Monitorul Oficial Local

DatăTitlul hotărâriiPDF
2023-01-06HCL-2 privind acoperirea definitiva a sectiunii de dezvoltare in valoare de 6.377.981,58 a bugetului local,inregistrat la sfarsitul anului 2022

2023-01-06HCL-1 privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei din excedentul anului 2022 in bugetul pe 2023
2023-01-06HCL-3 privind modificarea HCL nr.221
2023-01-06HCL-4 privind achizitionarea de servicii juridice
2023-01-12HCL-5 privind aprobarea Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico-economici sia devizului – ASFALTARE STRAZI VAMA VECHE
2023-01-12HCL-6 privind achizitionarea de servicii juridice
2023-01-12HCL-7 privind achizitionarea de servicii juridice
2023-01-12HCL-8 privind achizitionarea de servicii juridice privind promovarea unei actiuni de desfiintare a constructiilor neautorizate
2023-01-12HCL-9 privind achizitionarea de servicii juridice
2023-01-31HCL-10-modificarea actului constitutiv al asociatiei Apa si Canal
2023-01-31HCL-11-aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita-lot 49-Limanu
2023-01-31HCL-12-aprobare plan actiuni si lucrari ale lucrarilor neremunerate executate de beneficiarii legii 416/2001
2023-01-31HCL-13-aprobare organigrama si statut functii
2023-01-31HCL-14-aprobare modificare HCL-3
2023-01-31HCL-15-achizitionare servicii juridice
2023-01-31HCL-16-aprobarea evaluarii teren intravilan
2023-02-02HCL-17-alegere presedinte sedinta
2023-02-02HCL-18-aprobarea bugetului local si de investitii 2023
2023-02-02HCL-19-aprobare buget credite interne si de investitii
2023-02-02HCL-20-aprobare buget Club Sportiv 2 Mai-Limanu 2023
2023-02-02HCL-21-aprobare buget 2023
2023-02-02HCL-22-deblocare si utilizare buget excedentar
2023-02-02HCL-23-aprobare protocoale de colaborare cadru
2023-02-02HCL-24-stabilire salarii si functii speciale
2023-02-02HCL-25-actualizare regulament de functionare si organizare
2023-02-02HCL-26-aprobare organigrama Club Sportiv
2023-02-02HCL-27-alegere presedinte sedinta a sedintei extraordinare din 06.02.2023
2023-02-02HCL-28-modificare HCL 22
2023-02-02HCL-29-modificare HCL 19
2023-02-06HCL-30-modificare HCL 18
2023-02-28HCL-31-Aprobarea organizarii retelei scolare
2023-02-28HCL-32-Centrul de preventie,tratament,medical, salvamar
2023-02-28HCL-33-Proiect Actiune “Primavara incepe cu tine”
2023-02-28HCL-34-Trecere teren din domeniu privat-public
2023-02-28HCL-35-Dezmembrare imobil teren lot 295-Limanu
2023-02-28HCL-36-Achizitionare servicii
2023-02-28HCL-37-Indexul animalelor din comuna Limanu
2023-02-28HCL-38-Regim deseuri si legea salubrizarii
2023-02-28HCL-38-Anexa 2.1
2023-02-28HCL-38-Anexa 2.2
2023-02-28HCL-38-Anexa 2.3
2023-02-28HCL-38-Anexa 3
2023-02-28HCL-38-Anexa 4.1
2023-02-28HCL-38-Anexa 4.2
2023-02-28HCL-38-Anexa 4.3
2023-02-28HCL-38-Anexa 5
2023-02-28HCL-39-Organizarea activitatilor comercial
2023-02-28HCL-40-Modificare HCL 30
2023-02-28HCL-41-Modificare HCL 14
2023-02-28HCL-42-Protocol colaborare-Varianta Mangalia
2023-02-28HCL-43-Documentatie pasuni Limanu
2023-02-28HCL-44-Protocol colaborare-Educatie timpurie
2023-02-28HCL-45-Modificare buget local si a listei de investitii
2023-03-03HCL-46-Modificare HCL 78
2023-03-03HCL-47-Aprobare proiect tehnic asfaltare
2023-03-03HCL-48-revocare HCL 45
2023-03-03HCL-49-Aprobare buget local si lista investitii
2023-03-03HCL-50-Programul de acvacultura si pescuit 2021-2027
2023-03-13HCL-51-Alegere presedinte sedinta Consiliu Local
2023-03-13HCL-52-Aprobare proiect tehnic asfaltare Vama Veche
2023-03-13HCL-53-Completare HCL 34
2023-03-13HCL-54-Cofinantare proiect-“In aceeasi oala.Oameni, traditii si gusturi multietnice in comuna Limanu”
2023-03-13HCL-55-Modificare anexa 2 HCL 24
2023-03-13HCL-56-Aderare UAT Limanu la Asocitatia Flag Mangalia Litoral
2023-03-13HCL-57-Achizitionare servicii juridice
2023-03-30HCL-58-Declaratie uz de interes public-Limanu
2023-03-30HCL-59-Darea in administrare a gradinitei cu program prelungit-Limanu
2023-03-31HCL-60-Aprobarea planului pt. asigurarera resurselor destinate prevenirii si gestionarii situatilor de urgenta 2023
2023-03-31HCL-61-Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Limanu
2023-03-31HCL-61-ANEXA Vol II
2023-03-31HCL-61-ANEXA si Planuri A3
2023-03-31HCL-61-ANEXA si Planuri A3(1)
2023-03-31HCL-61-ANEXA si Planuri A3(2)
2023-03-31HCL-61-ANEXA si Planuri A3(3)
2023-03-31HCL-61-ANEXA si Planuri A3(4)
2023-03-31HCL-61-ANEXA si Planuri A3(5)
2023-03-31HCL-61-ANEXA si Planuri A3(6)
2023-03-31HCL-62-Achizitionare servicii juridice
2023-03-31HCL-63-Modificarea si completarea inventarului domeniul privat al comunei Limanu
2023-03-31HCL-64-Exprimare acordului consiliului local pentru subinchirierea chioscurilor-contract 4168/09/03/2022
2023-03-31HCL-65-Aprobare documentatie PUD-imobil situat in Vama Veche
2023-03-31HCL-66-Aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe 2023 si lista de investitii 2023
2023-03-31HCL-67-Achizitionare servicii juridice
2023-03-31HCL-68-Nominalizare consilieri locali – Evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general
2023-04-19HCL-69-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I al bugetului de venituri si cheltuieli
2023-04-19HCL-70-Declarare uz si interes public bunuri imobile 2 Mai
2023-04-19HCL-71-Aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale si a limitelor amenzilor
2023-04-19HCL-72-Atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Limanu a unor bunuri imobile
2023-04-19HCL-73-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon
2023-04-19HCL-74-Completare HCL 232/27.12.2022
2023-04-19HCL-75 si ANEXA-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, suprafata 500m, str. Pictor Tonita Nr.29
2023-04-19HCL-76-Atribuire directa a contractului de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare al Comunei Limanu
2023-04-19HCL-76-ANEXA 1
2023-04-19HCL-76-ANEXA 2
2023-04-19HCL-76-ANEXA 3
2023-04-19HCL-76-ANEXA 4
2023-04-19HCL-76-ANEXA 5 I
2023-04-19HCL-76-ANEXA 5 III
2023-04-19HCL-76-ANEXA 6
2023-04-19HCL-76-ANEXA 7
2023-04-19HCL-76-ANEXA 8
2023-04-19HCL-77-Prelungirea duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare, modernizare si dotare Camin Cultural 2 Mai”
2023-04-19HCL-78-Aprobarea revocarii HCL 140
2023-04-19HCL-79-Aprobarea modificarii HCL 39
2023-04-19HCL-79-ANEXA
2023-04-19HCL-80-Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 191.426 mp, zona Peninsula, Lot 295/1, Limanu
2023-04-28HCL-81-Aprobarea mentinerii Comunei Limanu in parteneriat tip DLRC
2023-04-28HCL-82-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personaluui contractual
2023-05-10HCL-83-Alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu
2023-05-10HCL-84-Aprobarea cererii de finantare-Extindere si reabilitare retele de apa in sat 2 Mai- UAT Limanu
2023-05-18HCL-85-Cadru de aplicare majorare cu pana la 500% a impozitului
2023-05-18HCL-86-Stabilire plati indemnizatie consilieri locali
2023-05-18HCL-87-Achizitionare servicii juridice
2023-05-18HCL-88-Achizitionare servicii juridice
2023-05-18HCL-89-Acord CL subinchiriere chioscuri
2023-05-18HCL-90-Retragere drept folosinta Lot nr. 264 Limanu
2023-05-18HCL-91-Rectificare buget local si lista investitii 2023
2023-05-18HCL-92-Aprobare organigrama si statut functii
2023-05-18HCL-93-Aprobare raport evaluare teren intravilan
2023-05-18HCL-94-Constituire drept superficie cu titlu oneros- teren 400mp, 2 Mai
2023-05-18HCL-95-Constituire dreptsuperficie cu titlu oneros-teren 400mp, Limanu
2023-05-18HCL-96-Aprobare raport evaluare teren intravilan
2023-05-18HCL-97-Aprobare raport evaluare teren intravilan
2023-05-18HCL-98-Aprobare raport evaluare teren intravilan
2023-05-18HCL-99-Modificare HCL 186/06.12.2022
2023-05-18HCL-100-Refuz plata cotizatie de aderare la Asociatia pt. protectia animalelor- Navodari
2023-05-18HCL-101-Modificare HCL 186/06.12.2022
2023-05-18HCL-102-Depunere cerere finantare proiect “Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai inv. preuniversitar care functioneaza in localitatile eligibile pe raza Jud. Constanta”

DataDescrierePDF
2023-05-23Dispozitia 144
2023-05-13Dispozitia 139
2023-05-10Dispozitia 138
2023-04-28Dispozitia 99
2020-09-27Dispoziție locuri speciale de afișaj electoral

DataDescriere documentPDF
2023-05-23Proiect sedinta extraordinara
2023-05-18Proiecte sedinta ordinara
2023-05-10Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu
2023-04-28Proiect de hotarare privind mentinerea Comunei Limanu in parteneriat de tip DLRC – al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dobrogea Verde

Link-uri rapide

Primar

Primar
Daniel Gheorghe GEORGESCU

Vremea

LIMANU

Trimite o sesizare