Monitorul Oficial Local

DataNr.HCLTitlu HCLDocument
01-ian.-24HCL-1HCL-1-Acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in valoare de 2.149.099,90, a bugetului local de venituri si cheltuieli inregstrat la sfarsitul anului 2023 din excedentul bugetului local al anilor precedeti
25-ian.-24HCL-2HCL-2-Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Limanu
25-ian.-24HCL-3HCL-3-Completarea anexei nr.1 la HCL nr. 247/2023 privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Limanu, pentru anul scolar 2024-2025
25-ian.-24HCL-4HCL-4-Aprobarea revocarii art. 2 din HCL nr. 181/31.10.2023
25-ian.-24HCL-5HCL-5-Privind insusirea Acordului de cooperare cu Filiala Judeteana Constanta a Asociatiei Comunelor din Romania privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
25-ian.-24HCL-6HCL-6-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile noi sau reabilitate, cu destinatia de locuinta, pentru care proprietarii executa pe cheltuiala proprie, lucrari pentru instalare de sisteme de producere a energiei din surse fotovoltaice
25-ian.-24HCL-7HCL-7-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii ” Pietruirea Drumurilor in Localitatea Hagieni, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-8HCL-8-Aprobarea Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii “Reabilitare si Modernizare Infrastructura Rutiera Localitatea Vama Veche, Comuna Limanu, Judetul Constanta”
25-ian.-24HCL-9HCL-9-Aprobarea planurilor de actiuni si lucrari de interes local, ale comunei Limanu, judet Constanta, pentru anul 2024, ce vor fi executate de catre beneficiarii Legii nr. 196/2016 si pentru persoane obligate sa presteze ore de munca neremunerata in folosul comunitatii
25-ian.-24HCL-10HCL-10-Aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta
25-ian.-24HCL-11HCL-11-Stabilirea platii indemnizatiei lunare pentru consilierii locali – membrii ai Consiliului Local al comunei Limanu, pentru participarea la sedintele Consiliului si ale Comisiilor de specialitate
25-ian.-24HCL-12HCL-12-Actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Primarei comunei Limanu
25-ian.-24HCL-13HCL-13-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
25-ian.-24HCL-14HCL-14-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu, Judetul Constanta
25-ian.-24HCL-15HCL-15-Privind completarea art. 3 din HCL nr. 198/23.12.2019
25-ian.-24HCL-16HCL-16-Aprobarea vanzarii prin licitatie publica a imobilului teren in suprafata de 191.426 m.p. situat in comuna Limanu, sat Limanu zona Peninsula, lot 295/1, cf 112770, Judetul Constanta, apartinand domeniului privat al UAT Limanu
12-feb.-24HCL-17HCL-17-Alegerea presedintului de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni, respectiv lunile februarie, martie si aprilie
12-feb.-24HCL-18HCL-18-Aprobarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-19HCL-19-Deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenti
12-feb.-24HCL-20HCL-20-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 al Clubului Sportiv ” Poseidon” limanu-2 Mai
12-feb.-24HCL-21HCL-21-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024
12-feb.-24HCL-22HCL-22-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
12-feb.-24HCL-23HCL-23-Aprobarea proiectului/actiunii “Primavara incepe cu o floare si un martisor”
12-feb.-24HCL-24HCL-24-Achizionarea de servicii juridice in vederea reprezentarii in dosarul civil nr.4470/254/2022
14-feb.-24HCL-25HCL-25-Aprobarea modificarii HCL nr.18/12.02.2024
15-feb.-24HCL-26HCL-26-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 25/14.02.2024
15-feb.-24HCL-27HCL-27-Aprobarea modificarii si completarii articolului nr.1 din HCL nr. 19/12/02/2024
26-feb.-24HCL-28HCL-28-Aprobarea documentatiei de apartamentare a imobilului dispensar uman, in 4 unitati individuale, imobil inscris in cartea funciara a localalitatii Limanu cu nr, 110509 – C2-U5, domeniul public, str. Caminului, nr.40, Limanu
26-feb.-24HCL-29HCL-29-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 20/12.02.2024
26-feb.-24HCL-30HCL-30-Atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Limanu
26-feb.-24HCL-31HCL-31-Aprobartea preluarii conrtractului de concesionare nr. 1429/11.05.2006
26-feb.-24HCL-32HCL-32-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, constituit, asupra lotului nr.53, situat in comuna Limanu, zona VII
26-feb.-24HCL-33HCL-33-Utilizarea excedentului bugetar activitatilor finantate integral din venituri proprii, aferent anului 2023
26-feb.-24HCL-34HCL-34-Aprobarea modificarii anexei nr.1 la HCL nr. 26/15.02.2024
26-feb.-24HCL-35HCL-35-Aprobarea procedurii de acordare a unor reduceri la plata impozitului pe cladirile si terenurile aflate in proprietatea personaelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice
26-feb.-24HCL-36HCL-36-Acordarea unui stimulent financiar pentru fiecare nou-nascut ” Prunc de Dobrogea”
26-feb.-24HCL-37HCL-37-Aprobarea programului de actiuni comunitare pentru combatarea saraciei si excluziunii sociale la nivelul comunei Limanu
26-feb.-24HCL-38HCL-38-Aprobarea D.A.L.I. si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – Pista de biciclete in comuna Limanu” , finantat in cadrul PNRR, Componenta 10 – Fondul Local
26-feb.-24HCL-39HCL-39-Aprobarea actualizarii Proiectului Tehnic, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente obiectivului de investitii proiect “Amenajare strada Gheorghe Bunoiu si infiintare refugii parcare/spatii verzi pe strada Mihail Kogalniceanu in localitatea 2 Mai
26-feb.-24HCL-40HCL-40-Aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol a terenului in suprafata de 2.588 mp ce face parte din suprafata totala de 22.596 mp, parcela PS 183/2, inscris in cartea funciara nr. Cadastral 111606, situat in extravilanul comunei Limanu, sat Limanu, pt. proiectul de interes public local ” Infiintarea unui centru de colectare prin aport voluntar in comuna Limanu” finantat prin PNRR Componenta C31.1A-Managementul deseului
26-feb.-24HCL-41HCL-41-Aprobarea D.A.L.I. – Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Construire pista pentru biciclete adiacenta DC8″
26-feb.-24HCL-42HCL-42-Aprobarea modificarii capitolului III din anexa nr.3 la HCL nr. 238/28.12.2023
28-dec.-23HCL-246HCL-246-Aprobarea Raportului cost-beneficiu, instrumentat analitic, cu privire la necesitatea infiintarii unui Serviciu Public specializat pentru gestionarea cainilor fara stapan
28-dec.-23HCL-245HCL-245-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
28-dec.-23HCL-244HCL-244-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii “MODERNIZARE STRADA ION CREANGA, CAMINULUI 2(TRONSON INTRE STR. BRADULUI SI STR. LACULUI) SI CAMINULUI 1(TRONSON INTRE STR. BRADULUI SI STR. RANDUNELELOR)
28-dec.-23HCL-243HCL-243-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii ” REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA 2 SI ZONA 3 LIMANU”
28-dec.-23HCL-242HCL-242-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii ” REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA ZONA DE EST…”
28-dec.-23HCL-241HCL-241-Aprobarea Proiectului Tehnic, al indicatorilor tehnico-economici si a devizului general, aferente oviectivului de investitii ” REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA 2 MAI…”
28-dec.-23HCL-240HCL-240-Aprobarea modificarii HCL nr. 59
28-dec.-23HCL-239HCL-239-Aprobarea modificarii HCL nr. 58
28-dec.-23HCL-238HCL-238-Stabilirea si aprobarea taxelor si impozitelor locale ale comunei Limanu, aferente anului 2024
28-dec.-23HCL-237HCL-237-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul IV, al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Limanu pe 2023
28-dec.-23HCL-236HCL-236-Actualizarea regulamentului de organizare si functionare al Primariei comunei Limanu
28-dec.-23HCL-235HCL-235-Aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu
28-dec.-23HCL-234HCL-234-Aprobarea preturilor si tarifelor pentru prestarile de servicii efectuate de catre societatea…. Aferente anului 2024
28-dec.-23HCL-233HCL-233-Achizitionarea de servicii juridice
28-dec.-23HCL-232HCL-232-Achizitionarea de servicii juridice
28-dec.-23HCL-231HCL-231-Declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
28-dec.-23HCL-230HCL-230-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul IV, al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv
28-dec.-23HCL-229HCL-229-Aprobarea modificarii HCL nr.196
28-dec.-23HCL-228HCL-228-Aprobarea modificarii HCL nr.52
28-dec.-23HCL-227HCL-227-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, parcela A467/3 lot 3/5, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-226HCL-226-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, Mihail Kogalniceanu nr. 25A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-225HCL-225-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, parcela A467/33, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-224HCL-224-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Zenitului nr.22, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-223HCL-223-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.6, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-222HCL-222-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in 2 Mai, strada Atelierelor nr.2, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-221HCL-221-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in 2 Mai, fosta incinta CAP 2 Mai, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-220HCL-220-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.5A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-219HCL-219-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.5A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-218HCL-218-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.5A, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-217HCL-217-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, strada Pescarusului nr.42, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-216HCL-216-Majorarea impozitului pentru imobilul teren, situat in Vama Veche, parcela A467/3/4/2/2, comuna Limanu
28-dec.-23HCL-215HCL-215-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 500mp, proprietate privata a Comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat Limanu, strada Mihail Sadoveanu, nr.6 si vanzarea directa a acestuia
28-dec.-23HCL-214HCL-214-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, in suprafata de 500mp, proprietate privata a Comunei Limanu, situat in comuna Limanu, sat Limanu, strada Lacului, nr.9 si vanzarea directa a acestuia
28-dec.-23HCL-213HCL-213-Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului 350mp, situat in Limanu, str. Amurgului nr. 2, jud. Constanta, aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
28-dec.-23HCL-212HCL-212-Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului 400mp, situat in 2 Mai, str. Nucilor nr. 58, jud. Constanta, aflat in proprietatea privata a comunei Limanu
28-dec.-23HCL-211HCL-211-Trecerea unui bun imobil din domeniul privat al comunei Limanu, in domeniu public al acesteia, avand in vedere ineteresul public local si declararea acestui bun ca fiind de uz si de interes public local
28-dec.-23HCL-210HCL-210-Clasificarea si declararea ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu a unui imobil
21-dec.-23HCL-209HCL-209-Rectificarea bugetului local aprobat pe 2023
06-dec.-23HCL-208HCL-208-Aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, LOCALITATEA 2 MAI, JUDETUL CONSTANTA”
06-dec.-23HCL-207HCL-207-Actualizarea indicatorilor tehnico-economici si a devizului general aferent obictivului de investitii “ASFALTARE STRAZI IN LOCALITATEA VAMA VECHE: NICHITA STANESCU, MIHAI EMINESCU, ARINULUI, TUDOR VLADIMIRESCU”
06-dec.-23HCL-206HCL-206-Aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere 20632/21.12.2018
27-nov.-23HCL-205HCL-205-Rectificarea bugetului local si a listei de investitii
27-nov.-23HCL-204HCL-204-Radierea debitelor din evidenta fiscala ale comunei Limanu
27-nov.-23HCL-203HCL-203-Rectificarea bugetului creditelor interne si a listei de investitii aprobate pentru 2023
27-nov.-23HCL-202HCL-202-Rectificarea bugetului si a listei de investitii aprobate pe anul 2023
27-nov.-23HCL-201HCL-201-Aprobarea manifestarii culturale “Ziua Nationala a Romaniei”
27-nov.-23HCL-200HCL-200-Aprobare eveniment “Traditii si Obiceiuri de Craciun”
27-nov.-23HCL-199HCL-199-Aprobarea documentatiei PUD, generat de imobilul situat in 2 Mai, nr. cadastral 112411, in vederea construirii unei pensiuni si imprejmuire teren
27-nov.-23HCL-198HCL-198-Acordarea dreptului de uz si servitute asupra imobilului teren, situat in sat 2 Mai, str. Macului, CF 112972, pentru amplasarea unui PTAB
27-nov.-23HCL-197HCL-197-Acordarea dreptului de uz si servitute asupra imobilului teren, situat in sat 2 Mai, str. Macului, CF 112972, pentru amplasarea unui PTAB
27-nov.-23HCL-196HCL-196-Darea in administrare a doua bunuri imobile, proprietate publica a comunei Limanu si dotarile aferente, catre Scoala Gimnaziala nr. 1 Limanu
27-nov.-23HCL-195HCL-195-Modificarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
27-nov.-23HCL-194HCL-194-Virarea de credite bugetare in cadrul Clubului Sportiv Limanu-2 Mai
27-nov.-23HCL-193HCL-193-Indreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr.1 a HCL nr.182/31.10.2023
13-nov.-23HCL-192HCL-192-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati pentru obiectivul de investitii ” Reabilitarea modernizare si dotare Camin Cultural in Localitatea Limanu”
13-nov.-23HCL-191HCL-191-Indreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 2 al HCL nr.183/31.10.2023
13-nov.-23HCL-190HCL-190-Aprobarea incheierii unui acord de parteneriat, pentru implementarea proiectului “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA LIMANU DOTATA CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE”
13-nov.-23HCL-189HCL-189-Aprobarea depunderii proiectului obiectivului de investitii “CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA LIMANU DOTATA CU STATIE DE REINCARCARE PENTRU MASINI ELECTRICE” si aprobarea Studiului de fezabilitate aferent acestuia, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a bugetului proiectului in cadrul Fondului pentru modernizare in Romania, Programul cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa I, Partea I
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa I, Partea II
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa II
13-nov.-23HCL-189HCL 189 – Anexa III
13-nov.-23HCL-188HCL-188-Revocare HCL 180/31.10.2023
31-oct.-23HCL-187HCL-187-Reducerea cu 10% a numarului de posturi existente in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Limanu, in conformitate cu prevederile art. XVII alin (8) din Legea nr. 296/2023
31-oct.-23HCL-186HCL-186-Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Limanu pentru o perioada de trei luni
31-oct.-23HCL-185HCL-185-Aprobarea organigramei si a statutului de functii pentru aparataul de specialitate al primarului comunei Limanu
31-oct.-23HCL-184HCL-184-Rectificare bugetului local aprobat pe anul 2023
31-oct.-23HCL-183HCL-183-Aprobarea prelungirii duratei de executie a proiectului FEADR “Infiintare gradinita cu program prelungit, localitatea Limanu, comuna Limanu” derulat conform contractului de finantare nr. CO720EN00021521400470/21.12.2016
31-oct.-23HCL-182HCL-182-Declararea unui bun imobil ca bun de uz si interes public local al comunei Limanu si completarea inventarului domeniului public al comunei Limanu
31-oct.-23HCL-181HCL-181-Atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Limanu, a unor bunuri imobile
31-oct.-23HCL-180-IIHCL- 180 – ANEXA
31-oct.-23HCL-180-I
Aprobarea depunerii obiectivului de investitii ” Construire Centrala Fotovoltaica (Prosumator) Limanu Dotata cu Statie de Reincarcare pentru Masini Electrice” si aprobarea Studiului de fezabilitate aferent acestuia, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general si a bugetului proiectului in cadrul Fondului pentru modernizare in Romania.
31-oct.-23HCL-179HCL-179-Achizitionarea de servicii juridice
31-oct.-23HCL-178HCL-178-Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii ” Modernizare strada Militarilor, Pichetului, Vaii, Liliacului, Localitatea Limanu”, faza proiect tehnic
31-oct.-23HCL-177HCL-177-Constatarea incetarii de drept, a mandatului de consilier local, ca urmare a lipsei nemotivate de la mai mult de 3 sedinte oridinare si/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfasurate pe durata a trei luni calendaristice si vacantarea locului in cadrul consiliului local al comunei Limanu
31-oct.-23HCL-176HCL-176-Modificare anexei nr.5 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al comunei Limanu, nr.718/21.04.2023
31-oct.-23HCL-175HCL-175-Aprobarea atribuirii denumirii ” Raza de Soare” pentru Gradinitia cu program prelungit Limanu
16-oct.-23HCL-174HCL-174-Rectificarea bugetului local si a listei de investitii aprobate pe anul 2023
16-oct.-23HCL-173HCL-173-Insusirea acordului privind contractul de inchiriere nr. 6538/12/04/2021
16-oct.-23HCL-172HCL-172-Aprobarea contului de executie al bugetului pe trimestrul III al anului 2023
16-oct.-23HCL-171HCL-171-Aprobarea contului de executie al bugetului pe trimestrul III al anului 2023
16-oct.-23HCL-170HCL-170-Retragerea dreptului de folosinta gratuita, asupra lotului nr. 66, situat in comuna Limanu, sat Limanu, zona VII
29-sept.-23HCL-169HCL-169-Achizitionartea de servicii juridice
29-sept.-23HCL-168HCL-168-Actualizarea si completarea regulamentului de organizare al Primariei Limanu
29-sept.-23HCL-167HCL-167-Atestarea apartanentei la domeniul privat al Comunei Limanu
29-sept.-23HCL-166HCL-166-Completarea si modificarea HCL 94
29-sept.-23HCL-165HCL-165-Aprobarea derarii UAT Comuna Maia in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Apa si Canal
29-sept.-23HCL-164HCL-164-Retragerea dreptului de folosinta gratuita – lot nr. 28
25-sept.-23HCL-163HCL-161-Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Nr. 1 Limanu
18-sept.-23HCL-162HCL-162-Desemnarea a doi reprezentanti ai CL in cadrul consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1 Limanu
18-sept.-23HCL-161HCL-161-Aprobarea rectificarii bugetului local si al listei de investitii 2023
25-aug.-23HCL-148HCL-148-Aprobare documentatie PUD – imobil nr. cadastral 111658
25-aug.-23HCL-149HCL-149-Constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului, lot 133, zona 4, Limanu
25-aug.-23HCL-150HCL-150-Neasumarea responsabilitatii oragnizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor cadru pt. achizitia de fructe, legume, produse panificatie si lactate
25-aug.-23HCL-151HCL-151-Completare HCL nr. 76
25-aug.-23HCL-152HCL-152-Incetarea contractului de mandat al unui membru din consiliul de administratie/Numire membru provizoriu
25-aug.-23HCL-153HCL-153-Aprobarea documentatiei PUD, Vama Veche nr. Cadastral 111868
25-aug.-23HCL-154HCL-154-Actualizare indici tehnico-economici si deviz “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera zona de vest, Limanu”
25-aug.-23HCL-155HCL-154-Actualizare indici tehnico-economici si deviz “Reabilitare si modernizare infrastructura rutiera zona de vest, Limanu”
25-aug.-23HCL-156HCL-156-Achizitie servicii juridice
25-aug.-23HCL-157HCL-157-Achizitie servicii juridice
25-aug.-23HCL-158HCL-158-Achizitie servicii juridice
25-aug.-23HCL-159HCL-159-Aprobarea rectificarii bugetului local si al listei de investitii
25-aug.-23HCL-160HCL-160-Aprobarea modificarea tarifelor cuprise in anexa 5 – Contractul de delegare a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare Limanu
11-aug.-23HCL-140HCL-140-Alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local
11-aug.-23HCL-141HCL-141-Aprobare diminuare tarif soartare deseuri
11-aug.-23HCL-142HCL-142-Incheiere acte aditionale/protocoale privind stabilirea fluxului financiar pt. activitati de gestionare a deseurilor
11-aug.-23HCL-143HCL-143-Achizionare servicii juridice
11-aug.-23HCL-144HCL-144-Aprobare procedura acordare titlul “Cetatean de onoare ale Comunei Lminau”
11-aug.-23HCL-145HCL-145-Conferire titlu “Cetatean de onoare al Comunei Limanu”
11-aug.-23HCL-146HCL-146-Aprobare tarif sortare,tratare,colectare,transport al deseurilor pe raza UAT Limanu
11-aug.-23HCL-147HCL-147-Aprobare rectificare buget local si lista investitii
29-iul.-23HCL-126HCL-126-Achizitionare servicii juridice
28-iul.-23HCL-123HCL-123-Aprobarea bugetului contului de executie bugetara trim II – Club Sportiv Poseidon
28-iul.-23HCL-124HCL-124-Aprobarea bugetului contului de executie bugetara trim II – Com. Limanu
28-iul.-23HCL-125HCL-125-Aprobare documentatie PUZ 2 Mai, lot.1/1/1/1/2
28-iul.-23HCL-127HCL-127-Achizitionare servicii juridice
28-iul.-23HCL-128HCL-128-Achizitionare servicii juridice
28-iul.-23HCL-129HCL-129-Aprobarea completarii HCL 150
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa I-Anexa I HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa II-Anexa II HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa III-Anexa III HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa IV-Anexa IV HCL 129
28-iul.-23HCL 129HCL 129 Anexa V-Anexa V HCL 129
28-iul.-23HCL-130HCL-130-Aprobare PUD 2 Mai, parcela A338/21/5
28-iul.-23HCL-131HCL-131-Completare inventar domeniu privat Com. Limanu
28-iul.-23HCL-132HCL-132-Completare art. 2 din HCL 26
28-iul.-23HCL-133HCL-133-Declarare imobil interes public local CF 112651
28-iul.-23HCL-134HCL-134-Aprobare D.A.L.I. documentatie de avizare – Pietruire drumuri Hagieni
28-iul.-23HCL-135HCL-135-Aprobare D.A.L.I. documentatie de avizare – Modernizare strazi Limanu
28-iul.-23HCL-136HCL-136-Aprobare D.A.L.I. documentatie de avizare – Modernizare strazi 2 Mai
28-iul.-23HCL-137HCL-137-Aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii
28-iul.-23HCL-138HCL-138-Aprobare studiu fezabilitate- Extindere/modernizare retele alimentare energie electrica
28-iul.-23HCL-139HCL-139-Aprobare dare in administrare chioscuri 2 Mai catre Scoala Nr.1 Limanu
30-iun.-23HCL-113HCL-113-Alegerea presedintelui de sedinta
30-iun.-23HCL-114HCL-114-Achizitionare servicii juridice
30-iun.-23HCL-115HCL-115-Modificare contract concesiune 1926/04.08.1998
30-iun.-23HCL-116HCL-116-Aprobarea rezultatului inventarierii anuale generale ale activelor,datoriilor si capitalurilor aflate in patrimoniul UAT Limanu
30-iun.-23HCL-117HCL-117-Aprobare documentatie PUD Vama Veche,Str. Pescarusului nr. 4A
30-iun.-23HCL-118HCL-118-Aprobare documentatie PUD Vama Veche,Str. Atelierelor, nr.5
30-iun.-23HCL-119HCL-119-Aprobare retragere drept folosinta gratuita, lot nr.81
30-iun.-23HCL-120HCL-120-Modificare statut Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta
30-iun.-23HCL-121HCL-121-Acord CL pentru subinchiriere imobile conform contractelor nr. 4597/4596
30-iun.-23HCL-122HCL-122-Acceptare sponsorizare
22-iun.-23HCL-110HCL-110-Aprobare program evenimente 2023
22-iun.-23HCL-111HCL-111-Incheiere contract parteneriat cu Muzeul National al Taranului Roman
22-iun.-23HCL-112HCL-112-Modificare HCL 109
12-iun.-23HCL-108HCL-108-Aprobarea aderarii/participarii Comunei Limanu la Noul Parteneriat tip LEADER DLRC
12-iun.-23HCL-109HCL-109-Declarare bunuri imobile ca fiind de uz si interes public
08-iun.-23HCL-103HCL-103-Aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii
08-iun.-23HCL-104HCL-104-Aprobarea privind modificarea organigramei si a statutului de functii
08-iun.-23HCL-105HCL-105-Mdificare HCL 79
08-iun.-23HCL-106HCL-106-Achizitionarea de servicii juridice
08-iun.-23HCL-107HCL-107-Achizitionarea de servicii juridice
18-mai-23HCL-85HCL-85-Cadru de aplicare majorare cu pana la 500% a impozitului
18-mai-23HCL-86HCL-86-Stabilire plati indemnizatie consilieri locali
18-mai-23HCL-87HCL-87-Achizitionare servicii juridice
18-mai-23HCL-88HCL-88-Achizitionare servicii juridice
18-mai-23HCL-89HCL-89-Acord CL subinchiriere chioscuri
18-mai-23HCL-90HCL-90-Retragere drept folosinta Lot nr. 264 Limanu
18-mai-23HCL-91HCL-91-Rectificare buget local si lista investitii 2023
18-mai-23HCL-92HCL-92-Aprobare organigrama si statut functii
18-mai-23HCL-93HCL-93-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-94HCL-94-Constituire drept superficie cu titlu oneros- teren 400mp, 2 Mai
18-mai-23HCL-95HCL-95-Constituire dreptsuperficie cu titlu oneros-teren 400mp, Limanu
18-mai-23HCL-96HCL-96-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-97HCL-97-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-98HCL-98-Aprobare raport evaluare teren intravilan
18-mai-23HCL-99HCL-99-Modificare HCL 186/06.12.2022
18-mai-23HCL-100HCL-100-Refuz plata cotizatie de aderare la Asociatia pt. protectia animalelor- Navodari
18-mai-23HCL-101HCL-101-Modificare HCL 186/06.12.2022
18-mai-23HCL-102HCL-102-Depunere cerere finantare proiect “Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi ai inv. preuniversitar care functioneaza in localitatile eligibile pe raza Jud. Constanta”
10-mai-23HCL-83HCL-83-Alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu
10-mai-23HCL-84HCL-84-Aprobarea cererii de finantare-Extindere si reabilitare retele de apa in sat 2 Mai- UAT Limanu
28-apr.-23HCL-81HCL-81-Aprobarea mentinerii Comunei Limanu in parteneriat tip DLRC
28-apr.-23HCL-82HCL-82-Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si personaluui contractual
19-apr.-23HCL-69HCL-69-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I al bugetului de venituri si cheltuieli
19-apr.-23HCL-70HCL-70-Declarare uz si interes public bunuri imobile 2 Mai
19-apr.-23HCL-71HCL-71-Aprobarea indexarii taxelor si impozitelor locale si a limitelor amenzilor
19-apr.-23HCL-72HCL-72-Atestarea apartenentei la domeniul privat al Comunei Limanu a unor bunuri imobile
19-apr.-23HCL-73HCL-73-Aprobarea contului de executie bugetara la trimestrul I al bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Poseidon
19-apr.-23HCL-74HCL-74-Completare HCL 232/27.12.2022
19-apr.-23HCL-75HCL-75 si ANEXA-Aprobarea raportului de evaluare cu privire la terenul intravilan, suprafata 500m, str. Pictor Tonita Nr.29
19-apr.-23HCL-76HCL-76-Atribuire directa a contractului de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul serviciului de salubrizare al Comunei Limanu
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 1
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 2
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 3
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 4
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 5 I
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 5 III
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 6
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 7
19-apr.-23HCL-76HCL-76-ANEXA 8
19-apr.-23HCL-77HCL-77-Prelungirea duratei de executie a proiectului FEADR “Renovare, modernizare si dotare Camin Cultural 2 Mai”
19-apr.-23HCL-78HCL-78-Aprobarea revocarii HCL 140
19-apr.-23HCL-79HCL-79-Aprobarea modificarii HCL 38
19-apr.-23HCL-79HCL-79-ANEXA
19-apr.-23HCL-80HCL-80-Aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 191.426 mp, zona Peninsula, Lot 295/1, Limanu
31-mar.-23HCL-60HCL-60-Aprobarea planului pt. asigurarera resurselor destinate prevenirii si gestionarii situatilor de urgenta 2023
31-mar.-23HCL-61HCL-61-Aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe teritoriul Comunei Limanu
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA Vol II
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(1)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(2)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(3)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(4)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(5)
31-mar.-23HCL-61HCL-61-ANEXA si Planuri A3(6)
31-mar.-23HCL-62HCL-62-Achizitionare servicii juridice
31-mar.-23HCL-63HCL-63-Modificarea si completarea inventarului domeniul privat al comunei Limanu
31-mar.-23HCL-64HCL-64-Exprimare acordului consiliului local pentru subinchirierea chioscurilor-contract 4168/09/03/2022
31-mar.-23HCL-65HCL-65-Aprobare documentatie PUD-imobil situat in Vama Veche
31-mar.-23HCL-66HCL-66-Aprobarea rectificarii bugetului local aprobat pe 2023 si lista de investitii 2023
31-mar.-23HCL-67HCL-67-Achizitionare servicii juridice
31-mar.-23HCL-68HCL-68-Nominalizare consilieri locali – Evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor profesionale ale secretarului general
30-mar.-23HCL-58HCL-58-Declaratie uz de interes public-Limanu
30-mar.-23HCL-59HCL-59-Darea in administrare a gradinitei cu program prelungit-Limanu
13-mar.-23HCL-51HCL-51-Alegere presedinte sedinta Consiliu Local
13-mar.-23HCL-52HCL-52-Aprobare proiect tehnic asfaltare Vama Veche
13-mar.-23HCL-53HCL-53-Completare HCL 34
13-mar.-23HCL-54HCL-54-Cofinantare proiect-“In aceeasi oala.Oameni, traditii si gusturi multietnice in comuna Limanu”
13-mar.-23HCL-55HCL-55-Modificare anexa 2 HCL 24
13-mar.-23HCL-56HCL-56-Aderare UAT Limanu la Asocitatia Flag Mangalia Litoral
13-mar.-23HCL-57HCL-57-Achizitionare servicii juridice
03-mar.-23HCL-46HCL-46-Modificare HCL 78
03-mar.-23HCL-47HCL-47-Aprobare proiect tehnic asfaltare
03-mar.-23HCL-48HCL-48-revocare HCL 45
03-mar.-23HCL-49HCL-49-Aprobare buget local si lista investitii
03-mar.-23HCL-50HCL-50-Programul de acvacultura si pescuit 2021-2027
28-feb.-23HCL-31HCL-31-Aprobarea organizarii retelei scolare
28-feb.-23HCL-32HCL-32-Centrul de preventie,tratament,medical, salvamar
28-feb.-23HCL-33HCL-33-Proiect Actiune “Primavara incepe cu tine”
28-feb.-23HCL-34HCL-34-Trecere teren din domeniu privat-public
28-feb.-23HCL-35HCL-35-Dezmembrare imobil teren lot 295-Limanu
28-feb.-23HCL-36HCL-36-Achizitionare servicii
28-feb.-23HCL-37HCL-37-Indexul animalelor din comuna Limanu
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Regim deseuri si legea salubrizarii
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 2.1
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 2.2
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 2.3
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 3
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 4.1
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 4.2
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 4.3
28-feb.-23HCL-38HCL-38-Anexa 5
28-feb.-23HCL-39HCL-39-Organizarea activitatilor comercial
28-feb.-23HCL-40HCL-40-Modificare HCL 30
28-feb.-23HCL-41HCL-41-Modificare HCL 14
28-feb.-23HCL-42HCL-42-Protocol colaborare-Varianta Mangalia
28-feb.-23HCL-43HCL-43-Documentatie pasuni Limanu
28-feb.-23HCL-44HCL-44-Protocol colaborare-Educatie timpurie
28-feb.-23HCL-45HCL-45-Modificare buget local si a listei de investitii
06-feb.-23HCL-30HCL-30-modificare HCL 18
02-feb.-23HCL-17HCL-17-alegere presedinte sedinta
02-feb.-23HCL-18HCL-18-aprobarea bugetului local si de investitii 2023
02-feb.-23HCL-19HCL-19-aprobare buget credite interne si de investitii
02-feb.-23HCL-20HCL-20-aprobare buget Club Sportiv 2 Mai-Limanu 2023
02-feb.-23HCL-21HCL-21-aprobare buget 2023
02-feb.-23HCL-22HCL-22-deblocare si utilizare buget excedentar
02-feb.-23HCL-23HCL-23-aprobare protocoale de colaborare cadru
02-feb.-23HCL-24HCL-24-stabilire salarii si functii speciale
02-feb.-23HCL-25HCL-25-actualizare regulament de functionare si organizare
02-feb.-23HCL-26HCL-26-aprobare organigrama Club Sportiv
02-feb.-23HCL-27HCL-27-alegere presedinte sedinta a sedintei extraordinare din 06.02.2023
02-feb.-23HCL-28HCL-28-modificare HCL 22
02-feb.-23HCL-29HCL-29-modificare HCL 19
31-ian.-23HCL-10HCL-10-modificarea actului constitutiv al asociatiei Apa si Canal
31-ian.-23HCL-11HCL-11-aprobarea retragerii dreptului de folosinta gratuita-lot 49-Limanu
31-ian.-23HCL-12HCL-12-aprobare plan actiuni si lucrari ale lucrarilor neremunerate executate de beneficiarii legii 416/2001
31-ian.-23HCL-13HCL-13-aprobare organigrama si statut functii
31-ian.-23HCL-14HCL-14-aprobare modificare HCL-3
31-ian.-23HCL-15HCL-15-achizitionare servicii juridice
31-ian.-23HCL-16HCL-16-aprobarea evaluarii teren intravilan
12-ian.-23HCL-5HCL-5 privind aprobarea Proiectului Tehnic a indicatorilor tehnico-economici sia devizului – ASFALTARE STRAZI VAMA VECHE
12-ian.-23HCL-6HCL-6 privind achizitionarea de servicii juridice
12-ian.-23HCL-7HCL-7 privind achizitionarea de servicii juridice
12-ian.-23HCL-8HCL-8 privind achizitionarea de servicii juridice privind promovarea unei actiuni de desfiintare a constructiilor neautorizate
12-ian.-23HCL-9HCL-9 privind achizitionarea de servicii juridice
06-ian.-23HCL-1HCL-1 privind aprobarea transferului sumei de 500.000 lei din excedentul anului 2022 in bugetul pe 2023
06-ian.-23HCL-2HCL-2 privind acoperirea definitiva a sectiunii de dezvoltare in valoare de 6.377.981,58 a bugetului local,inregistrat la sfarsitul anului 2022

06-ian.-23HCL-3HCL-3 privind modificarea HCL nr.221
06-ian.-23HCL-4HCL-4 privind achizitionarea de servicii juridice

DataDescrierePDF
2024-02-08Dispozitia 37
2024-01-31Dispozitia 31
2023-08-25Dispozitia 198
2023-08-11Dispozitia 192
2023-07-28Dispozitia 168
2023-06-15Dispozitia 165
2023-06-20Dispozitia 168
2023-06-30Dispozitia 169
2023-05-23Dispozitia 144
2023-05-13Dispozitia 139
2023-05-10Dispozitia 138
2023-04-28Dispozitia 99
2020-09-27Dispoziție locuri speciale de afișaj electoral

DataDescriere documentPDF
2024-02-08Proiecte sedinta 12.02.2024
2023-08-08Proiect sedinta extraordinara
2023-06-30Proiect de hotarare
2023-05-23Proiect sedinta extraordinara
2023-05-18Proiect sedinta ordinara
2023-05-10Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Limanu
2023-04-28Proiect de hotarare privind mentinerea Comunei Limanu in parteneriat de tip DLRC – al Asociatiei Grupul de Actiune Locala Dobrogea Verde
2023-07-21Proiect de hotarare privind aprobarea cotului de executie bugetara trimestrul II – Clubul Sportiv Poseidon PDF
2023-08-25Proiect de hotarare privind aprobarea PUD – nr. cadastral 111658

Link-uri rapide

Primar

Primar
Daniel Gheorghe GEORGESCU

Vremea

LIMANU

Trimite o sesizare