Buget finanţe – Contabilitate

Flip Box Image

Vizualizaţi taxele online
Solicitaţi Utilizator şi Parola Serviciului Venituri şi Cheltuieli din cadrul Primariei comunei Limanu.

Buget şi raportări finaciare

DataDescriereDocument
10.05.2024Anunt 8284 PDF
29.01.2019Anunt 1142 ODT
29.01.2019Proces verbal afisare anunt colectiv ODT
14.05.2012Anunt 3596 PDF
24.07.2012Anunt 6169 PDF

DescriereDocument
BUGET 2016 PDF
HCL 2016 PDF

DescriereDocument
BILANT 2015 PDF
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI -SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 2015 PDF
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI -SECTIUNEA DE FUNCTIONARE PDF
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL -VENITURI- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE- 2015 PDF
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL PDF
DETALIEREA CHELTUIELILOR -INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL 1015 PDF
DETALIEREA CHELTUIELILOR -SECTIUNEA DEZVOLTARE -2015 PDF
HCL 2015 PDF
SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE PDF
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIEA LOCALA PDF
SITUATIA FLUXULUI DE TREZORERIE PDF
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE- CAPITALURI PROPRII PDF
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56 PDF
SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE PDF
SITUATIA PLATILOR RESTANTE PDF
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE PDF
VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV- TERITORIALE PDF

DescriereDocument
BILANT 2014 PDF
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL- CHEL PDF
CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL- SECTIUNEA DE DEZVOLTARE PDF
CONTUL DE EXECUTIE ALBUGETULUI LOCAL -CHELTUIELI PDF
DETALIEREA CHELTUIELILOR- BUGET LOCAL PDF
DETALIEREA CHELTUIELILOR -INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA FUNCTIONARE PDF
SITUATIA- PLATILOR RESTANTE DIN BUGETELE LOCALE PDF
SITUATIA -FLUXURILOR DE TREZORERIE PDF
SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA PDF
SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE- CAPITALURILOR PROPRI. SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE. SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE PDF
VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE PDF

DescriereDocument
Buget initial scoli 2012 nr. 3878517/07.05.2012 PDF
Buget rectificat 22.03.2012 nr. 3878524/07.05.2012 PDF
HCL nr. 8 si 9 si buget initial 2012 3878503/07.05.2012 PDF
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe cap,sub si paragrafe 3882155 PDF
Bugetul local detaliat la cheltuieli 11.10.2012 nr.3898328 PDF
Bugetul local detaliat la cheltuieli 15.11.2012 nr.3898335 PDF
Bugetul local detaliat la venituri11.10.2012 nr. 3898326 PDF
Bugetul local detaliat la venituri 15.11.2012 nr. 3898333 PDF
Bugetul local detaliat la venituri 22.12.2012 nr. 3898339 PDF
Buget initial scoli 2012 nr.3878518/07.05 PDF
Buget rectificat 22.03.2012 nr. 3878525/07.05 PDF
Bugetul local detaliat la cheltuieli pe cap,sub si paragrafe 3882156 PDF
Continuare buget initial 2012 3878504/ 07.05 PDF
Bugetul local detaliat la cheltuieli 11.10.2012 nr.3898329 PDF
Bugetul local detaliat la cheltuieli 15.11.2012 nr.3898336 PDF
Bugetul local detaliat la venituri 11.10.2012 nr.3898327 PDF
Bugetul local detaliat la venituri 15.11.2012 nr.3898334 PDF
Bugetul local detaliat la venituri 22.12.2012 nr.3898340 PDF
Buget initial scoli 2012 nr.3878519/07.05.2012 PDF
Buget rectficat 22.03.2012 nr.3878526/07.05.2012 PDF
Continuare buget initial 2012 nr.3878505/ 07.05.2012 PDF
Bugetul local detaliat la venituri 22.12.2012 nr.3898341 PDF
Buget initial scoli 2012 nr.3878520/07.05.2012 PDF
Buget rectificat 22.03.2012 nr.3878527/07.05.2012 PDF
Continuare buget initial 2012 nr.3878506 /07.05.2012 PDF
Buget initial scoli 2012 nr.3878521/07.05.2012 PDF
Continuare buget initial 2012 nr.3878508/07.05.2012 PDF
Continuare buget initial 2012 nr.3878509/07.05 PDF
Continuare buget initial 2012 nr.3878510/07.05.2012 PDF
Buget local venituri nr.3889622/21.08.2012 PDF
Buget local venituri nr.3889621/21.08.2012 PDF
Buget local detaliat la chelt pe cap si subcap nr.3889619/21.08.2012 PDF
Buget local detaliat la chelt pe cap si subcap nr.3889620/21.08.2012 PDF
Cont de executie al instit publice-cheltuieli nr.3889618/21.08.2012 PDF
Lista investitii finantate din bug local nr.3889623/21.08.2012 PDF
Balanta de verificare luna martie 1 3882147/30.03.2012 PDF
Balanta de verificare luna martie 2 3882150/30.03.2012 PDF
Balanta de verificare luna martie 3 3882152/30.03.2012 PDF
Balanta de verificare luna martie 5 3882154/30.03.2012 PDF
Contul de ex.al bug cheltuieli-functionare 1 2882137/30.03.2012 PDF
Contul de ex.al bug cheltuieli-functionare 2 3882138/30.03.2012 PDF
Contul de excutie al bug local-venituri sectiunea dezvoltare 3882140/30.03.2012 PDF
Contul de executie al bug local-venituri sectiunea functionare3882139/30.03.2012 PDF
Contul de executie al bug.cheltuieli-functionare +dezvoltare 3 3882143/30.03.2012 PDF
Contul de executie al bug.cheltuieli-functionare 1 3882141/30.03.2012 PDF
Contul de executie al bug.cheltuieli-functionare 2 3882142/30.03.2012 PDF
Contul de executie al bug.cheltuieli-functionare4 3882144/30.03.2012 PDF
Contul de executie al bug.cheltuieli-functionare5 3882145/30.03.2012 PDF
Adresa buget local nr.3898332/15.11.2012 PDF
Adresa Buget Local nr.3898325/11.10.2012 PDF
Adresa buget local rectificat nr.3898338/22.12.2012 PDF
Bilant 30.03.2012 pag.1 3882135 PDF
Bilant 30.03.2012 pag.2 3882136 PDF
Buget local cheltuieli pe cap si subcapitole partea 1 3889934/17.09.2012 PDF
Buget local cheltuieli pe cap si subcapitole partea2 nr.3889935/17.09.2012 PDF
Buget local venituri partea1 nr.3889931/17.09.2012 PDF
Buget local venituri partea2 nr.3889932/17.09.2012 PDF
Buget local detaliat la cheltuieli nr.3898342/22.12.2012 PDF
Bugetul local detaliat la venituri pe cap si sub pag 2 3882157 PDF
Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si sub 2012 pag 1 3882158 PDF
Comunicare 3882159/23.05.2012 PDF
Comunicare 3882160/23.05.2012 PDF
Contul de ex al inst pub finantate din venituri prp si subventii din bug local-venituri sec functionare 3882161/30.03.2012 PDF
Contul de executie al institutiilor publice-chelt 3882162/23.05.2012 PDF
Contul de rezultat patrimonial 3882163/30.03.2012 PDF
Decizie+comunicare buget local nr.3889930/17.09.2012 PDF
Detalierea chelt instit publice finantate din venituri prp sectiunea de functionare 3882164/30.03.2012 PDF
Disponibil din mijloace cu dest speciala 3882165/30.03.2012 PDF
Dublul mediei 13.02.2012 nr.3878523/07.05.2012 PDF
Lista de investitii finantate de la buget local 2012 3882168 PDF
Lista investitii finantate de la buget local nr.3889936/17.09.2012 PDF
Lista investitii finantate de la bug local nr.3898343/22.12.2012 PDF
Lista investitii finantate de la buget local nr.3898331/11.10.2012 PDF
Liste invest buget rectificat 22.03.2012 nr.3878528/07.05.2012 PDF
Liste investitii 2012 autoritati nr.3878522/07.05.2012 PDF
Liste investitii finantate de la buget local 3898337/15.11.2012 PDF
PLATI RESTANTE 31.12.2011 nr. 3858673/18.01.2012 PDF
Referat rectificare buget nr.3898330/11.10.2012 PDF
Situatia activelor si dat inst publice 3882166/30.03.2012 PDF
Situatia fluxurilor de trezorerie 3882169/30.03.2012 PDF
Situatia indic referitor la protectia copilului si pers cu handicap 3882167/30.03.2012 PDF

DescriereDocument
Anexa – registrul datoriei publice-nr 3856070/09.12.11 PDF
ANEXE BILANT 31.12.2010-nr inreg 3856150 12.12.11 PDF
BALANTA VERIFICARE 31.12.2010-nr inreg 3856151 12.12.11 PDF
BILANT 31.12.2010-nr inreg 3856149 12.12.11 PDF
BILANT 30062011nr 3855037 29.11.11 PDF
BILANT 30092011-nr inreg3855038 29.11.11 PDF
BILANT 31032011-nr. inreg 3855036 29.11.11 PDF
Buget hcl 7-nr. inreg 3855015 29.11.11 PDF
Buget hcl 40-nr.inreg 3855025 29.11.11 PDF
Buget rectif 05.12.2011-nr. inreg 3855796 07.12.11 PDF
Comunicare 05.04.2011nr. inreg 3856048 09.12.11 PDF
Comunicare 17.06.2011-nr inreg 3855797 07.12.11 PDF
Comunicare 20.01.2011-nr inreg 3855801 07.12.11 PDF
Comunicare 21.11.2011-sume defalcate-nr inreg 3855806 07.12.11 PDF
Comunicare 22.06.2011-nr inreg 3855798 07.12.11 PDF
Comunicare chelt personal05.12.11-nr3855807 07.12.11 PDF
Comunicare DGFP 22.03.2011-nr 3856049 09.12.11 PDF
https://www.primarialimanu.ro/wp-content/uploads/2020/07/comunicare-DGFP-22.03.2011-nr-3856049-09.12.11.pdf PDF
Comunicare plafon max chelt personal an 2012 nr inreg 3857376 29.12.2011 PDF
Comunicare recalcul plafon max chelt personal 2012 nr inreg 3857377 29.12.2011 PDF
Comunicare-cote tva 20.12.2011 nr inreg 3857002 21.12.11 PDF
Comunicare-preved sume defalcate tva-an 2011+plafon maxim chelt personal 2011-20.12.2011 nr inreg 3857003 21.12.11 PDF
Comunicari trim I 2011nr. 3855795 07.12.11 PDF
HCL 71 19.12.2011 si bugetul rectificat 2011 nr inreg 3857361 29.12.2011 PDF
Lista investitii-martie 2011-3855802 07.12.11 PDF
Liste investitii august 2011-nr. 3855803 07.12.11 PDF
Liste investitii buget rectificat 21.12.2011nr inreg 3857362 29.12.2011 PDF
Liste investitii iulie 2011-nr. 3855800 07.12.11 PDF
Ordin 2987 nivel max chelt personal an 2012 pe judete nr inreg 3857378 29.12.2011 PDF
PLATI RESTANTE 30.04.2011-nr 3856050 09.12.2011 PDF
PLATI RESTANTE 30.06.2011-nr 3856052 09.12.11 PDF
PLATI RESTANTE 30.09.2011-nr 3856055 09.12.2011 PDF
PLATI RESTANTE 31.05.2011-nr 3856051 09.12.11 PDF
PLATI RESTANTE 31.07.2011-nr 3856053 09.12.11 PDF
PLATI RESTANTE 31.08.2011-nr 3856054009.12.2011 PDF
PLATI RESTANTE 31.10.2011-nr 385605609.12.2011 PDF
Plati restante-trim I,III 2011-nr 3855805 07.12.11 PDF

Link-uri rapide

Primar

Primar
Daniel Gheorghe GEORGESCU

Vremea

LIMANU

Trimite o sesizare