la plata majorărilor de întârziere pentru rolul nominal unic 1571
3007/03/2013 Hotarare privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de maximum 1.560.532ron în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie alte măsuri financiare precum şi modificarea unor acte normative
3107/03/2013Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. PARC FOTOVOLTAIC DE 1 MW”
3207/03/2013Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Introducere în intravilan și alipire loturi pentru construire locuință”
3307/03/2013Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Modificare indicatori urbanistici pentru autorizare construire imobil P+2E com. Limanu sat. Vama Veche str. Falezei Parcela A467/3/3/14 judetul Constanța”
3407/03/2013Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. – Centrala electrică eoliană Black Sea 24 MW ( 10 turbine eoliene cu puterea de 24MW”
3507/03/2013Hotarare privind aprobarea realizării și amplasării unui bust reprezentândul pe omul politic Mihail Kogălniceanu
3603/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului centralizat al Comunei Limanu al creditelor externe și interne întocmit la data de 28.03.2013 în valoare de 1.524.785 lei pentru plata debitelor din împrumutul efectuat la Trezoreria statului
3703/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului centralizat al Serviciului Comunitar de Utilități publice de Interes Local Limanu al creditelor externe și interne întocmit la data de 28.03.2013 în valoare de 35.747 lei pentru plata debitelor din împrumutul efectuat la Trezoreria statului
3803/04/2013 Hotarare privind acordarea dreptului de uz servitute si superficie asupra unei suprafețe de teren proprietatea Comunei Limanu
3903/04/2013 Hotarare privind aprobarea elaborării documentației P.U.Z. SPa 2Mai
4003/04/2013 Hotarare privind aprobarea elaborării documentației P.U.Z. SPa Vama Veche
4103/04/2013 Hotarare privind hotarare privind aprobarea raportului de evaluare asupra imobilului ”Cămin Cultural” situat în localitatea 2Mai
4203/04/2013 Hotarare privind aprobarea privind aprobarea participării Comunei Limanu în cadrul asociației ”Atletic 2Mai”
4303/04/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
4422/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2013
4522/04/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu pentru anul 2013
4622/04/2013 Hotarare privind privind aprobarea modificarii taxelor de prestari servicii de catre Serviciul Comunitar de Utilitati publice de Interes local Limanu
4722/04/2013 Hotarare privind privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
4822/04/2013 Hotarare privind privind acceptarea prin donatie a unei suprafete de teren
4922/04/2013 Hotarare privind decontarea transportului unui cadru didactic
5022/04/2013 Horatarare privind aprobarea punctelor de oprire ( stații )
5122/04/2013 Hotarare privind prelungirea contractului închiriere numărul 2747/19.05.2003
5222/04/2013 Hotarare privind aprobarea acordării unor facilitați fiscale
5322/04/2013 Hotarare privind luarea la cunoștință a vânzării unor imobile de către CAP 2Mai și a suprafețelor aferente desfășurării activității
5422/04/2013 Hotarare privind modificari asupra contractului de colaborare numărul 1952/01.07.2011
5519/06/2013 Hotarare privind aprobarea Acordului de Parteneriat incheiat intre: Judetul Constanta,Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura Comuna Limanu Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Asociatia Pescarilor Profesionisti Marea Neagra Sud
5619/06/2013 Hotarare privind aprobarea ”Metodologiei de repartizare si facturare individuala a consumului de apa inregistrat la bransamentul condominului/ansamblurilor de locuinte” si a ”Conventiei – cadru de facturare individuala a consumurilor de apa si de canalizare”
5719/06/2013 Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2013
5819/06/2013 Hotarare privind corectarea erorii materiale din H.C.L. 28/2009
5919/06/2013 Hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de apă și canalizare ”Apa Canal Constanța”
6019/06/2013 Hotarare hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare
6116/06/2013 Hotarare hotărâre privind aprobarea modificării contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apa și canalizare
6219/06/2013 Hotarare privind modificarea locatarului contractului de inchiriere numarul 2461/05.06.2012
6319/06/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
6419/06/2013 Hotarare privind concesionarea unei suprafete de teren
6519/06/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
6619/06/2013 Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal de modificare POT si CUT pentru extindere la constructie existenta P+1+M cu terasa P+1 – spatiu comercial pentru vanzare produse nealimentare reparatii mansarda acoperis si termoizolatie”
6719/06/2013 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. CONSTRUIRE IMOBIL S+P+2E”
6825/07/2013 Hotarare privind privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
6925/07/2013 Hotarare privind privind acordarea dreptului de uz servitute si superficie asupra unei suprafețe de teren proprietatea Comunei Limanu
7025/07/2013 Hotarare privind privind aprobarea rapoartelor de evaluare a unor suprafete de teren
7125/07/2013 Hotarare privind aprobarea amenajarii de scurgeri pluviale
7225/07/2013 Hotarare privind modificarea si completarea H.C.L. 51/22.04.2013 privind prelungirea contractului închiriere numărul 2747/19.05.2003
7325/07/2013 Hotarare privind aprobarea instrainarii lotului 10 zona 1A localitatea 2Mai
7425/07/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
7525/07/2013 Hotarare privind aprobarea transferului dreptului de folosinta pentru lotul 8 zona Vest – Vama Veche
7625/07/2013 Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri intre Comuna Limanu si dl Cavargic Petre
7730/09/2013 Hotarare privind completarea anexei cuprinzând lista parcelelor agricole studiate in proiectul 8/1/2006
7830/09/2013 Hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2013 – 2014
7930/09/2013 Hotarare privind aprobarea sustenabilității locale a proiectului Impreună pentru o șansă reală la educație
8030/09/2013 Hotarare privind aprobarea tarifelor pentru manopera aferente lucrarilor efectuate de Serviciul Comunitar de Utilitati Publice de Interes Local Limanu
8130/09/2013 Hotarare privind completarea insuşirea si aprobarea bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Limanu
8230/09/2013 Hotarare privind recalcularea taxei de redevență aferenta a doua contracte de concesiune
8330/09/2013 Hotarare privind aprobarea unui raport de evaluare
8422/10/2013 Hotarare privind prelungirea contractului de comodat nr. 3363/12.07.2007 incheiat cu Dr Soium Leman
8522/10/2013 Hotarare privind acordarea avizului de principiu pentru intocmire P.U.Z. – construire bar parter magazie parter grupuri sanitare parter pizzarie parter foisor P+1 berarie P,str. Falezei nr. 7 Vama Veche comuna Limanu
8622/10/2013 Hotarare reabilitarea și modernizarea Căminului Cultural 2Mai
8722/10/2013 Hotarare privind aprobarea P.U.Z. – CONSTRUIRE PARC EOLIAN 48MW COMUNA LIMANU – JUDEȚUL CONSTANȚA
8822/10/2013 Hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie de suprafete de teren
8915/11/2013 Hotarare privind actualizarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
9015/11/2013 Hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Limanu pentru anul 2013
9115/11/2013 privind aprobarea demararii procedurilor de atribuire a concesiunii serviciului public de distribuţie a gazelor naturale in Comuna Limanu
9215/11/2013 Hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local in vederea acordarii de pachete cu dulciuri elevilor din unitatile de invatamant aflate pe raza comunei Limanu,precum si sustinerea altor activitati ocazionate de sarbatorile de iarna
9315/11/2013 Hotarare privind darea in administrare si exploatare a unor instalatii de apa si canalizare aflate in domeniul public al Comunei Limanu,catre operatorul regional S.C. RAJA SA
9415/11/2013 Hotarare privind aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Limanu și dl. Negrea Lucian
9515/11/2013 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”P.U.Z. Spatii relaxare pescari”
9615/11/2013 Hotarare privind aprobarea documentației de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal pentru introducere in intravilan si alipire loturi pentru construire locuinta”
9715/11/2013 Hotarare privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism ”PUD – pentru modificare situatiei juridice a terenului si trecerea in intravilanul localitatii”
9815/11/2013 Hotarare privind aprobarea proiectului pentru modificare POT si CUT pentru imobilul situat la adresa str. Aurel Vlaicu nr. 22A loc. 2Mai
9913/12/2013 Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a comunei Limanu în vederea instalării,întreținerii,înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare susținerii acestopera,modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură,precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice
10013/12/2013 Hotarare privind concesionarea prin licitatie publica a unei suprafete de teren in vederea construirii unei statii electice de racordarea la reteaua nationala de electicitate
10113/12/2013 Hotarare privind modificarea statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu

NumărDatăTitlul Hotărârii
120/02/2009 HOTARARE NR 1 PRIMARIA COMUNEI LIMANU
210/12/2009 Privind aprobare organigrama
6701/10/2009 Hot 1/…

DataNr.HCLTitlu HCLDocument
01-ian.-24HCL-1HCL-1-Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 2.149.099,90, a bugetului local de venituri si cheltuieli inregstrat la sfarsitul anului 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedeti
25-ian.-24HCL-2HCL-2-Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
25-ian.-24HCL-3HCL-3-Completarea anexei nr.1 la HCL nr. 247/2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Limanu, pentru anul scolar 2024-2025
25-ian.-24HCL-4HCL-4-Aprobarea revocarii art. 2 din HCL nr. 181/31.10.2023
25-ian.-24HCL-5HCL-5-Privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
25-ian.-24HCL-6HCL-6-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile noi sau reabilitate, cu destinatia de locuinta, pentru care proprietarii executa pe cheltuiala proprie, lucrari pentru instalare de sisteme de producere a energiei din surse fotovoltaice
25-ian.-24HCL-7HCL-7-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ” Pietruirea Drumurilor in Localitatea Hagieni, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-8HCL-8-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Localitatea Vama Veche, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-9HCL-9-Aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, judet Constanta, pentru anul 2024, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr. 196/2016 si pentru persoane obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii
25-ian.-24HCL-10HCL-10-Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta
25-ian.-24HCL-11HCL-11-Stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali – membrii ai Consiliului Local al comunei Limanu, pentru participarea la sedintele Consiliului si ale Comisiilor de specialitate
25-ian.-24HCL-12HCL-12-Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Primarei comunei Limanu
25-ian.-24HCL-13HCL-13-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
25-ian.-24HCL-14HCL-14-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu, Judetul Constanta
25-ian.-24HCL-15HCL-15-Privind completarea art. 3 din HCL nr. 198/23.12.2019
25-ian.-24HCL-16HCL-16-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 191.426 m.p. situat in comuna Limanu, sat Limanu zona Peninsula, lot 295/1, cf 112770, Judetul Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu
12-feb.-24HCL-17HCL-17-Alegerea presedintului de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie
12-feb.-24HCL-18HCL-18-Aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-19HCL-19-Deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
12-feb.-24HCL-20HCL-20-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Clubului Sportiv ” Poseidon” limanu-2 Mai
12-feb.-24HCL-21HCL-21-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-22HCL-22-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
12-feb.-24HCL-23HCL-23-Aprobarea proiectului/actiunii “Primavara incepe cu o floare si un martisor”
12-feb.-24HCL-24HCL-24-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr.4470/254/2022
14-feb.-24HCL-25HCL-25-Aprobarea modificarii HCL nr.18/12.02.2024
15-feb.-24HCL-26HCL-26-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 25/14.02.2024
15-feb.-24HCL-27HCL-27-Aprobarea modificarii si completarii articolului nr.1 din HCL nr. 19/12/02/2024
26-feb.-24HCL-28HCL-28-Aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului dispensar uman, in 4 unitati individuale, imobil inscris in cartea funciara a localalitatii Limanu cu nr, 110509 – C2-U5, domeniul public, str. Caminului, nr.40, Limanu
26-feb.-24HCL-29HCL-29-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 20/12.02.2024
26-feb.-24HCL-30HCL-30-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu
26-feb.-24HCL-31HCL-31-Aprobartea preluarii conrtractului de concesionare nr. 1429/11.05.2006
26-feb.-24HCL-32HCL-32-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, constituit, asupra lotului nr.53, situat in comuna Limanu, zona VII
26-feb.-24HCL-33HCL-33-Utilizarea excedentului bugetar activitatilor finantate integral din venituri proprii, aferent anului 2023
26-feb.-24HCL-34HCL-34-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 26/15.02.2024
26-feb.-24HCL-35HCL-35-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile si terenurile aflate in proprietatea personaelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice
26-feb.-24HCL-36HCL-36-Acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare nou-nascut ” Prunc de Dobrogea”
26-feb.-24HCL-37HCL-37-Aprobarea programului de actiuni comunitare pentru combatarea saraciei si excluziunii sociale la nivelul comunei Limanu
26-feb.-24HCL-38HCL-38-Aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Pista de biciclete in comuna Limanu” , finantat in cadrul PNRR, Componenta 10 – Fondul Local
26-feb.-24HCL-39HCL-39-Aprobarea actualizarii Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii proiect “Amenajare strada Gheorghe Bunoiu si infiintare refugii parcare/spatii verzi pe strada Mihail Kogalniceanu in localitatea 2 Mai
26-feb.-24HCL-40HCL-40-Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului in suprafata de 2.588 mp ce face parte din suprafata totala de 22.596 mp, parcela PS 183/2, inscris in cartea funciara nr. Cadastral 111606, situat in extravilanul comunei Limanu, sat Limanu, pt. proiectul de interes public local ” Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Limanu” finantat prin PNRR Componenta C31.1A-Managementul deseului
26-feb.-24HCL-41HCL-41-Aprobarea D.A.L.I. – Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Construire pista pentru biciclete adiacenta DC8″
26-feb.-24HCL-42HCL-42-Aprobarea modificarii capitolului III din anexa nr.3 la HCL nr. 238/28.12.2023

DataNr.HCLTitlu HCLDocument
01-ian.-24HCL-1HCL-1-Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 2.149.099,90, a bugetului local de venituri si cheltuieli inregstrat la sfarsitul anului 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedeti
25-ian.-24HCL-2HCL-2-Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
25-ian.-24HCL-3HCL-3-Completarea anexei nr.1 la HCL nr. 247/2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Limanu, pentru anul scolar 2024-2025
25-ian.-24HCL-4HCL-4-Aprobarea revocarii art. 2 din HCL nr. 181/31.10.2023
25-ian.-24HCL-5HCL-5-Privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
25-ian.-24HCL-6HCL-6-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile noi sau reabilitate, cu destinatia de locuinta, pentru care proprietarii executa pe cheltuiala proprie, lucrari pentru instalare de sisteme de producere a energiei din surse fotovoltaice
25-ian.-24HCL-7HCL-7-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ” Pietruirea Drumurilor in Localitatea Hagieni, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-8HCL-8-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Localitatea Vama Veche, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-9HCL-9-Aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, judet Constanta, pentru anul 2024, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr. 196/2016 si pentru persoane obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii
25-ian.-24HCL-10HCL-10-Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta
25-ian.-24HCL-11HCL-11-Stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali – membrii ai Consiliului Local al comunei Limanu, pentru participarea la sedintele Consiliului si ale Comisiilor de specialitate
25-ian.-24HCL-12HCL-12-Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Primarei comunei Limanu
25-ian.-24HCL-13HCL-13-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
25-ian.-24HCL-14HCL-14-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu, Judetul Constanta
25-ian.-24HCL-15HCL-15-Privind completarea art. 3 din HCL nr. 198/23.12.2019
25-ian.-24HCL-16HCL-16-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 191.426 m.p. situat in comuna Limanu, sat Limanu zona Peninsula, lot 295/1, cf 112770, Judetul Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu
12-feb.-24HCL-17HCL-17-Alegerea presedintului de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie
12-feb.-24HCL-18HCL-18-Aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-19HCL-19-Deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
12-feb.-24HCL-20HCL-20-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Clubului Sportiv ” Poseidon” limanu-2 Mai
12-feb.-24HCL-21HCL-21-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-22HCL-22-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu